header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Wijkcentra Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Wijkcentra Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1964 - 1982
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Kort na de Tweede Wereldoorlog werden in een aantal steden, waaronder Nijmegen, zogenaamde Don Boscohuizen opgericht: door paters en broeders geleide club- en buurthuizen, bestemd voor bewoners van achterstandswijken. De Don Boscohuizen probeerden op een speelse manier bij te dragen aan de opvoeding van kinderen en jongeren, maar ook hun ouders positief te beïnvloeden. Omdat de gemeente Nijmegen deze huizen van belang vond voor de sociale samenhang en de kwaliteit van leven in deze wijken, ging ze hen vanaf midden jaren vijftig subsidiëren. Ook bevorderde ze de oprichting van club- en buurthuizen in nieuwbouwwijken. De Raad voor de Maatschappelijke Opbouw (RMO), waarin ambtenaren en vertegenwoordigers van het particulier initiatief zitting hadden, coördineerde alle activiteiten die in Nijmegen op sociaal gebied werden ondernomen.

Geschiedenis

In 1964 riep de Commissie Buurthuizen van de RMO de Stichting Wijkcentra Nijmegen (SWN) in het leven. Doel ervan was 'de oprichting, exploitatie en instandhouding van gebouwen, welke voorzien in de behoefte aan geëigende ruimten voor de maatschappelijke ontwikkeling van de wijksamenleving'. Namens de gemeente Nijmegen ging de SWN wijkcentra beheren. Het eerste ging in 1967 open in de net voltooide nieuwbouwwijk Hatert. Het aantal wijkcentra breidde zich uit tot elf in 1975. Het zwaartepunt lag in het westen van de stad: vier in Dukenburg, drie in Neerbosch-Oost, een in Hatert. De overige lagen in Bottendaal, in het Willemskwartier, aan de Tweede Oude Heselaan, aan de Waldeck Pyrmontsingel en aan de Muntweg. In 1982 werd de stichting omgezet in een bestuurscommissie ex. artikel 61 van de gemeentewet onder de nieuwe naam Bestuurscommissie Wijkaccommodaties.


Centraal Bureau: Passage Molenpoort 5

Accommodaties in de wijken: NB: Dit overzicht bevat niet alle wijkcentra en clubhuizen in deze periode, omdat ook de welzijnsorganisaties Dacapo / Nijmeegse Jeugdraad er een aantal beheerde.

- Benedenstad; Cityschoolcomplex, Smidstraat

- Binnenstad; Werklozencentrum Unitas, Van Broekhuyzenstraat 21-23 / Gerard Noodtstraat 9 - Bottendaal; Wijkcentrum Burghardt, Burghardt van den Berghstraat 114 Stacaravan, St. Stephanusstraat 84

- Altrade; Wijkcentrum Daalsehof-Daalseweg 115, Wijkcentrum 't Klooster-Dominicanenstraat 6, Wijkcentrum Altrade en Jeugdcentrum De Trap-Dominicanenstraat 6, Wijkwinkel Oost-Daalseweg 259a

- Hengstdal; Wijkcentrum Hengstdal / De Ark, Elzenstraat 4

- Willemskwartier (Nijeveld; Jeugdcentrum De Pijnboom-Pijnboomstraat 5a, Wijkcentrum Willemskwartier / 't Spieghelhofje-Schonckstraat 8 / Spieghelstraat 13, Wijkwinkel Willemskwartier-Willemsweg 211

- Nijmegen-Oost; Jeugdcentrum Pyrmont, Waldeck Pyrmontsingel 14-16

- Goffert; Wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 270

- Hatertse Hei / Grootstal; Wijkcentrum Hatertse Hei / Grootstal-Archimedesstraat 9, Jongerencentrum De Albatros-St. Jacobslaan 343

- Hatert; Wijkcentrum Hatert-Grootstalselaan 165, Jeugdcentrum / Jeugdhonk Hatert-Couwenbergstraat 10 / Treubstraat 43

- Wolfskuil; Wijkcentrum Titus Brandsma-Koninginnelaan 123, Wijkcentrum Villanova-Derde van Hesewijkstraat 2

- Hees / Heseveld; Wijkcentrum de Heseweide-Daniëlsplein 3, Jeugdcentrum/Jeugdhonk Hees/ Heseveld-Dennenstraat 106

- Neerbosch-Oost; Wijkcentrum De Notenhout-O.C. Huismanstraat 158 en 160, Wijkcentrum De Schalmei-Symfoniestraat 204, Jongerencentrum De Boerderij-Dorpsstraat 98, Kinderboerderij 't Boerke-Oostkanaaldijk 200

- Dukenburg; Wijkcentrum, later Buurtcentrum Zwanenveld 90-82, Wijkcentrum Malvert, later Buurtcentrum De Turf-Malvert 51-34, Wijkcentrum Dukenburg-Meijhorst 70-39, Jeugdcentrum/Jongerencentrum Staddijk-Staddijk 37/41

- Lindenholt; Jeugdcentrum De Sprokkelenburg-Nieuwstadweg 37, Wijkcentrum t Lindenholt-St. Agnetenweg 75, Wijkcentrum De Brack-Leuvensbroek 1200-

Taken en activiteiten

De oprichting, exploitatie en instandhouding van gebouwen, die voorzien in de behoeften aan ruimten voor de maatschappelijke ontwikkeling van de wijksamenleving.

Organisatie

Onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur berustte de dagelijkse leiding bij een directeur die met zijn staf op het centraal bureau, Passage Molenpoort 5, zetelde. De wijkaccommodaties waren gegroepeerd in drie rayons. Rayon 1 omvatte het centrum, Nijmegen-Oost, Bottendaal en het Willemskwartier. Rayon 2 het gebied tussen de spoorlijn Arnhem - Den Bosch, het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal; rayon 3 Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt. De rayoncoördinatoren of hoofdbeheerders vormden de schakel tussen de wijkaccommodaties en het centraal bureau. De leiding van de wijkcentra zelf berustte bij een beheerder, eventueel bijgestaan door een assistent-beheerder, hulpkrachten en vrijwilligers. Een beheerscommissie, waarin wijkbewoners en gebruikers van de accommodaties zitting hadden, vervulde een bestuurlijke rol.

Locatie

1964-1982:Nijmegen Passage Molenpoort 5 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Ties de Mol, Robert Spanings en Rob Wolf. (1997 / 2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden