header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting voor Jeugd en Gezin

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting voor Jeugd en Gezin
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1974 - 1991
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Op 4 april 1974 was de fusie tussen de voogdij en gezinsvoogdij een officieel feit. De nieuwe naam voor de fusieorganisatie was Stichting voor Jeugd en Gezin, gevestigd te Nijmegen.
Jeugd en Gezin kocht Huize Pater Dehon en betrok op 18 november 1975 het pand aan de Dennenstraat. Hierdoor werd het mogelijk twee nieuwe loten aan de organisatie toe te voegen: het dagcentrum en de school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok-school). Het bestuur koos voor uitbreiding, omdat een nauwe samenwerking tussen jeugdhulpverlening, school en dagcentrum de kans vergrootte dat kinderen langer thuis konden blijven wonen. De nieuwe naam werd 'Driespan.' In de jaren '70 van de 20ste eeuw groeide het personeelsbestand. Was de vrijwilliger in deze jaren bijna van het toneel verdwenen, in de jaren '80 werd deze breed ingezet voor gezinsvoogdij-, voogdij- en advieszaken. Het pupillenbestand nam na een terugval vanaf 1980 weer toe.
De kinderbescherming werd gedemocratiseerd door de stafvergadering een duidelijke plaats te geven in de besluitvorming, de installatie van de eerste ondernemersraad eind 1982 en een medezeggenschapsraad in de school.
De Wet op de jeugdhulpverlening in 1986 leidde tot een nieuwe organisatiestructuur voor Jeugd en Gezin. Met ARCHO, een stichting die veel deed op het gebied van jeugdreclassering ging Jeugd en Gezin samenwerken. ARCHO ging deel uitmaken van Jeugd en Gezin.

Taken en activiteiten

De werkzaamheden van de Stichting voor Jeugd en Gezin werden naast voogdij en gezinsvoogdij vanaf midden jaren zeventig uitgebreid met vrijwillige jeugdhulpverlening.

Locatie

1974-1991:Nijmegen Dennenstraat 10 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden