header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs in Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs in Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1968 - 1994
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Vereeniging 'School met den Bijbel' voor Gereformeerd Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Nijmegen (zie ook archiefnummer 245)

Op 1 januari 1918 werd de Vereeniging 'School met den Bijbel' voor Gereformeerd Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Nijmegen opgericht met als doel het stichten en instandhouden van scholen met de bijbel voor gereformeerd lager en meer uitgebreid onderwijs te Nijmegen.

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCON) Nijmegen

Op 21 mei 1968 werd de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCON) Nijmegen opgericht met als doel het bevorderen van kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs op protestants-christelijke basis in Nijmegen en omgeving. De stichting was voortgekomen uit een fusie tussen de Vereeniging 'School met den Bijbel' voor Gereformeerd Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Nijmegen en de Vereeniging Daalsweg, beide te Nijmegen.
De Stichting PCON werd in 1994 opgeheven.
De Stichting PCON beheerde onder meer de volgende scholen in Nijmegen:
- Andreasschool, Ds. Creutzbergweg 1, opgeheven in 1994
- Basisschool De Korenaar (later Basisschool De Bloemberg), Zellersacker 1103
Basisschool De Bloemberg heeft van oorsprong twee identiteitsrichtingen, openbaar en protestants christelijk. Het bevoegd gezag van de Bloemberg lag bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid Oost Gelderland ((Stopozog) website www.stopozog.nl). Sinds 1 januari 2008 valt de school echter onder de stichting Conexus (website: www.conexus.nu), na een bestuurlijke fusie tussen Stichting Rosascholen, de Stichting Speciaal Basisonderwijs Nijmegen (Sbao) en Stopozog.
- Groenewoudschool, opgeheven in 1976
- Basisschool De Kinderacker
- Jacobusschool, Jacob van Campenstraat 10, opgeheven in 1982
- Petrusschool, Waterstraat 95
- Prins Clausschool, Wezenhof 8102
- Kleuterschool De Toverfluit, opgeheven in 1977
- Valeriusschool, Tubastraat

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

(1999)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden