T.N.J.A. van Rijn

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : T.N.J.A. van Rijn
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1918 - Eindjaar::2012
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2164070815%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2164070815%7C Icoon archief.png
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2164070815%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: Mr T.N.J.A (Tom) van Rijn is geboren in Zwolle op 31 mei 1918. Na de lagere school in Zwolle en de middelbare school in Roermond te hebben doorlopen, ging hij in 1938 rechten studeren in Nijmegen. Hij had een actief studentenleven en oefende verschillende functies uit in studentenverenigingen, m.n. het Nijmeegs Studenten Corps. Vlak na de bevrijding van Nijmegen legde hij het doctoraalexamen rechten af en nam vervolgens vrijwillig dienst bij de Koninklijke Marine in Londen, waar hij als jurist verbonden was aan de Zeekrijgsraad. Zijn hele beroepsleven is hij -behalve in een korte beginperiode- in dienst geweest van de Katholieke Universiteit Nijmegen, eerst als adjunct-secretaris, daarna als secretaris, van het College van Curatoren en vervolgens als directeur, en later als algemeen directeur, a-faculteiten. In 1962 ging hij met pensioen.|

Geschiedenis

Mr T.N.J.A (Tom) van Rijn is geboren in Zwolle op 31 mei 1918. Na de lagere school in Zwolle en de middelbare school in Roermond te hebben doorlopen, ging hij in 1938 rechten studeren in Nijmegen. Hij had een actief studentenleven en oefende verschillende functies uit in studentenverenigingen, m.n. het Nijmeegs Studenten Corps. Vlak na de bevrijding van Nijmegen legde hij het doctoraalexamen rechten af en nam vervolgens vrijwillig dienst bij de Koninklijke Marine in Londen, waar hij als jurist verbonden was aan de Zeekrijgsraad. Zijn hele beroepsleven is hij -behalve in een korte beginperiode- in dienst geweest van de Katholieke Universiteit Nijmegen, eerst als adjunct-secretaris, daarna als secretaris, van het College van Curatoren en vervolgens als directeur, en later als algemeen directeur, a-faculteiten. In 1962 ging hij met pensioen. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Tom van Rijn heeft vele functies vervuld in het sociaal-cultureel leven in Nijmegen: 20 jaar regent van het Oud Burgeren Gasthuis; 31 jaar bestuurslid van de Stichting Volksbelang; 10 jaar voorzitter van de Stichting Vrienden van het 'Nijmeegs Museum De Commanderie van St. Jan', voorloper van de Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof, waarvan hij tot zijn dood (actief) lid is gebleven; 5 jaar lid van het bestuur van de Sociëteit De Harmonie en verschillende jaren lid van het bestuur van de afdeling Nijmegen van de K.V.P.. Samen met zijn echtgenote was hij lid van vele Nijmeegse verenigingen, zoals de Vincentiusvereniging en de Adelbertvereniging en samen bezochten zij tot op hoge leeftijd trouw het concertprogramma in De Vereniging. Hij was geïnteresseerd in de geschiedenis van Nijmegen: zijn hele leven in Nijmegen was hij lid van Vereniging Numaga en publiceerde hij artikelen in haar tijdschrift. Naast zijn opeenvolgende functies bij de universiteit heeft Tom van Rijn nog verschillende andere functies vervuld in de universitaire wereld. Zo is hij bijna 30 jaar voorzitter en bestuurslid geweest van de Nijmeegse Roeistichting; hij was erelid van de roeivereniging Phocas. Voorts was hij meer dan 40 jaar bestuurslid van de Stichting Katholiek Instituut voor de Journalistiek, later Katholiek Instituut voor de Massamedia. Hij was voorzitter van de Begeleidingscommissie van het Mgr. Bekkers Centrum en bestuurslid van de Stichting Research en Techniek van de Katholieke Universiteit.|

Taken en activiteiten

Tom van Rijn heeft vele functies vervuld in het sociaal-cultureel leven in Nijmegen: 20 jaar regent van het Oud Burgeren Gasthuis; 31 jaar bestuurslid van de Stichting Volksbelang; 10 jaar voorzitter van de Stichting Vrienden van het 'Nijmeegs Museum De Commanderie van St. Jan', voorloper van de Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof, waarvan hij tot zijn dood (actief) lid is gebleven; 5 jaar lid van het bestuur van de Sociëteit De Harmonie en verschillende jaren lid van het bestuur van de afdeling Nijmegen van de K.V.P.. Samen met zijn echtgenote was hij lid van vele Nijmeegse verenigingen, zoals de Vincentiusvereniging en de Adelbertvereniging en samen bezochten zij tot op hoge leeftijd trouw het concertprogramma in De Vereniging. Hij was geïnteresseerd in de geschiedenis van Nijmegen: zijn hele leven in Nijmegen was hij lid van Vereniging Numaga en publiceerde hij artikelen in haar tijdschrift. Naast zijn opeenvolgende functies bij de universiteit heeft Tom van Rijn nog verschillende andere functies vervuld in de universitaire wereld. Zo is hij bijna 30 jaar voorzitter en bestuurslid geweest van de Nijmeegse Roeistichting; hij was erelid van de roeivereniging Phocas. Voorts was hij meer dan 40 jaar bestuurslid van de Stichting Katholiek Instituut voor de Journalistiek, later Katholiek Instituut voor de Massamedia. Hij was voorzitter van de Begeleidingscommissie van het Mgr. Bekkers Centrum en bestuurslid van de Stichting Research en Techniek van de Katholieke Universiteit. |}}

{{#if: |

Organisatie

|}}

{{#if: {{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Mr T.N.J.A (Tom) van Rijn is geboren in Zwolle op 31 mei 1918. Na de lagere school in Zwolle en de middelbare school in Roermond te hebben doorlopen, ging hij in 1938 rechten studeren in Nijmegen. Hij had een actief studentenleven en oefende verschillende functies uit in studentenverenigingen, m.n. het Nijmeegs Studenten Corps. Vlak na de bevrijding van Nijmegen legde hij het doctoraalexamen rechten af en nam vervolgens vrijwillig dienst bij de Koninklijke Marine in Londen, waar hij als jurist verbonden was aan de Zeekrijgsraad. Zijn hele beroepsleven is hij -behalve in een korte beginperiode- in dienst geweest van de Katholieke Universiteit Nijmegen, eerst als adjunct-secretaris, daarna als secretaris, van het College van Curatoren en vervolgens als directeur, en later als algemeen directeur, a-faculteiten. In 1962 ging hij met pensioen.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Mr T.N.J.A (Tom) van Rijn is geboren in Zwolle op 31 mei 1918. Na de lagere school in Zwolle en de middelbare school in Roermond te hebben doorlopen, ging hij in 1938 rechten studeren in Nijmegen. Hij had een actief studentenleven en oefende verschillende functies uit in studentenverenigingen, m.n. het Nijmeegs Studenten Corps. Vlak na de bevrijding van Nijmegen legde hij het doctoraalexamen rechten af en nam vervolgens vrijwillig dienst bij de Koninklijke Marine in Londen, waar hij als jurist verbonden was aan de Zeekrijgsraad. Zijn hele beroepsleven is hij -behalve in een korte beginperiode- in dienst geweest van de Katholieke Universiteit Nijmegen, eerst als adjunct-secretaris, daarna als secretaris, van het College van Curatoren en vervolgens als directeur, en later als algemeen directeur, a-faculteiten. In 1962 ging hij met pensioen.|

Verantwoording

{{#if: Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings.|}} {{#if:2015|(2015)|}}

|}}


{{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:2581| |}}