header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Uitvoerend Comité voor de Regeling van het 26e Nederlandse Taal- en Letterkundig Congres op 26 tot 29 Augustus 1901 Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Uitvoerend Comité voor de Regeling van het 26e Nederlandse Taal- en Letterkundig Congres op 26 tot 29 Augustus 1901 Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Regelingscommissie voor het in Augustus 1901 te Nijmegen te houden Taal- en Letterkundig Congres

Bestaansperiode: 1901 - 1902
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De hogere kringen van de Nijmeegse bevolking verdiepten zich graag bij tijd en wijlen in de vaderlandse literatuur. Hun goede contacten en verwevenheid met het lokale bestuur kwamen eind negentiende eeuw mogelijk goed van pas om Burgemeester en Wethouders te aan te sporen een belangrijk literair evenement naar Nijmegen te halen. Tijdens het 25ste Taal- en Letterkundig Congres, dat in 1899 in Gent werd gehouden, nodigden de Betuwse schrijver J.A. Heuff (pseudoniem: J. Huf van Buren) en de Nijmeegse schrijver dr. A.H.J.V.M. Desertine namens de gemeente Nijmegen het congres uit om de eerstvolgende editie op Nederlands grondgebied in deze stad te laten plaatsvinden. Met succes.

Geschiedenis

De organisatie en uitvoering van het congres lag bij de ‘Regelingscommissie voor het in Augustus 1901 te Nijmegen te houden Taal- en Letterkundig Congres’, eenvoudigweg Regelingscommissie of uitvoerend comité genoemd. Tijdens de eerste bestuursvergadering op 9 januari 1901 werden de voorzitter, ondervoorzitter, eerste en tweede secretaris en de penningmeester benoemd. Na de eerste vergadering volgden 27 bestuursvergaderingen tot aan het congres, dat op 26 tot en met 29 augustus 1901 werd gehouden. Op 28 augustus 1902 vergaderde de Regelingscommissie voor het laatst, waarna de commissie werd ontbonden.

Taken en activiteiten

De commissie ad hoc bereidde de gehele organisatie van het vierdaagse congres voor: programmering, publiciteit, financiering, huisvesting van bezoekers, enzovoort.

Organisatie

Het comité bestond uit een voorzitter, ondervoorzitter, eerste en tweede secretaris en een penningmeester. Er werden negen (later teruggebracht naar acht) subcommissies ingesteld, variërend van de financiële commissie tot de ‘commissie voor de ontvangst aan het station’. In totaal namen hierin tussen zestig en tachtig personen plaats, onder wie enkele gemeenteraadsleden. De subcommissies werkten zelfstandig, maar dienden wel voeling met het uitvoerend comité te houden.

Locatie

1901-1902: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden