header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Van Schaeck Mathonfonds

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Van Schaeck Mathonfonds
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1923 - 1965
Rechtsvorm: Gemeente
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Ter gelegenheid van de herdenking van zijn 25-jarig burgemeesterschap stichtte F.M.A. van Schaeck Mathon op 25 december 1923 een fonds ter ondersteuning van behoeftige ouderen vanaf zestig jaar. Hoewel er geen direct stichtingsbesluit door de gemeenteraad is, kan worden gesproken van een gemeentelijk fonds: de gemeenteontvanger beheerde het fonds. Het fonds werd door de burgemeester gevuld met ruim 18.000 gulden die de gemeenteambtenaren en de burgerij voor zijn jubileum hadden verzameld. De gemeente Nijmegen droeg 10.000 gulden bij. Het geld werd belegd om de kas van het fonds te laten groeien. Maandelijks kregen behoeftige ouderen vanaf 60 jaar 10 gulden uitgekeerd – een bedrag dat gedurende het bestaan van het fonds gelijk bleef. In 1965 werden op grond van de Algemene Bijstandswet instellingen van weldadigheid, waaronder het Schaeck Mathonfonds, opgeheven. De laatste jaarrekening van het Van Schaeck Mathonfonds is die over 1975. Per 1 januari 1976 werd het saldo van het fonds overgedragen aan de nieuwe stichting Evers - Van Schaeck Mathonfonds.

Taken en activiteiten

Financiële ondersteuning van behoeftige ouderen vanaf zestig jaar

Organisatie

De gemeenteontvanger beheerde het fonds

Locatie

1923-1965:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Özden Cosgun. (2021)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden