Verblijfplaats Deense ambassadeur (1676-1679)

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Detail uit de kaart van Feltman (1669) met rood omcirkeld het huis van de Deense ambassadeur.
Het huis van de Deense ambassadeur lag op de kadastrale kaart van 1832 op de percelen A3 en A4.
De Burchtstraat ter hoogte van Douglas.
Portret van Justus Hoeg door H.H. de Quiter..

Op 20 november 1676 arriveerde Justus Hoeg, ambassadeur van Denemarken, in gezelschap van zijn vrouw te Nijmegen. Het echtpaar betrok een woning in de Burchtstraat, vlakbij de Franse ambassadeurs, die in het Hof van Egmond verbleven, eveneens aan de Burchtstraat. <ref>H. D. J. van Schevichaven, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, deel 1, Nijmegen 1898, p. 207. Exacte plaatsbepaling aan de hand van de Historische @tlas (RAN), zoeken op: ‘Eigenaren binnenstad 1655-1832’, ‘Zeller’, straat ‘Burchtstraat’. Over dit perceel is de luchtfoto van 2007 (Historische @tlas) gelegd om de hedendaagse situatie na te gaan. Gegevens Historische @atlas: adres A3/A4 (perceelsgeschiedenis ca. 1655-1832), adres voor 1830: A4.</ref> Veel ambassadeurs beschouwden de Burchtstraat en haar omgeving als het aantrekkelijkste deel van Nijmegen. <ref>J.A.M. van ’t Hooft, Nijmegen en de vredesonderhandelingen: 1676-1679, Nijmegen z.j., p. 28.</ref> Hoeveel Hoeg voor het huis moest betalen is onbekend. Feit is dat hij en de eigenaresse van het pand, een zekere mevrouw Zeller, het niet eens konden worden over de prijs. Het Nijmeegse stadsbestuur zag zich dan ook genoodzaakt tussenbeide te komen en een compromis tot stand te brengen. <ref>A. T. de Limojon de Saint Disdier, Nymeegsche vreede-handel, Parijs 1680, p. 13.</ref> Tijdens de viering van carnaval in 1679 deed zich een incident voor. Op een gekostumeerd bal in het huis van Hoeg verschenen twee onbekend gebleven personen, die als kapucijner monniken vermomd waren. Nadat één van hen had gedanst met een nicht van de Deense ambassadeur, vroeg hij de dochter van de Franse ambassadeur Colbert ten dans. Colbert reageerde diep verontwaardigd en gaf de gemaskerde man te kennen dat zoiets in Frankrijk niet zou worden geduld. Was het bij hem thuis gebeurd, dan had de gemaskerde man zeker zijn verdiende loon gekregen. <ref>J. Gribling, ‘Nijmegen tijdens de vredesonderhandelingen in 1675-1679, vertrek van de gezanten’ in: De Gelderlander 12-4-1975.</ref>

Voetnoten

<references/>

Bronnen

Onderzoek naar locaties m.b.t de Vrede van Nijmegen door Nick van Kleef in opdracht van het Regionaal Archief Nijmegen. Zie ook de startpagina over de Vrede van Nijmegen


Locatie in google-maps (nieuw venster)
Locatie in google-maps (nieuw venster)

Coördinaten::51.847086,5.865412 {{#if:|

Locatie in google-maps (nieuw venster)
Locatie in google-maps (nieuw venster)

Coördinaten::|}} {{#if:|

Locatie in google-maps (nieuw venster)
Locatie in google-maps (nieuw venster)

Coördinaten::|}}