header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Verblijfplaats Franse ambassadeurs (1676-1679)

Uit Huis van de Nijmeegse geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Detail uit de kaart van Feltman (1669) met rood omcirkeld het Hof van Egmond.
Het Hof van Egmond is op de kadastrale kaart van 1832 perceel A23.
Tijdens werkzaamheden rond 1900 werd in de buurt van het voormalige Hof van Egmond een zilveren vork gevonden. Aan de hand van het familiewapen van Colbert aan het uiteinde van de steel kon worden vastgesteld dat de vork had toebehoord aan de Franse ambassadeur.
Burchtstraat in 2009. Het Hof van Egmond stond ter hoogte van het achterste deel van Open32.

De Franse ambassadeurs, Charles Colbert, marquis de Croissy, en Jean-Antoine comte d’Avaux, lieten enige tijd op zich wachten. Waar enkele Engelse en Nederlandse ambassadeurs al in januari 1676 in Nijmegen waren, arriveerden hun Franse collega’s pas op 13 juni van dat jaar. In januari 1676 aangekomen in Charleroi had de hertog van Lotharingen geweigerd de Franse ambassadeurs doorgang te verlenen. Uiteindelijk werden de hertog en de Zonnekoning het eens en konden de ambassadeurs en hun gevolg de reis voortzetten. [1] Eenmaal in Nijmegen namen zij hun intrek in het Hof van Egmond aan de Burchtstraat. [2] Een stoet van meer dan zestig Franse koetsen en karren op weg naar hun verblijfplaats werd door vele opgewonden Nijmegenaren gadegeslagen. [3] Op 28 juni 1676 arriveerde de laatste Franse ambassadeur, maarschalk Godefroy comte d’Estrades. Evenals de Nederlandse en Deense ambassadeurs, klaagden de Franse ambassadeurs over de hoge huurprijs van hun verblijfplaats. Volgens hen behoorde het Hof van Egmond niet eens tot de beste en mooiste huizen van de stad en toch moesten ze vier- of vijfmaal meer huur betalen dan andere ambassadeurs. De Fransen zagen de Nijmegenaren dan ook als afzetters. [4]

Voetnoten

  1. H. D. J. van Schevichaven, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, deel 1, Nijmegen 1898, p. 206. Exacte plaatsbepaling aan de hand van de Historische @tlas (RAN), zoeken op: ‘Straatnaam binnenstad 1832’, ‘Burchtstraat’, zoeken naar ‘Hof van Egmond’. Over dit perceel is de luchtfoto van 2007 (Historische @tlas) gelegd om de hedendaagse situatie na te gaan. Gegevens Historische @atlas: adres A23 (perceelsgeschiedenis ca. 1655-1832), adres voor 1830: A21.
  2. G.T.M. Lemmens, De Vrede van Nijmegen, Nijmegen 1978, p. 11.
  3. P. van der Heijden, ‘1672-1702 Centrum van Europa’, in: De 20 dagen van Nijmegen 8 (2006), p. 188.
  4. J.A.M. van ’t Hooft, Nijmegen en de vredesonderhandelingen: 1676-1679, Nijmegen z.j., p. 29.

Bronnen

Onderzoek naar locaties m.b.t de Vrede van Nijmegen door Nick van Kleef in opdracht van het Regionaal Archief Nijmegen. Zie ook de startpagina over de Vrede van Nijmegen


Locatie in google-maps (nieuw venster)

51° 50' 48", 5° 52' 0"

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden