header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Verblijfplaats Nederlandse ambassadeur (1676-1679)

Uit Huis van de Nijmeegse geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Detail uit de kaart van Feltman (1669) met rood omcirkeld het huis De Ezel.
Het huis De Ezel is op de kadastrale kaart van 1832 perceel 108/108a
Burchtstraat ter hoogte van huis De Ezel in 2009.
(Portret van Willem Adriaan van Nassau Odijk door L. Volders (ca. 1685).

In tegenstelling tot zijn collegae Van Beverningk en Van Haren, die al in januari 1676 in Nijmegen waren neergestreken, arriveerde de derde Nederlandse ambassadeur, graaf Willem Adriaan van Nassau Odijk, pas in de zomer van 1676. [1] Niet lang nadat Van Nassau Odijk zijn intrek had genomen in De Ezel, het huis van Johan Goris in de Burchtstraat, waren er op zaterdag 31 juli 1678 in de omgeving van dit huis een aantal opstootjes. [2] Die zaterdag had Van Nassau Odijk een aantal gasten uitgenodigd voor een diner in De Ezel. Rond tien uur in de avond vernamen de Franse ambassadeurs dat lakeien van de Spaanse ambassadeur, San Pedro Ronquillo, gewapend door de stad trokken. Om elf uur losten een aantal pages van de Spaanse ambassadeur De La Fuente zelfs schoten op de poort van het huis van de Franse ambassadeurs aan de Burchtstraat. Ook in het huis van de Nederlandse ambassadeur hing een gespannen sfeer. [3] De Spaanse ambassadeurs De los Balbases en De la Fuente vertrokken zonder enige uitleg al voor het diner uit De Ezel. Toen zij de Franse ambassadeurswoning passeerden werd uit één van de vier Spaanse koetsen een aantal schoten op die woning gelost. Het Franse personeel, bijeengebracht in verband met de ongeregeldheden, rende naar buiten en loste op zijn beurt schoten op de Spaanse koetsen. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken werd de balans opgemaakt. Doden waren er niet gevallen, al bleken een Spaanse koetsier en een Franse lakei wel gewond te zijn aan respectievelijk een voet en een hand. Ter voorkoming van dit soort incidenten besloot het stadsbestuur het dragen van wapens binnen de stad te verbieden. Overtreding van dit verbod zou met het leven bekocht moeten worden. [4] Blijkbaar schrikte deze strafmaat behoorlijk af want uit niets blijkt dat gedurende de resterende onderhandelingsperiode dit verbod werd overtreden.


Voetnoten

  1. J.A.M. van ’t Hooft, Nijmegen en de vredesonderhandelingen: 1676-1679, Nijmegen z.j., p. 104.
  2. H. D. J. van Schevichaven, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, deel 1, Nijmegen 1898, p. 206. Hiervoor betaalde Van Odijk in eerste instantie 850 gulden huur. Later werd dat bedrag teruggebracht tot 600 gulden. Exacte plaatsbepaling aan de hand van de Historische @tlas (RAN), zoeken op ‘Eigenaren binnenstad 1655-1832’, ‘Goris’, straat ‘Burchtstraat’. Over dit perceel is de luchtfoto van 2007 (Historische @tlas) gelegd om de hedendaagse situatie na te gaan. Gegevens Historische @atlas: adres A33 (perceelsgeschiedenis ca. 1655-1832), adres voor 1830: A32.
  3. Van ’t Hooft, Nijmegen en de vredesonderhandelingen: 1676-1679, p. 46.
  4. Van ’t Hooft, Nijmegen en de vredesonderhandelingen: 1676-1679, p. 47.

Bronnen

Onderzoek naar locaties m.b.t de Vrede van Nijmegen door Nick van Kleef in opdracht van het Regionaal Archief Nijmegen. Zie ook de startpagina over de Vrede van Nijmegen


Locatie in google-maps (nieuw venster)

51° 50' 47", 5° 52' 3"

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden