header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Verblijfplaats pauselijke bemiddelaar (1676-1679)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Detail uit de kaart van Feltman (1669) met rood omcirkeld het huis van de Nuntius.
Het huis van de nuntius is op de kadastrale kaart van 1832 de percelen C326, C327 en C328.
Portret van Luigi Bevilaqua door H,H, de Quiter.

In het voorjaar van 1677 waren de meeste deelnemers aan het vredescongres aanwezig en konden de onderhandelingen beginnen. Paus Innocentius XI dreigde echter onmiddellijk roet in het eten te gooien door zich als bemiddelaar op te werpen. De paus vreesde de Turkse opmars in Europa en wilde daarom zo snel mogelijk de eenheid onder de Europese vorsten herstellen. Hij stuurde nuntius Luigi Bevilaqua naar Nijmegen. [1] De pauselijke onderhandelaar nam op 1 juni 1677 zijn intrek in een huis aan de Muchterstraat. Omdat er geen katholieke gebedsruimten in de stad waren, alleen een aantal schuilkerken, liet de nuntius bij dit huis, eigendom van een zekere Buijs, een kapel bouwen. [2] De pauselijke bemoeienis met de vredesonderhandelingen schoot vooral de Engelse koning Karel II in het verkeerde keelgat, aangezien de koning zich zag als de enige bemiddelaar. Tussen de Engelse bemiddelaars en Bevilaqua kwam het dan ook niet meer goed, de Engelsen bleven tijdens het vredescongres de pauselijke onderhandelaar consequent negeren. [3] De stad Nijmegen daarentegen liep massaal uit om Bevilaqua, die een aantal Franse gezanten uitgeleide deed, te zien. De nuntius, gehuld in een purperen mantel met scharlaken voering en omhangen met een diamanten kruis, stelde de Nijmeegse bevolking niet teleur.[4]

Voetnoten

  1. J.A.M. van ‘t Hooft, ‘Nijmegen en de vredesonderhandelingen’, in: Numaga: tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 25 (1978), p. 116; J.A.M. van ‘t Hooft, ‘Nijmegen en de vredesonderhandelingen: 1676-1679, Nijmegen z.j., p. 35. Een nuntius is een diplomatieke vertegenwoordiger van de paus.
  2. H. D. J. van Schevichaven, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, deel 1, Nijmegen 1898, p. 208. Thans heet het deel waar dit huis stond, de Ridderstraat. Exacte plaatsbepaling aan de hand van de Historische @tlas (RAN), zoeken op: ‘Eigenaren binnenstad 1655-1832’, ‘Buijs’, straat ‘Ridderstraat/Muchterstraat’. Over dit perceel is de luchtfoto van 2007 (Historische @tlas) gelegd om de hedendaagse situatie na te gaan. Gegevens Historische @atlas: adres C326 tot C328 (perceelsgeschiedenis ca. 1655-1832), adres voor 1830: 308.
  3. Van ‘t Hooft, ‘Nijmegen en de vredesonderhandelingen’, p. 116.
  4. P. van der Heijden, ‘1672-1702 Centrum van Europa’, in: De 20 dagen van Nijmegen 8 (2006), p. 191.

Bronnen

Onderzoek naar locaties m.b.t de Vrede van Nijmegen door Nick van Kleef in opdracht van het Regionaal Archief Nijmegen. Zie ook de startpagina over de Vrede van Nijmegen


Locatie in google-maps (nieuw venster)

51° 50' 50.70" N, 5° 52' 4.13" E

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden