header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vereeniging Liefdewerk voor Kinderbescherming te Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vereeniging Liefdewerk voor Kinderbescherming te Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Voogdijvereniging

Bestaansperiode: 1906 - 1935
Rechtsvorm: vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

St. Vincentiusvereniging

Geschiedenis

De geschiedenis van de kinderbescherming in Nijmegen begon op 30 november 1906 met de oprichting van de Vereeniging Liefdewerk voor Kinderbescherming, in de wandelgangen 'Voogdijvereniging' genoemd, als onderafdeling van de St. Vincentiusvereniging aldaar. (1)
De vereniging had als doel duurzame verzorging van minderjarigen naar de geest van de kinderwetten van 1901 op Rooms Katholieke grondslag. Zij trachtte dit doel te bereiken door de verpleging van door hun ouders, voogden of natuurlijke verzorgers verwaarloosde kinderen, door het aanvaarden van opdrachten tot verpleging van bij rechterlijke uitspraak ter beschikking der regering gestelde jeugdige personen en door het aanvaarden van de voogdij over kinderen van wie de ouders of voogden van de ouderlijke macht of voogdij waren ontheven of daaruit ontzet.
De vereniging bestond uit leden die bij voorkeur werden gekozen uit leden van de Nijmeegse afdeling van de St. Vincentiusvereniging. Het bestuur van de vereniging bestond uit een voorzitter, een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, te kiezen uit en door de leden.
Nieuwe pupillen werden meestal eerst geplaatst in het Vincentius Kindertehuis aan de Jodengas en na rijp beraad werd tot plaatsing in een gezin of inrichting overgegaan.

Rooms Katholieke Vereniging voor Kinderbescherming te Nijmegen (archiefnummer 1033):
Eind januari 1935 gaf de president van de Bijzondere Raad van de St. Vincentiusvereniging aan dat de voogdijkinderen onder een zelfstandige vereniging van het liefdewerk moesten komen. In april 1935 werden de statuten van de Vereeniging Liefdewerk voor gewijzigd en ontstond de Rooms Katholieke Vereniging voor Kinderbescherming te Nijmegen. Deze wijziging was nodig om subsidies en verantwoordelijkheden gescheiden te houden. Het bestuur bleef ongewijzigd.

Taken en activiteiten

De vereniging had als doel duurzame verzorging van minderjarigen naar de geest van de kinderwetten van 1901 op Rooms Katholieke grondslag. Zij trachtte dit doel te bereiken door de verpleging van door hun ouders, voogden of natuurlijke verzorgers verwaarloosde kinderen, door het aanvaarden van opdrachten tot verpleging van bij rechterlijke uitspraak ter beschikking der regering gestelde jeugdige personen en door het aanvaarden van de voogdij over kinderen van wie de ouders of voogden van de ouderlijke macht of voogdij waren ontheven of daaruit ontzet.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden