header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vereniging Bachkoor Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vereniging Bachkoor Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Nijmeegs Bachcomité
  • Stichting Bachkoor Nijmegen

Bestaansperiode: 1945 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1945 was er voor het eerst sprake van een 'Nijmeegs Bachcomité'. Dit comité stond onder leiding van de franciscaner pater John Knipping. Het had tot doel de organisatie van de Matthäus-Passion in 1946 in Nijmegen. Koordirigent Piet Versloot vormde tevens een drijvende kracht. Vanwege succesvolle uitvoeringen werd in 1947 besloten tot oprichting van de Stichting Bachkoor Nijmegen.

In 1979 veranderde de organisatie in een vereniging: Vereniging Bachkoor Nijmegen.

De vereniging is lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland.

Taken en activiteiten

De Vereniging Bachkoor Nijmegen heeft als doelstelling het instuderen en uitvoeren van koorwerken van Johann Sebastian Bach (1685-1750) en andere componisten.

Organisatie

Formeel bestond er eerder een bestuur dan een koor, namelijk het Bachcomité. Tussen het bestuur en het koor bestond een formele scheiding; bestuursleden hoeven niet afkomstig te zijn uit het koor. Vanaf 1953 heeft het koor formeel het recht om bestuursleden uit zijn midden te kiezen, zij het dat deze in de minderheid moeten zijn. Het bestuur telt zes personen en vanaf 1984 zeven. Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en reguliere bestuursleden. Communicatie tussen het bestuur en het koor vond aanvankelijk plaats tijdens informele ledenvergaderingen.

Na de organisatieverandering van 1979, waarbij de stichting een vereniging werd, wordt de ledenvergadering het hoogste orgaan in plaats van het bestuur. De ledenvergadering benoemt en ontslaat sindsdien bestuursleden, gaat over de goedkeuring van de financiële stukken en besluit over statutenwijzigingen.

Locatie

Nijmegen

Bronnen

  • Meijer, H., Vijftig jaar Bachkoor Nijmegen, een beknopte geschiedenis van de Stichting Bachkoor Nijmegen en de Vereniging Bachkoor Nijmegen over de periode van 1945 tot 1995, Nijmegen, 1995.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Henk Meijer en Renier van de Giessen. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden