header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vereniging Hulpbetoon

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vereniging Hulpbetoon
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1885 - 1923
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Medio november 1885 richtten enkele notabelen, onder wie J. de Koning en J.J. Weve, de Vereniging Hulpbetoon op. Op de eerste ledenvergadering van 22 december werd het bestuur gekozen, dat op 7 januari 1886 voor het eerst bijeenkwam. De statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 maart 1887.

De vereniging liet in 1887 enkele tientallen woningen bouwen voor minderbedeelden aan de Groesbeeksedwarsweg, nabij de hoek met de Fort Kijk in de Potstraat (in 1984 gesloopt). Binnen enkele jaren werd het aantal woningen uitgebreid.

In 1923 hief de vereniging zichzelf op. Redenen hiervoor waren de ‘veranderende tijdsomstandigheden’ en de daling van het aantal leden. Het resterende bedrag in kas werd verdeeld over diverse organisaties, waaronder de Nederlands Hervormde Diaconie en het Rooms-Katholiek Armbestuur.

Taken en activiteiten

Doel was ‘de voorkoming, bestrijding en leniging der armoede’. Dat wilde de vereniging onder andere bereiken door werkverschaffing, geldelijke steun, het meewerken aan het verkrijgen van goede woningen voor mingegoeden en de bevordering van de opleiding van kinderen van minvermogenden.

Organisatie

De vereniging had een bestuur van minstens vijf leden, waaruit een voorzitter, secretaris en penningmeester werden benoemd. Gemeentearchitect J.J. Weve zou gedurende het bestaan van de vereniging de rol van secretaris vervullen.

De leden werden onderscheiden in werkende en niet-werkende leden. De laatsten betaalden minder contributie.

Locatie

1885-1923:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door A. Delahaye, Hylke Roodenburg. (1956, 2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden