header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vereniging Wouter Isaäc Rijndersschool

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vereniging Wouter Isaäc Rijndersschool
Andere naam (namen):
  • Vereniging Wouter Isaäc Rijndersschool voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Lent (1963-≥ 1990)
  • Veereniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel, gevestigd te Lent, gemeente Elst (1906-1963)
  • Christelijke School Lent

Bestaansperiode: 1906 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De ‘Veereniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel, gevestigd te Lent, gemeente Elst’ werd op 13 februari 1906 opgericht onder leiding van Wouter Isaäc Rijnders (1838-1921), een succesvolle protestantse ondernemer die diverse bestuursfuncties vervulde. De ‘School met den Bijbel’ ging op 1 juli van start met 50 kinderen in een woonhuis aan de Weverstraat, dat in 1908 werd herbouwd als school. Dit gebouw werd in 1926 ingrijpend verbouwd. De vereniging en de lagere school werden in 1963 naar de stichter vernoemd.

De school telde maximaal zo’n 60 leerlingen en meestal twee leerkrachten, enige tijd drie.

Het aantal leerlingen daalde eind jaren tachtig tot net iets meer dan 40. In 1990 fuseerde de Wouter Isaäc Rijndersschool met de protestants-christelijke basisschool Moby Dick en de rooms-katholieke Geldershofschool. De vereniging bleef voortbestaan als beheerder van de grond en het schoolgebouw aan de Weverstraat, dat als kinderdagverblijf ‘De Kleine Wereld’ (sinds 2014: ‘De Groene Wereld’) in gebruik werd genomen.

Taken en activiteiten

Het stichten en in stand houden van scholen in de gemeente Elst.

Organisatie

Het bestuur had ten minste drie (later: vijf) leden, onder wie een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Locatie

1906-1990:Lent Weverstraat 37 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Lentse Lucht. Maandelijkse dorpskrant voor Lent 1 (1998) nr. 1, p. 11.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden