header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vereniging en stichting Steigertheater

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vereniging en stichting Steigertheater
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1981 - 2005
Rechtsvorm: In het Steigertheater waren drie rechtsvormen ondergebracht:
Stichting ter beheer van de Aandelen van de Exploitatiemaatschappij Stefo BV;
Exploitatiemaatschappij Stefo BV (exploitant van het theater en het café; de werknemers waren in dienst bij Stefo BV);
Vereniging Steigertheater
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Het Steigertheater ging van start als particulier initiatief van de voormalige Theatergroep Thuis. Men zocht een eigen ruimte om te repeteren en op te treden, maar ook een ruimte waar workshops en cursussen gegeven konden worden. In september 1980 kocht de theatergroep het pand aan de Fortstraat 7, een voormalig evangelisatiegebouw. Het gebouw werd opgeknapt en ingericht als theaterruimte. De zit-accommodatie voor het publiek leverde de naam op: Steigertheater. Het Steigertheater beschikte over een zaal met honderd stoelen.
april 1981 ging het Steigertheater van start. Het theater werd draaiende gehouden door vrijwilligers en betaalde coördinatoren. De gemeente verleende subsidie. Er waren zowel voorstellingen van professionele toneelgroepen als van amateurs. Het Steigertheater had twee eigen toneelgroepen, het Theaterbedrijf Oost (een zelfstandige rechtsvorm van de Steigertheatergroep, voortgekomen uit Theatergroep Thuis) en de Kindersteigertheatergroep, die ook zelf toneelproducties maakten.
gevolg van gemeentelijke bezuinigingen in 2005 onderzochten het Steigertheater en De Lindenberg, Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur of samengaan mogelijk was. In 2005 fuseerden beide instellingen en eind oktober 2006 trok het Steigertheater bij De Lindenberg in. Daar kreeg het een gerenoveerd onderkomen in de voormalige centrale bibliotheek. Het heet nu de Steigerzaal in het Lindenbergtheater. In 2007 werd het voormalige Steigertheater verbouwd tot tempelruimte voor de Vrijmetselaarsloge St. Lodewijk in Nijmegen.

Taken en activiteiten

Het Steigertheater had als taak:
het bieden van speelmogelijkheden aan amateurtheatergroepen;
het organiseren van professioneel aanbod gericht op beginnend talent, of de nog in ontwikkeling zijnde voorstellingen;
het programmeren van jeugd- en jongerentheater.

Organisatie

Stichting Steigertheater:
stichtingsbestuur had als taak de controle en bescherming van het bestuur van de Vereniging Steigertheater. De bestuurders van de Vereniging Steigertheater waren hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De eindafrekening (balans van een seizoen van de Vereniging Steigertheater) werd door de stichting gecontroleerd. Het stichtingsbestuur kwam driemaal per jaar bij elkaar en stond geheel buiten de besluitvorming van de Vereniging Steigertheater.
oprichting van de stichting werd min of meer noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de ondersteuning op grond van de WIR (Wet Investerings Regeling).
Steigertheater:
activiteiten van de vereniging werden gerealiseerd door een groep vrijwilligers onder leiding van (betaalde) coördinatoren. De algemene coördinatoren hadden een algemeen voorwaardenscheppende taakstelling en waren eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De werkzaamheden van de vrijwilligers waren verdeeld over een aantal taakgroepen: publiciteit, techniek, klussen, zaalwacht, poetsen/klussen, schoonmaak, kassa, bar, programmering, publiciteit. Iedere taakgroep had maandelijks een taakgroepoverleg. De taakgroepcoördinatoren kwamen maandelijks bijeen in een clusteroverleg.
vereniging voerde haar beleid in het dagelijks bestuur. Het bestuur was eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. De toetsing was in handen van de algemene ledenvergadering.

Locatie

-:Nijmegen Fortstraat 7

Bronnen

  • Artikel ‘Steigertheater wordt tot tempel vrijmetselaars’ van 19 juli 2007 in het Dagblad ‘De Gelderlander’ geraadpleegd op de website www.gelderlander.nl op 21 movember 2011.
  • van Geel en S. van de Ven, 25 jaar Steigertheater’, Nijmegen 2005.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden