Vereniging voor Veehouderijbelangen Nijmegen en Omstreken

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Vereniging voor Veehouderijbelangen Nijmegen en Omstreken
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1976 - Eindjaar::1987
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494321%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494321%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494321%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: De vereniging werd op acht december 1976 formeel opgericht door vijf landbouwers uit Nijmegen en omgeving. Het werkgebied omvatte het gebied tussen de Waal, de Duitse grens, de Maas en de sluis bij Heerewaarden.|

Geschiedenis

De vereniging werd op acht december 1976 formeel opgericht door vijf landbouwers uit Nijmegen en omgeving. Het werkgebied omvatte het gebied tussen de Waal, de Duitse grens, de Maas en de sluis bij Heerewaarden. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De vereniging had ten doel door samenwerking van de leden te streven naar verbetering van de rundveestapels in de ruimste zin des woords en het bevorderen van de verbetering van de gezondheid van landbouwhuisdieren. Zij beoogde niet het behalen van winst. Zij trachtte dit doel te bereiken door het uitvoeren van een deugdelijke melkproductiecontrole, het bijhouden van een doelmatige fokregistratie, het organiseren van fokveedagen en keuringen, de uitvoering van wettelijke regelingen op het gebied van de gezondheidszorg bij landbouwhuisdieren en alle andere wettige maatregelen die voor het doel bevorderlijk konden zijn.|

Taken en activiteiten

De vereniging had ten doel door samenwerking van de leden te streven naar verbetering van de rundveestapels in de ruimste zin des woords en het bevorderen van de verbetering van de gezondheid van landbouwhuisdieren. Zij beoogde niet het behalen van winst. Zij trachtte dit doel te bereiken door het uitvoeren van een deugdelijke melkproductiecontrole, het bijhouden van een doelmatige fokregistratie, het organiseren van fokveedagen en keuringen, de uitvoering van wettelijke regelingen op het gebied van de gezondheidszorg bij landbouwhuisdieren en alle andere wettige maatregelen die voor het doel bevorderlijk konden zijn. |}}

{{#if: De vereniging bestond uit twee afdelingen: de afdeling fokregistratie en melkcontrole bij rundvee – ook wel afdeling fok en controle – en de afdeling gezondheidszorg voor dieren – ook wel: afdeling dierziektebestrijding. Lid worden van de vereniging konden veehouders en houders van landbouwhuisdieren uit het werkgebied (‘A-leden’) en natuurlijke of rechtspersonen voor wie ook werk voor fokregistratie en -controle werd uitgevoerd (‘B-leden’). Het bestuur bestond uit tenminste tenminste drie leden, die door de algemene ledenvergadering werden benoemd. Het bestuur wees uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur besliste over de toelating van leden.|

Organisatie

De vereniging bestond uit twee afdelingen: de afdeling fokregistratie en melkcontrole bij rundvee – ook wel afdeling fok en controle – en de afdeling gezondheidszorg voor dieren – ook wel: afdeling dierziektebestrijding. Lid worden van de vereniging konden veehouders en houders van landbouwhuisdieren uit het werkgebied (‘A-leden’) en natuurlijke of rechtspersonen voor wie ook werk voor fokregistratie en -controle werd uitgevoerd (‘B-leden’). Het bestuur bestond uit tenminste tenminste drie leden, die door de algemene ledenvergadering werden benoemd. Het bestuur wees uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur besliste over de toelating van leden. |}}

{{#if: {{#if:1981-1987|locatie periode::1981-1987:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Oude Ubbergseweg 15-19 {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1981-1987|locatie periode::1981-1987:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Oude Ubbergseweg 15-19 {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De vereniging werd op acht december 1976 formeel opgericht door vijf landbouwers uit Nijmegen en omgeving. Het werkgebied omvatte het gebied tussen de Waal, de Duitse grens, de Maas en de sluis bij Heerewaarden.| {{#if: *|

Bronnen

|}} |}}

{{#if: De vereniging werd op acht december 1976 formeel opgericht door vijf landbouwers uit Nijmegen en omgeving. Het werkgebied omvatte het gebied tussen de Waal, de Duitse grens, de Maas en de sluis bij Heerewaarden.|

Verantwoording

{{#if: Rob Meijer|Inleiding van de toegang op het archief door Rob Meijer.|}} {{#if:2016|(2016)|}}

|}}


{{#if: 12.2 Agrarische sector| |}} {{#if: 2.2 Belangenverenigingen| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:2869| |}}