header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Nijmegen
Andere naam (namen):
  • VVV Nijmegen
  • Nijmegen Vooruit. Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer (1893-circa 1963)

Bestaansperiode: 1937 - 1969
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Nadat kunstschilders in het midden van de negentiende eeuw de schilderachtige omgeving van Nijmegen hadden ontdekt en vastgelegd op doek, kwam het toerisme tot bloei. Ook de verbeterde verbindingen van Nijmegen en omgeving met de rest van Nederland speelde hierbij een rol.

Op 17 oktober 1892 kwamen vijf heren bijeen om de oprichting van een vereniging voor vreemdelingenverkeer te bespreken.

Geschiedenis

De daadwerkelijke oprichting van de vereniging ‘Nijmegen Vooruit’ vond plaats op 12 januari 1893. Al na de eerste bijeenkomst op deze avond meldden zeventig mensen zich aan als lid – vooral winkeliers, hotel- en caféhouders.

De VVV toonde zich erg actief. Zo organiseerde zij in 1895 de feestelijkheden rondom het bezoek van koningin-moeder Emma en dochter Wilhelmina en in 1906 een grote Landbouwtentoonstelling op de Wedren.

Een eerste informatiekiosk opende in 1911 op het Stationsplein. De vestiging voor het informeren van toeristen zou nog menigmaal verhuizen. Een eigen kantoor kreeg de VVV in 1928. Ook op andere manieren verstrekte de VVV informatie: in de periode 1900-1955 gaf zij toeristische gidsen over Nijmegen en omgeving uit. Gidsen in uniform gaven rondleidingen en vanaf de jaren 1950 werden rondritten per bus georganiseerd.

Aanvankelijk kon de VVV voortbestaan dankzij contributie van de leden en bijdragen van diverse verenigingen zoals de Nijmeegsche Handelsvereniging en de Nijmeegse R.K. Middenstandsvereniging, na 1930 kreeg zij jaarlijks subsidie van de gemeente.

Al in de jaren dertig begonnen VVV’s in de regio een bundeling van hun activiteiten. De VVV Nijmegen ging in 1955 voor het eerst de samenwerking aan met enkele VVV’s in Ubbergen en Groesbeek. Deze samenwerking was geen lang leven beschoren, vanwege te geringe bijdragen van de betrokken gemeenten.

In 1969 werd de Streek VVV Rijk van Nijmegen opgericht. De VVV Nijmegen ging hierin op.

Taken en activiteiten

Het doel was ‘het verspreiden, zowel in buiten- als binnenland, van mededelingen en aanbevelingen betreffende Nijmegen als plaats van verblijf en inwoning; het bevorderen zowel van zomerfeesten als van letterkundige, muzikale en andere bijeenkomsten gedurende het gehele jaar (…); het uit de weg ruimen van alles wat vreemdelingen uit Nijmegen zou kunnen terughouden (…); het medewerken aan alles wat de bloei van Nijmegen kan bevorderen’. De voorlichting over Nijmegen als woonplaats werd na 1945 een taak van de gemeente.

Organisatie

De vereniging had een algemeen en een dagelijks bestuur, waaronder een voorzitter, een secretaris en penningmeester. Tot 1970 was de zittend burgemeester erevoorzitter.

Locatie

1911-1944:Nijmegen Stationsplein locatie in googlemaps

1928-1931:Nijmegen Spoorstraat 2 locatie in googlemaps

1931-1944:Nijmegen Keizer Karelplein 9 locatie in googlemaps

1946-1950:Nijmegen Lange Hezelstraat 110 locatie in googlemaps

1950-1955:Nijmegen Stationsplein

1955-1969:Nijmegen Stationsplein 10 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Holthuizen, F., Nijmegen Vooruit. Honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden