header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Verkeerscommissie voor het Tramvraagstuk Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Verkeerscommissie voor het Tramvraagstuk Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Commissie ter Bestudering van het tram- en verkeersvraagstuk Nijmegen

Bestaansperiode: 1935 - 1936
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Het Nijmeegsche Trambedrijf leed sinds de oprichting in 1910 vrijwel jaarlijks verlies en in de jaren twintig en dertig liepen deze verliezen steeds sterker op. Twee achtereenvolgende ‘commissies voor het vervoersvraagstuk’ adviseerden de raad in respectievelijk 1928 en 1935 om de tram te handhaven. Het trambedrijf bleef echter een zorgenkindje van de gemeente.

Geschiedenis

Op 30 oktober 1935 stelde het college van Burgemeester en Wethouders de Verkeerscommissie in, die op 23 december werd geïnstalleerd. Met het uitbrengen van het ‘Rapport inzake het verkeersvraagstuk’ op 7 april 1936, ter advisering van de gemeenteraad, had de commissie haar taak volbracht en hief zij zichzelf op.

Taken en activiteiten

De commissie onderzocht of – en zo ja: op welke wijze – de financiële situatie van het Nijmeegsche Trambedrijf kon worden verbeterd. Daarbij bestudeerde zij onder andere de mogelijkheid het tramnet geheel of deels te vervangen door of aan te vullen met buslijnen.

Organisatie

De commissie ad hoc bestond bij aanwijzing uit vijf leden, drie adviserende leden en een secretaris en kwam één tot twee keer per maand voor een vergadering bijeen.

Locatie

1935-1936: Nijmegen

Bronnen

  • Streefland, W. en W. van Reen, De Gemeente Tram Nijmegen, 1986, p. 79-84.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden