header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vervoersbond NKV, bedrijfsgroep Spoorwegen, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vervoersbond NKV, bedrijfsgroep Spoorwegen, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, bedrijfsgroep Spoorwegen, afdeling Nijmegen
  • KBV, bedrijfsgroep Spoorwegen, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1964 - 1974
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1903, kort na de eerste grote spoorwegstaking, werd het Nederlandsch R.K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel 'St. Raphaël' opgericht. 'St. Raphaël' was de eerste landelijke katholieke vakbond en sloot zich later aan bij het R.K. Werkliedenverbond (1925-1941) en in 1945, na vier jaar te zijn opgeheven op last van de bezetter, bij de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). In 1963 werd de KAB omgevormd tot het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), een verandering die onder andere met zich meebracht een vermindering van het aantal katholieke vakbonden. Eind 1963 werd de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel 'St. Raphaël' (zoals de vakbond sinds 1951 heette) daarom samengevoegd met de Katholieke Bond van Werknemers in het Transportbedrijf 'St. Bonifacius' tot de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel (KBV). In 1972 herdoopte de KBV zich tot Vervoersbond NKV. In 1974 ging deze een federatie aan met de Vervoersbond NVV, die in 1982 werd omgezet in een volledige fusie, waaruit een nieuwe vakbond, de Vervoersbond FNV, voortkwam.

Geschiedenis

De afdeling Nijmegen van de bedrijfsgroep Spoorwegen van de KBV was een voortzetting van de afdeling Nijmegen van de bedrijfsgroep Spoorwegen van St. Raphaël. In 1974 maakte zij plaats voor de ondernemingsafdeling Nijmegen N.S. van de Vervoersfederatie NVV / NKV.

Taken en activiteiten

De bond had als doel op te komen voor de materiële belangen van zijn leden, in zake loon en arbeidsomstandigheden. De bedrijfsgroep behartigde deze belangen bij een specifieke bedrijfstak of specifiek bedrijf, in dit geval de Nederlandse Spoorwegen (N.S.). De afdeling behartigde deze belangen op plaatselijk niveau.

Organisatie

De afdeling Nijmegen viel onder de bedrijfsgroep spoorwegen, wat betekende dat alle leden van de KBV werkzaam bij de spoorwegen en gestationeerd in Nijmegen er deel vanuit maakten. Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering.

Locatie

1964-1974:Nijmegen

Bronnen

  • J. Roes (red.), Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945, Baarn 1985.
  • G. Harmsen en F. van Gelder, Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de Vervoersbonden, Baarn 1986.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden