Vierdaagse 1928

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Geschiedenis Vierdaagse

startpagina
Alles over de geschiedenis van de Vierdaage in het Digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Lees verder>>>

{{#widget:imagewithlink|src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=1731046124%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=27733876"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Tijdens de 18e vierdaagse marcheren leden van de Nijmeegse gymnastiekvereniging Sparta.
Algemene gegevens
Vertrekplaats : Vertrekplaats vierdaagse::Nijmegen
Periode (data) : Begindatum:: - Einddatum::
Afstanden :
Aantal inschrijvingen : Inschrijvingen::
Aantal aanmeldingen : Aanmeldingen::
Aantal starters: Starters::1.155
Uitvallers (dag 1, 2, 3, en 4) :
Uitvallers totaal: Uitvallers::99
Uitgelopen: Uitgelopen::1.056
Percentage uitvallers: Percentage uitvallers::8,6
Het weer: Weertype vierdaagse::goed wandelweer

Internationaal

Marsleider Schorer is de man geweest die op de gedachte kwam om voor de Vierdaagse buitenlanders uit te nodigen. Aanvankelijk is het de bedoeling dat Nijmegen het beginpunt en Amsterdam het eindpunt van de mars is. In zijn 'Woord vooraf' in het Reglement van 1928 schrijft Schorer: „De Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Afdeeling afstandsmarschen, heeft besloten in het Olympisch jaar 1928 de vierdaagsche marschen ook voor buitenlandsche deelname open te stellen. Indien de voorteekenen niet bedriegen, zoo moogen wij op een aanzienlijk aantal buitenlandse deelnemers rekenen". En hij eindigt met: „Komt dit jaar in grooten getale naar Nijmegen, toont den buitenlanders, zoowel deelnemers als toeschouwers, wat gij op het gebied van marcheeren kunt, maar vooral ook toont hun de groote moreeIe waarde van onze marschen, door Uw gevoel van saamhorigheid, van offervaardigheid en kameraadschap dit jaar ook over onze buitenlandsche gasten uit te strekken". En ze komen: Duitsland met 48 militairen op de 40 km, het Verenigd Koninkrijk met 40 burgers op de 55 km, allen leden van de Road Walking Association verdeeld over vier teams van tien deelnemers, één Fransman (Jacques Guillien, fotograaf te Parijs) en Noorwegen met 20 militairen. Dat er wel Noren, maar bijvoorbeeld geen Belgen deelnemen aan de eerste internationale Vierdaagse is mede een gevolg van de hartelijke betrekkingen tussen het Huis van Oranje en de Noorse koninklijke familie, die sport ook een warm hart toedraagt. De Noorse deelnemers vormen een keurige militaire groep onder leiding van luitenant Winsnes. De eerste marsdag komt de groep als eerste aan. Daarvoor was wel alles op alles gezet, en nu en dan looppas gebruikt. De volgende dag krijgen ze te horen dat het niet om een wedstrijd gaat, maar om de manier waarop men aankomt. De tweede dag komen ze evenwel weer als eerste over de finish. Wederom hebben ze zich niet aan de voorschriften gehouden. De Vierdaagseleiding denkt dat er sprake is van taalmisverstanden, en met alle geduld wordt bij de aanvang van de derde dag uiteengezet, dat het niemand interesseert of een groep als eerste binnenkomt. Aan het eind van deze dag komt deze groep weliswaar rustig, maar toch weer als nummer één binnen!

De controleurs weten echter te melden, dat de Noorse militairen weer buitengewoon geforceerd hebben gelopen. De leiding neemt weer contact op met de groep. De vierde dag krijgt deze geen waarschuwing meer; de militairen storen zich toch niet aan het reglement. Als ze deze laatste dag weer als eersten binnenkomen worden zij gediskwalificeerd en ontvangen zij geen korpsmedaille.

Waarom lopen de Noren zo hard? Achteraf blijkt, dat het grootste Noorse dagblad Aftenposten de groep een belangrijk bedrag in het vooruitzicht heeft gesteld als ze iedere dag als eerste aankomt. Een meegekomen correspondent van de krant telefoneert de uitslag en de belevenissen op de route dagelijks naar zijn redactie. Of de groep het beschikbaar gestelde bedrag ook heeft ontvangen, vertelt de historie niet...

Foto's, films en archieven

{{#if:

{{#widget:imagewithlink|src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=1731046124%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=27733876"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

|

{{#ifexpr: 1928 < 1970 | In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse opgenomen. Met deze link krijgt u meteen de foto's van de vierdaagse van 1928. | In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse en zomerfeesten opgenomen. Met deze link krijgt u meteen de foto's van de vierdaagse en van de zomerfeesten van 1928. }} |In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse en zomerfeesten opgenomen. Het archief zoekt nog beeldmateriaal van de vierdaagse van 1928. Als u hier foto's van heeft dan kunt u contact opnemen met het archief.}}

Bij het Regionaal Archief Nijmegen is in de archieven van onder meer de KNBLO verder onderzoek te doen naar de geschiedenis van de Vierdaagse. Zie voor meer informatie: Archieven Vierdaagse .

{{#ifexpr: 1928 < 2010 | {{#ifexpr: 1928 < 1992 |

Verantwoording

De tekst van dit artikel is overgenomen uit het boek De Wereld wandelt uit 1991.

| 

Verantwoording

De tekst van dit artikel is geschreven door Marcel Claassen als aanvulling bij het boek De Wereld wandelt uit 1991.

}}

| }}Artikelen vierdaagsen op jaartal
1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

{{#if:1928||}}