Vierdaagse 1960

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Geschiedenis Vierdaagse

startpagina
Alles over de geschiedenis van de Vierdaage in het Digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Lees verder>>>

{{#widget:imagewithlink|src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=1778486182%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=618699745"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

De damesgroep van 'Les Trois Suisses', een wolfabriek in Tilburg, onderweg tijdens de 44e Vierdaagse.
Algemene gegevens
Vertrekplaats : Vertrekplaats vierdaagse::Nijmegen
Periode (data) : Begindatum:: - Einddatum::
Afstanden :
Aantal inschrijvingen : Inschrijvingen::
Aantal aanmeldingen : Aanmeldingen::
Aantal starters: Starters::11.598
Uitvallers (dag 1, 2, 3, en 4) : 34/119/84/38
Uitvallers totaal: Uitvallers::275
Uitgelopen: Uitgelopen::11.323
Percentage uitvallers: Percentage uitvallers::2,4
Het weer: Weertype vierdaagse::goed wandelweer

Sfeer

Door de crisis in de Kongo komen er voor het eerst sinds jaren geen Belgische parachutisten. Vlak voor de Vierdaagse overlijdt H.A. Meerum Terwogt, die vanaf 1927 nauw verbonden is geweest met de Vierdaagse. Hij was in Nijmegen representant van de Nederlandse pers, lid van de Bond en van het Uitvoerend Comité. Onderstaande tekst is van zijn hand.


SFEER

door H.A. Meerum Terwogt

We hebben het bij de Vierdaagse dikwijls over sfeer. Ja, wat is dat toch eigenlijk? Dat abstracte begrip: sfeer? Is het een denkbeeldig gebied, waarin bepaalde geestelijke waarden thuis behoren of is het een geheel van denkbeelden en gevoelens van zekere gelijkwaardigheid, waarin men leeft of waarin men een tijd lang bezig gehouden wordt?

Sfeer is, naar het mij voorkomt, een kwestie van gevoel; het is moeilijk te beredeneren waarom de innerlijke geest van een verzameling mensen in een bepaalde harmonie is gericht. Niemand die naar Nijmegen komt, doet dat omdat hij of zij er niet kan wegblijven; integendeel: men komt er uit innerlijke drang, omdat men persoonlijk, bij wat daar in die laatste week van juli gebeurt, betrokken wil zijn, in welke functie dan ook, in welke kwaliteit, doet er niet toe. Men wil dat niet missen! Dat is de sfeer. De een voelt die gemakkelijker en zuiverder aan dan de ander. En ik kan me zo voorstellen, dat er velen zij n die om dit 'gezwets' en over die sfeer lachen! Maar ik wil deze lieden verzekeren: gij mist iets!

Die sfeer verklaart ook de aanwezigheid van honderdduizenden bezoekers van onze marsen, die heus niet van heinde en ver komen om alleen maar 11.000 mensen te zien wandelen, maar die, onbewust in vele gevallen, aangetrokken worden door die niet te definiëren sfeer, die wordt aangevoeld door duizenden mannen en vrouwen van verschillende nationaliteit, ras, religie, maatschappelijke stand, opvoeding, geboorte en ontwikkeling. Het waarderen van die sfeer, het aanvoelen van sfeer is niet iedereen gegeven. Ook bij de deelnemers aan de marsen zijn er die ijskoud en doodnuchter getuigen, dat ze van die sfeer niets bespeuren en die dan verklaren: „Ik kom alleen maar om te lopen!". Ook dezulken zullen de organisatoren welkom zijn: ze zijn zo gering in aantal, dat ze de sfeer niet storen. Mogelijk kunnen ze hun sentiment nog eens zodanig ontwikkelen, dat ze ook bevattelijk worden voor datgene wat de grote rest al zoveel jaren bindt, wat van generatie wordt overgegeven en wat het blijvende sieraad van onze marsen is: de sfeer!

1960 is ook het jaar dat een vrij grote delegatie naar de Zwitserse Tweedaagse afreist per trein om daar als eerste en enige buitenlanders deel te nemen aan deze op Nederlandse leest geschoeide tweedaagse. De delegatie staat onder leiding van marsleider Breunese. Nijmegen heeft tijdens de Vierdaagse de feestverlichting weer aangestoken. Enkele jaren hebben de deelnemers deze gemist. De verlichting kost veel geld (meer dan f200.000,-) en het gemeentebruintje kon dat niet meer trekken. De zakenmensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Evenementencommissie, een overkoepelende instantie, opgericht op initiatief van het gemeentebestuur. Recordhouder is dit jaar P.J. van der Kaaij, de 67 jaar oude inwoner van Arnhem, die voor de 36e keer deelneemt. Hij liep 25 keer de 55 km. Zijn wandelloopbaan begon in 1916 in militaire dienst, toen de minister van Oorlog een oproep deed aan de militairen om mee te doen. Er waren in dat jaar drie burgerdeelnemers. Het is een sport voor hem om altijd als eerste op de 55 km binnen te zijn. Aan de kop van de buitenlanders zien we de Parijzenaar Viala, voor de 23e keer. De Zwitsers, die een eigen perschef hebben (Herbert Alboth), vertellen geestdriftig van hun eigen tweedaagse in Bern. "Maar wij kunnen onze gasten niet die enorme service en die grandioze organisatie aanbieden waaraan we in Nijmegen gewend zijn geraakt" constateren ze.

Foto's, films en archieven

{{#if:

{{#widget:imagewithlink|src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=1778486182%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=618699745"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

|

{{#ifexpr: 1960 < 1970 | In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse opgenomen. Met deze link krijgt u meteen de foto's van de vierdaagse van 1960. | In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse en zomerfeesten opgenomen. Met deze link krijgt u meteen de foto's van de vierdaagse en van de zomerfeesten van 1960. }} |In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse en zomerfeesten opgenomen. Het archief zoekt nog beeldmateriaal van de vierdaagse van 1960. Als u hier foto's van heeft dan kunt u contact opnemen met het archief.}}

Bij het Regionaal Archief Nijmegen is in de archieven van onder meer de KNBLO verder onderzoek te doen naar de geschiedenis van de Vierdaagse. Zie voor meer informatie: Archieven Vierdaagse .

{{#ifexpr: 1960 < 2010 | {{#ifexpr: 1960 < 1992 |

Verantwoording

De tekst van dit artikel is overgenomen uit het boek De Wereld wandelt uit 1991.

| 

Verantwoording

De tekst van dit artikel is geschreven door Marcel Claassen als aanvulling bij het boek De Wereld wandelt uit 1991.

}}

| }}



Artikelen vierdaagsen op jaartal
1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

{{#if:1960||}}