header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vlooswijk, H.J.

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vlooswijk, H.J.
Andere naam (namen):
  • Vlooswijk, Hendrikus Johannes

Geboortedatum: 1880
Overlijdensdatum: 1941
Persoonsarchief
Het archief/de collectie van deze persoon is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Levensloop

Hendrikus, Johannes Vlooswijk werd op 18 november 1880 te Montfoort (Z-H) geboren als zoon van Adrianus Hermanus (geb. 22 mei 1842 te Montfoort) en Catharina van Leeuwen (geb. 11 october 1855 te Reewijk (Z-H). Het gezin telde verder een dochter Margaretha (Margot), Johanna (geb. 20 juni 1883) en 2 zoons.

Vlooswijk was aanvankelijk onderwijzer, doch vestigde zich op 1 november 1905 aan de Batavierenweg no. 19 te Nijmegen, waarheen het gezin op 1 januari 1879 was verhuisd. Of hij direct bij "De Gelderlander"in dienst trad is mij niet bekend. Zeker is, dat hij bij zijn benoeming tot hoofdredacteur, er al jarenlang werkte . Hij overleed op 25 november 1941.

Vlooswijk was een verwoed amateur-geoloog en -botanicus. Ook had hij grote belangstelling voor geschiedenis en archeologie. Hij was een groot kenner van natuur en landschap van het Rijk van Nijmegen en aangrenzende gebieden. Wanneer hij maar kon trok hij dan dikwijls gezien in het gezelschap van de Nijmeegse Gemeente-Archivaris M.P.M. Daniels, een gelijkgezinde natuur, met wie hij goed bevriend was. op zijn tochten maakte hij veel foto's, waarvan hij dia's liet vervaardigen voor zijn lezingen en voordrachten. Van zijn bevindingen gaf hij o.a. verslag in zijn krant door een reeks artikelen, getiteld “Uitstapjes op het gebied van Natuur en Techniek” en "Zwerftochten" door de natuur.

Vlooswijk was o.a. lid van het Geologische-mijnbouwkundig Genootschap en van de Commissie van Advies inzake de Geldersche verordening tot Natuurbescherming. Ten behoeve van het Streekplan zuidoost Gelderland stelde hij een gedegen landschappelijke beschrijving samen van het gebied tussen Rijn en Waal en de bijbehorende uiterwaarden, van het Rijk van Nijmegen en Oostelijk Maas en Waal en van het stuifheuvel- en vennengebied van Overasselt en Wijchen.

Beroep en activiteiten

Hoofdredacteur “De Gelderlander”, amateur-geoloog en -botanicus.

Familie

Vader: Adrianus Hermanus
Moeder: Catharina van Leeuwen

Woonplaats(en)

-:Montfoort

-:Nijmegen

Bronnen

  • H.J. Vlooswijk, door Prof. Dr. Titus Brandsma, in "De Gelderlander" van 25 november 1941.
  • In Memoriam. in idem van 27 nov. 1941.
  • Bevolkingsregister 1910-1920 (C9).
  • Een eeuw de Gelderlander-pers door Dr. J.G.M. Brinkhof p.100. Foto op p.102

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door C.Th. Kokke. (1982)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden