header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Voedingsbond NKV, afdeling Groesbeek

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Voedingsbond NKV, afdeling Groesbeek
Andere naam (namen):
  • Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond St. Deusdedit, afdeling Groesbeek (tot 1964)
  • Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken St. Deusdedit, afdeling Groesbeek (1964-1968)
  • Nederlandse Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelenbedrijven, afdeling Groesbeek
  • AVG Groesbeek
Bestaansperiode: 1967 - 1976
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

St. Deusdedit, de katholieke vakbond voor landarbeiders of, vanaf 1964, voor werknemers in de agrarische bedrijfstakken, was een vakbond aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB, 1945-1964) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV, vanaf 1964). In 1968 fuseerde hij met drie andere vakbonden (de Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven, de Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café-, Restaurantgeëmployeerden en de Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond) tot de Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings-, Genotsmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven (AVG), in de jaren zeventig omgedoopt tot Voedingsbond NKV.

Geschiedenis

In Groesbeek was er sprake van continuïteit tussen de afdeling van Deusdedit en die van de Voedingsbond NKV. Reden hiervoor was de afwezigheid van afdelingen van de andere drie bonden waaruit de Voedingsbond NKV is ontstaan.

Taken en activiteiten

De bond had als doel op te komen voor de materiële belangen van zijn leden, in zake loon en arbeidsomstandigheden. De afdeling behartigde deze belangen op plaatselijk niveau.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering.

Locatie

1967-1976:Groesbeek

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden