header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1975 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De vogelwerkgroep is opgericht in 1975.

Taken en activiteiten

De vereniging heeft als doel het beschermen van vogels zoals die in de vrije natuur voorkomen en de biotoop waarin zij leven, het bevorderen van de kennis van vogels in relatie tot hun leefomgeving, en het bevorderen van een draagvlak voor een ruimtelijke inrichting in stad en buitengebied dat voorziet in een adequate habitat voor vogels in hun verscheidenheid. De vereniging organiseert cursussen, lezingen en excursies voor zowel leden als derden en geeft een aantal malen per jaar het verenigingsblad 'De Mourik' uit. Verder voert zij jaarlijks vogelinventarisaties en trektellingen uit, waarvan de resultaten gedeeld worden met SOVON Vogelonderzoek Nederland (afkorting van Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek, oorspronkelijk Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland) en natuurbeheerders, voor zover deze gebruikt worden in overeenstemming met haar doelstellingen.

Organisatie

De vereniging kent leden en donateurs, en een bestuur met een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het hoogste bestuursorgaan is de ledenvergadering.

Locatie

1975:Nijmegen

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden