header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Volksfeesten op de Grote Markt (1678)

Uit Huis van de Nijmeegse geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Detail uit de kaart van Feltman (1669) met rood omcirkeld de Grote Markt.
De Grote Markt in 2009.

De Grote Markt nam tijdens de vredesbesprekingen een centrale plaats in. Hier vergaapte de Nijmeegse bevolking zich aan de pracht en praal van de diplomaten en hun gevolg. Zo liet de Spaanse ambassadeur Don Pablo Spinola ab Auria, markies De los Balbases, zich voorttrekken in een met zilveren platen beslagen koets en liet graaf Kinsky, ambassadeur van de Duitse keizer Leopold I, voor zijn logement De Zwaan een fontein rode en witte wijn spuiten ter ere van de geboorte van een nieuwe keizerszoon. Tijdens dit feest op 2 augustus 1678 liet de graaf ook nog eens een groot bedrag aan geld tussen de Nijmegenaren strooien. [1] Zulke praalzucht was niet alleen leuk voor de Nijmegenaren, het verhoogde ook de status van de ambassadeur. [2] Diezelfde Kinsky organiseerde op 25 september 1678 op de Grote Markt een volksfeest met vuurwerk ter ere van de bekendmaking van de vrede tussen Frankrijk en de Republiek. Ook toen maakte een fontein met wijn het feest compleet. [3] Hiermee handelde Kinsky overigens in strijd met de tussen de diplomaten onderling gemaakte afspraak dat er geen feestelijkheden zouden plaatshebben. Nijmegen was immers een neutrale onderhandelingsplaats en andere partijen waren nog in oorlog. De komst van de diplomaten naar Nijmegen bracht vele koetsen naar de Waalstad. Deze stelden het stadsbestuur voor een groot probleem. De Nijmeegse binnenstad had immers tal van nauwe straten, ook wel ‘gasjes’ genoemd, die de dagelijks af en aan rijdende koetsen met hoogwaardigheidsbekleders maar moeilijk konden verwerken. Een door de Engelse bemiddelaars opgesteld reglement moest verhinderen dat zij elkaar letterlijk in de wielen reden. Het Nijmeegse stadsbestuur besloot met het oog op het drukke stadsverkeer de meeste markten te verplaatsen. Op de Grote Markt en in de aangrenzende Burchtstraat, waar gewoonlijk veel vee werd verhandeld, mochten alleen nog ossen worden verhandeld. Voor de overige dieren werd de varkensmarkt gebruikt.[4]

Voetnoten

  1. J.A.M. van ‘t Hooft, ‘Nijmegen en de vredesonderhandelingen’, in: Numaga: tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 25 (1978), p. 119.
  2. P. van der Heijden, ‘1672-1702 Centrum van Europa’, in: De 20 dagen van Nijmegen 8 (2006), p. 188.
  3. H. D. J. van Schevichaven, Oud-Nijmegens kerken, kloosters, gasthuizen, stichtingen en openbare gebouwen, Nijmegen 1909, p. 211.
  4. J.A.M. van ’t Hooft, Nijmegen en de vredesonderhandelingen: 1676-1679, Nijmegen z.j., p. 16.

Bronnen

Onderzoek naar locaties m.b.t de Vrede van Nijmegen door Nick van Kleef in opdracht van het Regionaal Archief Nijmegen. Zie ook de startpagina over de Vrede van NijmegenKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden