header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Volksuniversiteit Nijmegen en Omstreken

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Volksuniversiteit Nijmegen en Omstreken
Andere naam (namen):
  • Volksuniversiteit Nijmegen
  • VUNO

Bestaansperiode: 1978 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Algemene Volksuniversiteit Nijmegen, aangesloten bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU), werd in 1973 opgeheven op voorwaarde dat er een werkgroep zou worden gevormd ter oprichting van een volksuniversiteit 'nieuwe stijl'. Ondanks aandringen van de BNVU kwam er geen werkgroep van de grond. Pas in 1976 werden de eerste contacten gelegd voor de heroprichting van een volksuniversiteit in Nijmegen. Vanaf 1977 begonnen cursussen, maar nog in los verband.

Geschiedenis

De 'officieuze' oprichting van de VUNO vond plaats tijdens een bijzondere bijeenkomst op 17 mei 1978 in het gebouw van de Nijmeegse Scholengemeenschap aan de Van Cranenborchstraat, onder andere in aanwezigheid van de voorzitter van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Hoewel de VUNO formeel pas op 30 maart 1979 werd opgericht, beschouwt zij 1978 als het ijkpunt voor haar lustrumvieringen. In de eerste jaren na de oprichting werkte de vereniging hard aan de professionalisering van de docenten en aan de kwaliteit van de cursussen. De VUNO, die tot eind jaren tachtig subsidie van de gemeente ontving, bestaat tot op heden (anno 2015).

Taken en activiteiten

Volgens de oprichtingsakte heeft de VUNO tot doel 'een bijdrage te leveren aan de volwassenen-educatie in het kader van een door de plaatselijke instellingen ontwikkeld, dan wel te ontwikkelen, breed educatief aanbod.' Daarvoor organiseerde de vereniging onder andere cursussen, culturele avonden, filmvoorstellingen en buitenlandse reizen voor taalcursisten.

Organisatie

De vereniging heeft leden, ereleden en donateurs. Het bestuur bestaat uit zeven tot dertien personen, die in de algemene ledenvergadering uit en door de leden worden benoemd. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester en algemene bestuursleden. Vanaf 1981 zijn een apart algemeen bestuur en een dagelijks bestuur te onderscheiden.

Locatie

Plaatsen in Nijmegen waar de Volksuniversiteit gevestigd was:
1979 - voorjaar1980 Topaasstraat
najaar 1980 - voorjaar 1981 Ridderstraat 23
najaar 1981 - voorjaar 1982 Graafseweg 30
najaar 1982 - 1996 Groesbeeksedwarsweg 36
(1997)- 2015 Ganzenheuvel 56 (cursuslocatie)
(2015) Oude Graafseweg 102-104:

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden