header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Wandelsport Organisatie Nederland

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Wandelsport Organisatie Nederland
Andere naam (namen):
  • WONL

Bestaansperiode: 1996 - 2003
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Terwijl plannen om tot eenheid in de Nederlandse wandelsport te komen keer op keer strandden, besloten de NNWB die in de drie noordelijke provincies actief was, en de NUW, die Overijssel, de Achterhoek en de omgeving van Apeldoorn bestreek, begin jaren tachtig te blijven samenwerken. De oprichting van Wandelsportorganisatie Nederland in 1993 was een volgende stap op weg naar een fusie. Ook verscheen dat jaar voor het eerst het gezamenlijke Wandelsportblad Nederland. In 1996 was de fusie een feit. Vlak na de eeuwwisseling beginnen de eerste gesprekken met de KNBLO over een fusie die op 1 januari 2004 een feit was. Motieven om te fuseren waren voor Wandelsportorganisatie Nederland de blijvende wens om tot eenheid in de wandelsport te komen, alsmede een gebrek aan menskracht op bestuurlijk niveau.

Taken en activiteiten

- het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze de wandelsport kunnen beoefenen, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn;
- het uitdragen van de betekenis van de wandelsport voor de maatschappij;
- het behartigen van de belangen van haar leden. (statuten, artikel 2)

Organisatie

Centraal: Bondsbestuur en algemene ledenvergadering
Decentraal: zes districten (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel-West, Overijssel-Oost, Gelderland) met elk een eigen districtsbestuur en algemene districtsledenvergadering.

Locatie

Zwolle

Bronnen

  • Het archief, met name inventarisnummers 5, 7, 13.

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden