header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Watersportvereniging Maas en Waal Heumen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Watersportvereniging Maas en Waal Heumen
Andere naam (namen):
  • Zeilvereniging Heumen
  • Watersportvereniging Heumen

Bestaansperiode: 1952 -
Rechtsvorm: vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In september 1950 besloten enkele fervente zeilers en kanoliefhebbers tot oprichting van de 'Zeilvereniging Heumen', in 1956 werd dat 'Watersportvereniging Heumen'.
In de Algemene Ledenvergadering van 18-04-1958 is die naam veranderd in 'Watersportvereniging Maas en Waal'. De officiële datum van oprichting (genoteerd in de Staatscourant van 30-07-1959, nr. 145) is vastgesteld op 13-03-1952.

De vereniging bestond uit enthousiaste zeilers en kanovaarders, die hun sport gezamenlijk wilden beoefenen en zochten naar een plaats waar ze in de zomer hun, voor het merendeel open zeilboten konden neerleggen, en wel tegen zo laag mogelijke kosten en met een alles overheersende bereidheid om daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken. Die plaats werden de aanlegsteigers in het Maas-Waalkanaal bij de sluis in Heumen. De steigers moesten ieder najaar worden afgebroken en in het voorjaar weer worden opgebouwd. Art. 9 van het toenmalige Huishoudelijk Reglement vermeldt: 'de verplichting van ieder lid om aan deze activiteiten mee te werken, teneinde de onkosten zo laag mogelijk te houden'. Op de genoemde locatie is de vereniging tot 1969 gebleven, daarna, na heel veel overleg en het maken van plannen, is de huidige jachthaven aan de Maas bij Heumen in gebruik genomen.
In het begin was dit niet veel meer dan water met steigers en aan een zijde meerpalen. Toen kwamen Gerrit en Grada de Valk om met hun sleepboot "TWIOD" toezicht te houden op de bootjes, later werd een kantine geplaatst, een houten gebouwtje met een ronde oliekachel en verlichting door middel van gaslampen: het 'Praathuis' was geboren.
In november 1971 werd Tino Wijdeveld voorzitter en worden er in snel tempo, en door grote inzet van de leden de nodige zaken gerealiseerd. Er wordt een obligatielening uitgeschreven om een grotere kantine, met toiletten en een douche, een keukentje en een bar te realiseren. Later komt hier nog het 'werkhok' bij. De kantine krijgt haar naam 'De Binnenloper'.
Er volgt aanleg van waterleiding en elektriciteit, de trailerhelling en een stacaravan voor Grada en Gerrit. Dat de leden naast alle werkzaamheden voor de vereniging ook nog tijd vinden voor de watersport blijkt wel uit alle boten die in eigen beheer worden gebouwd.
En ook is er plek voor de nodige evenementen: we noemen de zgn. 'kersentochten', de verschillende zeilwedstrijden, barbecue-avonden, puzzeltochten en de alom bekende 'Pinksterweekenden'. De winterperiode wordt gevuld met bingo-avonden, film- en diavoorstellingen.
In de zomer van 1980 wordt gestart met de bouw van de A73 en in dat najaar, en later nogmaals in de winter van 1983-1984 wordt de vereniging geconfronteerd met het hoge water, waardoor zelf de gehele toegangsweg onderloopt en de familie de Valk spoorslags geëvacueerd moet worden.
Het verenigingsleven bloeit, er zijn veel activiteiten en er is een toename van het aantal boten in de haven, de ligplaatsen worden vergroot en de 'Hijsvink' doet zijn intrede.
Door de aangescherpte milieu-eisen wordt er in de jaren '90 wederom sterk beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de leden: en wordt een rioolpersleiding naar het clubhuis gelegd met een aansluiting op het aardgasnet. De elektrische lier wordt versterkt, de trailerhelling wordt aangepakt en voorzien van een opvanggoot voor het afspuitwater. In 1992 wordt het 40-jarig jubileum gevierd.
Het hoogwater houdt ons wederom bezig: in 1993 stond het water tot aan de bar, in 1995 tot aan een paar centimeter boven het barblad. Schepen gingen met trailer en al drijven en het modderbad dat overbleef was nauwelijks nog te overzien!
In de winter van 1999-2000 werden, wederom in eigen beheer alle steigers vervangen, en kreeg de kantine een grote opknapbeurt.
Het oorspronkelijke idee van een vereniging voor en door haar leden wordt nu, in 2009 nog steeds in ere gehouden: er is een actief bestuur, een barcommissie, een evenementencommissie, een jeugdcommissie en een havencommissie. Nieuwe leden moeten met een aspirant-lidmaatschap nog steeds hun verbondenheid met de vereniging bewijzen.

Taken en activiteiten

enthousiaste zeilers en kanovaarders, die hun sport gezamenlijk wilden beoefenen en zochten naar een plaats waar ze in de zomer hun, voor het merendeel open zeilboten konden neerleggen, en wel tegen zo laag mogelijke kosten en met een alles overheersende bereidheid om daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken

Organisatie

er is een actief bestuur, een barcommissie, een evenementencommissie, een jeugdcommissie en een havencommissie. Nieuwe leden moeten met een aspirant-lidmaatschap nog steeds hun verbondenheid met de vereniging bewijzen.

Locatie

-:Heumen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Charlotte Gottmer. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden