header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Werkgroep Experiment Streekcentrum Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Werkgroep Experiment Streekcentrum Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1970 - 1972
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Op 6 november 1970 kwamen vertegenwoordigers van het bestuur van de Stichting voor Partieel Onderwijs voor Jonge Werknemers (P.O.J.W.), het Vormingswerk, de Rijksinspectie voor het Onderwijs en de gemeente Nijmegen bijeen om te spreken over de mogelijkheden tot verdere vorming van werkende jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Daarbij bespraken zij de oprichting van een zogenoemd ‘streekcentrum’, waar participatieonderwijs zou worden gegeven: een nieuwe vorm van onderwijs waarin vormingswerk en beroepsgericht onderwijs werden geïntegreerd.

De Nijmeegse vertegenwoordigers besloten een werkgroep samen te stellen die een plan voor een experimenteel streekcentrum moest uitwerken en voorleggen aan de minister van Onderwijs.

Geschiedenis

Op 30 september 1970 was de eerste vergadering van de werkgroep. Deze bediscussieerde en verzorgde de uitwerking van de taken en het programma van het streekcentrum. Dat gebeurde mede op basis van de uitkomsten van hearings, waarin vertegenwoordigers van vormingsinstituten en scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs uit Nijmegen en omgeving, werkende jongerenorganisaties en het bedrijfsleven waren uitgenodigd. Vervolgens diende de werkgroep bij het ministerie een aanvraag in voor de start van het (experiment met een) streekcentrum. Die werd goedgekeurd, waarna de werkgroep zijn activiteiten grotendeels beëindigde. De medio 1972 opgerichte Stichting Streekcentrum nam het stokje over van de werkgroep, die voor het laatst wordt vermeld in de notulen van de vergadering van 7 december 1972.

De werkgroep kwam meestal bijeen in het stadhuis van Nijmegen.

Taken en activiteiten

Het maken van een plan omtrent een algemeen, niet confessioneel gebonden streekcentrum voor onderwijs en vormingswerk.

Organisatie

De werkgroep was bij aanvang als volgt samengesteld:

  • Vier vertegenwoordigers van het partieel onderwijs (leden bestuur en leerkrachten)
  • Vier vertegenwoordigers van het vormingswerk
  • Vier vertegenwoordigers van de werkende jeugd
  • Inspecteur van het leerlingwezen
  • Inspecteur van het vormingswerk

De werkgroep had een voorzitter en het secretariaat werd gevoerd door een ambtenaar van de afdeling Onderwijs.

Locatie

1970-1972:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden