header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Werkgroep Historie Hees

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Werkgroep Historie Hees
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1995 -
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Deze werkgroep van de Vereniging Dorpsbelang Hees begon eind jaren 1990 als informeel gezelschap, bestaande uit historicus Loek Janssen, geassisteerd door Lidy Mahler en Anne-Marie Jansen. In de loop van 2003-2004 werd die groep uitgebreid met de historici Jan Brauer en Henk Termeer met als doel om bronnenmateriaal (interviews, documenten en beeldmateriaal) te verzamelen over de geschiedenis van Hees. Dat materiaal werd in eerste instantie gebruikt voor diverse publicaties in het wijk-/verenigingsblad De Stenen Bank en voor enkele tentoonstellingen en vormde uiteindelijk de basis voor het uitbrengen van een samenvattende geschiedenis van Hees. Dit is gebeurd in 2011 met de publicatie van het boek Jan Brauer, Henk Termeer (ed.), Hees bij Nijmegen. Van dorp naar groene stadswijk, 1196-2011 (Nijmegen 2011).

De leden van deze werkgroep waren: Loek Janssen (begin tot 2008), Jan Brauer (2003-nu) , Anne-Marie Janssen, Lidy Mahler, Ernest Verhees (2008-nu) en Henk Termeer (2004-nu). Daarbij gold de volgende taakverdeling: Lidy Mahler verzorgde het verzamelen van documentatie en het afnemen van interviews. Anne-Marie Janssen verzamelde het beeldmateriaal. De overige leden schreven bijdragen en artikelen voor De Stenen Bank en het boek Hees bij Nijmegen.

Organisatie

De Werkgroep Historie Hees is onderdeel van de Vereniging Dorpsbelang Hees.

Locatie

Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Henk Termeer, Renier van de Giessen. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden