header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Werklozenfonds

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Het Werklozenfonds werd in 1908 op initiatief van het comité Katholieke Sociale Actie opgericht, maar werd in 1916 al opgeheven, aangezien de werkloosheidsvoorziening staatszorg werd.

Organisatie[bewerken]

Het comité Katholieke Sociale Actie vroeg om de stichting van een werklozenfonds. Aan dit verzoek wordt gevolg gegeven: de gemeente geeft als startkapitaal f100,-. De voorzitter van dit fonds wordt gekozen uit het midden van de raad.[1] De secretaris van het gemeentelijk werklozenfonds, die een kleine jaarlijkse toelage geniet, wordt de eerste jaren door het bestuur benoemd en vanaf 1916 door Burgemeester en Wethouders. In dat jaar doet het college de raad het voorstel om het werklozenfonds per 1 januari 1917 op te heffen. Dat voorstel is ingegeven door het feit dat met ingang van 1917 de werkloosheidsvoorziening staatszorg wordt. De raad besluit 23 december 1916 in overeenstemming met het voorstel van B. en W. het gemeentelijk werklozenfonds op te heffen. Voor de uitvoering van de werkloosheidsvoorziening wordt de gemeente ingeschakeld, belast met het administratieve werk van de afdeling controle van financiën ter secretarie.[2] De vroegere secretaris van het fonds wordt als tijdelijk ambtenaar in buitengewone dienst aan die afdeling toegevoegd. Tot slot is het van belang te weten dat het hier niet om een algemene werkloosheidswet gaat. Zowel het gemeentelijk werklozenfonds als de werkloosheidsverzekering is een instelling van in het algemeen georganiseerde arbeiders die tot een fonds/verzekering zijn toegetreden.

Voetnoten[bewerken]

  1. Gemeenteverslag, 1908, p. 48.
  2. Zie het verslag over de uitvoering van de werkloosheidsverzekering als bijlage W opgenomen in het gemeenteverslag van 1917. In het verslag over 1918, zie gemeenteverslag, 1918 bijlage W, wordt vermeldt dat genoemde tijdelijke ambtenaar definitief benoemd is tot assistent bij de controle van financiën. Voor overige werkzaamheden in verband met de werkloosheidsvoorziening is er nog personele ondersteuning vanuit de secretarie.

Bronnen[bewerken]

  • Gruppelaar, L., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919', Gemeentearchief Nijmegen, 1994.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden