Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving (1989-2001)

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving (1989-2001)
Andere naam (namen):

{{#if: WNO (t/m 2001)| * Andere naam::WNO (t/m 2001)|}} {{#if: Breed| * Andere naam::Breed|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1989 - Eindjaar::2001
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen (centrumgemeente), Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.
Voorganger(s):

{{#if: Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving (1971-1988)| * opvolger van::Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving (1971-1988)|}} {{#if: Stichting Werkplaats Valkenburg, Nijmegen| * opvolger van::Stichting Werkplaats Valkenburg, Nijmegen|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126495439%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126495439%7C
|}}{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126495439%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Het archiefvormend orgaan is in 1971 tot stand gekomen naar aanleiding van de invoering van de Wet Sociale Werkvoorziening 1967.|

Algemene context

Het archiefvormend orgaan is in 1971 tot stand gekomen naar aanleiding van de invoering van de Wet Sociale Werkvoorziening 1967. |}}

{{#if: In de inleiding bij het archiefblok 1971-1988 (archiefnr. 1338) is beschreven hoe dit werkvoorzieningsschap tot stand kwam en zijn eigen identiteit ontwikkelde.
De geschiedenis van het WNO vanaf zijn ontstaan laat de gang zien van een instelling voor gesubsidieerde arbeid naar een weliswaar door de overheid instandgehouden maar zoveel mogelijk marktgericht werkend bedrijf. Daarmee gepaard ontwikkelde zich de houding van de beleidsmakers ten opzichte van de SW-werknemers van beschermen in een aangepaste omgeving naar stimuleren tot deelname aan het normale arbeidsproces. Dit gebeurde vooral vanuit de overtuiging dat de steeds stijgende kosten van de sociale werkvoorziening in de hand moesten worden gehouden.
Belangrijk uitgangspunt van het Werkvoorzieningsschap Nijmegen en omgeving was, dat SW-werknemers en ambtelijk personeel, voor zover zij niet onder verschillende regelingen vielen, zoveel mogelijk gelijk moesten worden behandeld en dezelfde voorzieningen moesten krijgen.|

Geschiedenis

In de inleiding bij het archiefblok 1971-1988 (archiefnr. 1338) is beschreven hoe dit werkvoorzieningsschap tot stand kwam en zijn eigen identiteit ontwikkelde.
De geschiedenis van het WNO vanaf zijn ontstaan laat de gang zien van een instelling voor gesubsidieerde arbeid naar een weliswaar door de overheid instandgehouden maar zoveel mogelijk marktgericht werkend bedrijf. Daarmee gepaard ontwikkelde zich de houding van de beleidsmakers ten opzichte van de SW-werknemers van beschermen in een aangepaste omgeving naar stimuleren tot deelname aan het normale arbeidsproces. Dit gebeurde vooral vanuit de overtuiging dat de steeds stijgende kosten van de sociale werkvoorziening in de hand moesten worden gehouden.
Belangrijk uitgangspunt van het Werkvoorzieningsschap Nijmegen en omgeving was, dat SW-werknemers en ambtelijk personeel, voor zover zij niet onder verschillende regelingen vielen, zoveel mogelijk gelijk moesten worden behandeld en dezelfde voorzieningen moesten krijgen. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening namens de aangesloten gemeenten. Dat hield in: het behoud, de bevordering of het herstel van de arbeidsgeschiktheid van tot de doelgroep behorende personen uit de regio, door middel van het op bedrijfsmatige wijze doen verrichten van aangepast werk met een maatschappelijk en economisch nut tegen een reële vergoeding, zo nodig onder aangepaste omstandigheden. De doelgroep bestond uit personen die wegens in henzelf gelegen factoren niet in staat waren een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.|

Taken en activiteiten

Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening namens de aangesloten gemeenten. Dat hield in: het behoud, de bevordering of het herstel van de arbeidsgeschiktheid van tot de doelgroep behorende personen uit de regio, door middel van het op bedrijfsmatige wijze doen verrichten van aangepast werk met een maatschappelijk en economisch nut tegen een reële vergoeding, zo nodig onder aangepaste omstandigheden. De doelgroep bestond uit personen die wegens in henzelf gelegen factoren niet in staat waren een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. |}}

{{#if: Algemeen en dagelijks bestuur werden samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Behalve uit directie en stafdiensten bestond het bedrijf uit een algemene bedrijfsdienst en 7 productiebedrijven: Civieltechniek en kwekerij, Detacheringen en administratief centrum, Elektrobedrijf, Grafisch bedrijf, Groenbedrijf, Houtbedrijf en Metaalbedrijf. Inkomsten werden verkregen uit eigen werkzaamheden van het bedrijf, en uit bijdragen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deelnemende gemeenten.
en directie van het werkvoorzieningsschap droegen tevens verantwoordelijkheid voor werkplaats De Hulsen voor dak- en thuislozen te Nijmegen.|

Organisatie

Algemeen en dagelijks bestuur werden samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Behalve uit directie en stafdiensten bestond het bedrijf uit een algemene bedrijfsdienst en 7 productiebedrijven: Civieltechniek en kwekerij, Detacheringen en administratief centrum, Elektrobedrijf, Grafisch bedrijf, Groenbedrijf, Houtbedrijf en Metaalbedrijf. Inkomsten werden verkregen uit eigen werkzaamheden van het bedrijf, en uit bijdragen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deelnemende gemeenten.
en directie van het werkvoorzieningsschap droegen tevens verantwoordelijkheid voor werkplaats De Hulsen voor dak- en thuislozen te Nijmegen. |}}

{{#if: {{#if:1989-2001|locatie periode::1989-2001:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Boekweitweg 4 {{#if:51.821791,5.817533|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1989-2001|locatie periode::1989-2001:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Wolfskuilseweg 270 {{#if:51.844635,5.827488|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1989-2001|locatie periode::1989-2001:|}}plaatsnaam::Druten adres::Kerkstraat 34 {{#if:51.887055,5.586564|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1989-2001|locatie periode::1989-2001:|}}plaatsnaam::Wijchen adres::Kamerlingh Onnesstraat 13 {{#if:51.810805,5.751698|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1989-2001|locatie periode::1989-2001:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Boekweitweg 4 {{#if:51.821791,5.817533|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1989-2001|locatie periode::1989-2001:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Wolfskuilseweg 270 {{#if:51.844635,5.827488|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1989-2001|locatie periode::1989-2001:|}}plaatsnaam::Druten adres::Kerkstraat 34 {{#if:51.887055,5.586564|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1989-2001|locatie periode::1989-2001:|}}plaatsnaam::Wijchen adres::Kamerlingh Onnesstraat 13 {{#if:51.810805,5.751698|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: In de inleiding bij het archiefblok 1971-1988 (archiefnr. 1338) is beschreven hoe dit werkvoorzieningsschap tot stand kwam en zijn eigen identiteit ontwikkelde.
De geschiedenis van het WNO vanaf zijn ontstaan laat de gang zien van een instelling voor gesubsidieerde arbeid naar een weliswaar door de overheid instandgehouden maar zoveel mogelijk marktgericht werkend bedrijf. Daarmee gepaard ontwikkelde zich de houding van de beleidsmakers ten opzichte van de SW-werknemers van beschermen in een aangepaste omgeving naar stimuleren tot deelname aan het normale arbeidsproces. Dit gebeurde vooral vanuit de overtuiging dat de steeds stijgende kosten van de sociale werkvoorziening in de hand moesten worden gehouden.
Belangrijk uitgangspunt van het Werkvoorzieningsschap Nijmegen en omgeving was, dat SW-werknemers en ambtelijk personeel, voor zover zij niet onder verschillende regelingen vielen, zoveel mogelijk gelijk moesten worden behandeld en dezelfde voorzieningen moesten krijgen.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: In de inleiding bij het archiefblok 1971-1988 (archiefnr. 1338) is beschreven hoe dit werkvoorzieningsschap tot stand kwam en zijn eigen identiteit ontwikkelde.
De geschiedenis van het WNO vanaf zijn ontstaan laat de gang zien van een instelling voor gesubsidieerde arbeid naar een weliswaar door de overheid instandgehouden maar zoveel mogelijk marktgericht werkend bedrijf. Daarmee gepaard ontwikkelde zich de houding van de beleidsmakers ten opzichte van de SW-werknemers van beschermen in een aangepaste omgeving naar stimuleren tot deelname aan het normale arbeidsproces. Dit gebeurde vooral vanuit de overtuiging dat de steeds stijgende kosten van de sociale werkvoorziening in de hand moesten worden gehouden.
Belangrijk uitgangspunt van het Werkvoorzieningsschap Nijmegen en omgeving was, dat SW-werknemers en ambtelijk personeel, voor zover zij niet onder verschillende regelingen vielen, zoveel mogelijk gelijk moesten worden behandeld en dezelfde voorzieningen moesten krijgen.|

Verantwoording

{{#if: Allbidigit/Breed|Inleiding van de toegang op het archief door Allbidigit/Breed.|}} {{#if:2012|(2012)|}}

|}}


{{#if: 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1076| |}}