header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Wijkraad Brakkenstein Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Wijkraad Brakkenstein Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1967 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Brakkenstein beschouwt zichzelf als een dorp in de stad. De geïsoleerde ligging en het vele groen geven daartoe ook wel aanleiding. Brakkenstein heeft langer dan de meeste andere wijken in Nijmegen een sterke katholieke identiteit gehad met de paters van het Heilig Sacrament – de feitelijke stichters van de wijk – als centrum. De jaren zestig waren een decennium van democratisering. In bedrijven en universiteiten, maar ook in woonwijken werd inspraak geëist. Bewoners namen net als werknemers niet meer voetstoots aan wat gezagsdragers met hun voorhadden. Daarom kan de wijkraad als een typisch product van de jaren zestig worden beschouwd. Overigens heeft de gemeente Nijmegen de oprichting van wijkraden gestimuleerd en door het verlenen van subsidie ook blijvend ondersteund.

Geschiedenis

De wijkraad heeft vanaf zijn oprichting in 1967 veel aandacht besteed aan de woonomgeving (straatverlichting, veilige straten, vervuilde zandbakken, groenvoorziening). Terwijl bewoners tevoren hun wensen individueel aan de gemeente overbrachten, deed de raad dat voortaan uit naam van het collectieve wijkbelang. In de eerste decennia ging het vooral om kleinschalige kwesties. Toen de gemeente Nijmegen in de jaren tachtig het concept van de compacte stad omarmde, kregen Brakkenstein en daarmee ook de wijkraad te maken met grootschaliger ingrepen. Met name de activiteiten aan de oostrand van de wijk, landgoed De Driehuizen, hebben de raad sinds de jaren negentig veel energie gekost. Behoud van het groene karakter van Brakkenstein was daarbij uitgangspunt voor de wijkraad. Dit speelde ook een rol bij plannen uit de jaren 2005 - 2010 om in het Bosje van Vroom en de voormalige kloostertuin te bouwen. Een thema dat na 1990 veel aandacht vroeg, was overlast van bijvoorbeeld hangjongeren en grootschalige activiteiten in Heumensoord (Vierdaagse) en Park Brakkenstein (Music meeting). Een recent thema is het verdwijnen van voorzieningen, zoals de kerk, winkels en pinautomaten, waardoor het wijkleven verschraalt.

Taken en activiteiten

De wijkraad heeft vanaf zijn oprichting in 1967 veel aandacht besteed aan de woonomgeving (straatverlichting, veilige straten, vervuilde zandbakken, groenvoorziening). Terwijl bewoners tevoren hun wensen individueel aan de gemeente overbrachten, deed de raad dat voortaan uit naam van het collectieve wijkbelang. In de eerste decennia ging het vooral om kleinschalige kwesties. Toen de gemeente Nijmegen in de jaren tachtig het concept van de compacte stad omarmde, kregen Brakkenstein en daarmee ook de wijkraad te maken met grootschaliger ingrepen. Met name de activiteiten aan de oostrand van de wijk, landgoed De Driehuizen, hebben de raad sinds de jaren negentig veel energie gekost. Behoud van het groene karakter van Brakkenstein was daarbij uitgangspunt voor de wijkraad. Dit speelde ook een rol bij plannen uit de jaren 2005 - 2010 om in het Bosje van Vroom en de voormalige kloostertuin te bouwen. Een thema dat na 1990 veel aandacht vroeg, was overlast van bijvoorbeeld hangjongeren en grootschalige activiteiten in Heumensoord (Vierdaagse) en Park Brakkenstein (Music meeting). Een recent thema is het verdwijnen van voorzieningen, zoals de kerk, winkels en pinautomaten, waardoor het wijkleven verschraalt.

Organisatie

In de wijkraad zijn diverse buurten binnen Brakkenstein vertegenwoordigd, alsmede organisaties (school, kerk, verenigingen) die in de wijk actief zijn. De wijkraad beschikt over een gekozen dagelijks bestuur. Voor zaken die veel aandacht vergen, kan de wijkraad commissies instellen. De raad onderhoudt op diverse manieren contacten met de wijk, zoals via wijkvergaderingen, via het parochieblad en na de opheffing hiervan tussen 2007 en 2012 via een wijkkrant. Sindsdien worden uitnodigingen voor de wijkraadsvergaderingen bij de bewoners in de bus gedaan.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden