header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Wijkwinkel Nijmegen-Oost en voorgangers

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Wijkwinkel Nijmegen-Oost en voorgangers
Andere naam (namen):
  • Wijkopbouworgaan Nijmegen-Oost
  • Servicecentrum voor samenlevingsopbouw Nijmegen-Oost 'in oprichting'

Bestaansperiode: 1971 - 2015
Rechtsvorm: Vereniging 1978 - 1986; stichting 1986 - 2015
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Rond 1965 begon de democratisering van het welzijnsbeleid. De overheid stimuleerde de zelfredzaamheid, participatie, medezeggenschap, inspraak en dergelijke van burgers op lokaal en regionaal niveau.

Geschiedenis

De Raad voor Maatschappelijke Opbouw (RMO) installeerde in 1971 het Wijkopbouworgaan Nijmegen-Oost (wijken Altrade, Hengstdal en Hunnerberg), waarvan werd verwacht dat het de bevolking van dat stadsdeel zou gaan vertegenwoordigen. Al spoedig bleek echter dat er geen kanalen bestonden om met de bevolking van Nijmegen-Oost in contact te komen. Hiervoor werd in 1972 Wijkkrant Nijmegen-Oost opgericht. Door toedoen van dit blad kwam naar voren dat de wijk het meest gediend zou zijn met een servicecentrum in de wijk met ondersteuning van een wijkopbouwconsulent. In 1974 werd het Wijkopbouworgaan Nijmegen dan ook vervangen door het Servicecentrum voor samenlevingsopbouw Nijmegen-Oost. Dat bleef echter 'in oprichting.' Hiervoor kwam in de plaats in 1978 de vereniging Wijkwinkel Nijmegen-Oost. In de loop der jaren veranderden zowel organisatie als werkinhoud van de wijkwinkel ingrijpend. In 1986 werd de vereniging omgezet in een stichting. Wijkwinkel Nijmegen-Oost was eerst een steunpunt voor bewonersgroepen en -initiatieven, later een vraagbaak voor individuele steun en bijstand. In 2005 ontving de stichting binnen de wijk Altrade de vrijwilligersprijs 'Hart voor de Wijk' van het dagblad De Gelderlander. Vanwege de stopzetting van de gemeentelijke subsidie werd de wijkwinkel in 2015 opgeheven. De stichting Stip Oost (Stedelijk Informatie Punt Oost) nam de activiteiten van de wijkwinkel over.

Taken en activiteiten

Vergroten van de zeggenschap van de bewoners over de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Nijmegen-Oost. Informatiepunt voor allerlei vragen over bijvoorbeeld wonen, inkomen, zorg en opvoeding. Bij Wijkwinkel Nijmegen-Oost werd niet alleen informatie gegeven over activiteiten, initiatieven en cursussen in de wijk; het was ook een plek voor ontmoeting en verbinding. Het werkterrein omvatte de wijken Altrade, Hengstdal en Hunnerberg.

Organisatie

Zowel het Wijkopbouworgaan Nijmegen-Oost als het Servicecentrum voor samenlevingsopbouw Nijmegen-Oost 'in oprichting' bezaten geen rechtspersoonlijkheid en kenden derhalve geen bestuursorganen. De vereniging Wijkwinkel Nijmegen had als hoogste bestuursorgaan de ledenvergadering. Zowel de vereniging als de stichting Wijkwinkel kenden een algemeen en een dagelijks bestuur, actie- en werkgroepen voor de diverse wijkwinkelactiviteiten, een medicijn- en een rechtswinkel. De wijkkrant heeft een eigen redactie.

Locatie

1971-2015:Nijmegen Daalseweg 259A

Bronnen

  • Eupen, J. van, jubileumboek '30 jaar Wijkwinkel Nijmegen-Oost 1978 - 2008', Nijmegen 2008
  • Bakker, A., Hendriks, E., Holderbusch, A., Holl, L. e.a., jubileumboek 'Thuis in Oost : 40 jaar wijkkrant Nijmegen Oost'. Nijmegen 2013

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden