header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Woningstichting Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Woningstichting Nijmegen
Andere naam (namen):
  • WSN

Bestaansperiode: 1991 - 1998
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In de jaren tachtig steunde het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) de Nederlandse woningcorporaties met miljarden aan subsidie. Tegelijkertijd kreeg het vergelijkbare bedragen terug aan afgeloste voorschotten. Ook moesten de woningcorporaties voor een onafzienbare reeks maatregelen toestemming bij het ministerie vragen.
Aan dit rondpompen van geld en deze verregaande afhankelijkheid kwam in 1992 een einde door het Besluit Woninggebonden Subsidies (1992). Woningcorporaties kregen een bruidsschat mee (de brutering) en moesten voortaan hun eigen boontjes doppen. Ook werden het aantal regels waaraan ze moesten voldoen, en de intensiteit van het overheidstoezicht drastisch verminderd.
De nieuwe vrijheid had ingrijpende gevolgen voor de woningcorporaties. Enerzijds moesten ze zich slagvaardiger opstellen in de markt van de volkshuisvesting. Met dit doel vormden veel corporaties zich om van een vereniging in een stichting. Anderzijds voelden ze zich genoodzaakt hun positie te versterken, hetzij om niet ten onder te gaan, hetzij om maximaal van de nieuwe kansen te profiteren. Veel woningcorporaties zagen schaalvergroting als oplossing voor deze uitdaging: ze fuseerden

Geschiedenis

Woningstichting Nijmegen werd op 1 januari 1991 opgericht als voortzetting van Woningvereniging Nijmegen. De beoogde slagvaardigheid werd vergroot, doordat het bestuur dat nauw bij het beleid betrokken was, in 1994 plaats maakte voor een raad van toezicht die op grotere afstand stond. Het beleidsmatig zwaartepunt kwam te liggen bij directeur ir. C. Buijs, die als directeur-bestuurder grote beleidsvrijheid kreeg.
In de regio was inmiddels het Knooppunt Arnhem – Nijmegen (KAN) gevormd, een openbaar lichaam dat op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en wonen vergaande bevoegdheden had. Vanuit de gedachte dat het KAN de gemeente als belangrijkste overheidsorgaan zou aflossen, zette Buijs zich vanaf 1994 in voor nauwe banden met de Algemene Woningbouwvereniging Arnhem (AWBA). Het resultaat was een fusie op 1 januari 1999. In de tussentijd was WSN gereorganiseerd in zogenaamde taakgerichte eenheden, en waren de functies bij WSN en AWBA op elkaar afgestemd.

Taken en activiteiten

Samenwerking op praktisch gebied, zoals bij de registratie van woningzoekenden, de verhuur van woningen en het onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties;
Overleg met de gemeente en andere partijen in de volkshuisvesting;
Pressie uitoefenen ten gunste van de volkshuisvesting in het algemeen en de woningbouwverenigingen in het bijzonder.

Organisatie

Stichting met een algemeen bestuur dat in 1994 plaats maakte voor een raad van toezicht. Een werkapparaat onder leiding van een directeur-bestuurder.

Locatie

-:Nijmegen Kerkenbos 10-01

Bronnen

  • Jaarverslagen
  • Wolf, De Gezonde Woning. Honderd jaar bouwen en wonen in Nijmegen (2011)
  • Wolf, Van kartel tot brancheorganisatie. De geschiedenis van het Samenwerkingsorgaan van de Nijmeegse Woningcorporaties 1973 - 1995 (1997)

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden