header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Woningstichting Portaal

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Woningstichting Portaal
Andere naam (namen):
  • Portaal Nijmegen

Bestaansperiode: 1996 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Nadat in de jaren 1992-1994 een einde was gekomen aan de strikte regelgeving waaraan de volkshuisvesting sinds de Tweede Wereldoorlog onderworpen was geweest, fuseerden veel woningcorporaties om zo een sterke positie in de nieuw ontstane marktverhoudingen te verkrijgen.

Geschiedenis

In 1996 begon de samenwerking tussen Woningstichting Nijmegen (WSN) en de Algemene Woningbouwvereniging Arnhem (AWBA). Omdat het doel van de samenwerking een fusie was vergaderden al vanaf dit jaar een raad van commissarissen en een gezamenlijk management team. Deze twee organen hadden een informeel karakter, totdat in 1997 Woningstichting Portaal werd opgericht. Voor het overige bleven de organisaties van WSN en AWBA intact. Pas na een langdurige en zorgvuldige procedure, waarin functies op elkaar werden afgestemd en afdelingen de kans kregen om aan elkaar te wennen, kreeg de fusie op 1 januari 1999 zijn beslag. Sinds 2001 is Portaal een van de grootste woningcorporaties van Nederland met een hoofdkantoor in Utrecht en vestigingen in Leiden, Amersfoort en Utrecht. Nijmegen en Arnhem vormden samen een regio binnen Portaal.

Taken en activiteiten

Bouw van woningen met name voor huishoudens met een laag inkomen en ouderen;
Beheer en onderhoud van woningen;
Bevorderen van de leefbaarheid in complexen en wijken;
Participeren in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Nijmegen en het Knooppunt Arnhem – Nijmegen.

Organisatie

Tot 1994 stond aan het hoofd een bestuur, daarna een raad van toezicht. In 1994 werden ook de bevoegdheden van de directeur aanzienlijk vergroot. Zijn titel werd toen directeur-bestuurder.

Locatie

1999-:Nijmegen Kerkenbos 10-01

Bronnen

  • Het archief, met name de vergaderstukken van de raad van toezicht en van het management team;

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden