Woontoestanden

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

De woonomstandigheden in de benedenstad waren erg slecht. Zo slecht dat sanering ook echt noodzakelijk was. Op veel plaatsen was geen riolering. Onaanvaardbare hygiënische toestanden waren het gevolg. Jarenlange verwaarlozing had tot verkrotting geleid. Veel huizen waren letterlijk onbewoonbaar. Toch woonden er vaak hele gezinnen. Soms zelfs in éénkamerwoningen.

In juni 1953 verscheen een rapport over de ‘ontoelaatbare woontoestanden’ in Nijmegen.


De ‘ergste mens-onterende woontoestanden’, daar wilde men vanaf. Al in 1947 was geconstateerd dat van de 940 woningen, 360 niet aan de ‘minimum vereisten’ voldeden. Nu gold dat niet alleen voor de fysieke staat van de woningen zelf. Zo’n 20 % van de bewoners was naar oordeel van dit rapport uit 1953 ‘sociaal-zwak’, er was ‘maatschappelijke en morele achteruitgang’.


De gemeente verplaatste in de jaren 50 ‘krotbewoners’ naar een beter leven. Hoe blij zij daar zelf mee waren, is maar de vraag. Het was voor ‘velen tegen wil en dank’, zo lezen we in het rapport.


In 1956 volgde het rapport ‘De sociaal-economische structuur van de oude stad’, geschreven door de dienst Publieke Werken & Volkshuisvesting van de gemeente. In het rapport staan veel verwijzingen naar het lage ‘morele en zedelijke peil’ van de bevolking van de Benedenstad. Ook lezen we: ‘’er [zijn] tal van gevallen waarbij het normbesef grotendeels is vervaagd. Maatschappelijk onaangepaste elementen vindt men weliswaar in practisch alle wijken en buurten en in vrijwel alle gemeenschappen, doch het is evident, dat de invloed van dergelijke elementen op de gemeenschap in een buurt als de Benedenstad groter en funester is, dat in buurten, waarin in mindere mate van sociale bindingen en lotsverbondenheid sprake is’’. Ook de, door de bewoners geroemde, sociale cohesie en de daar volgens de Dienst uit voorkomende grotere invloed van ‘maatschappelijke onaangepaste elementen’ is reden voor verplaatsingsbeleid.


Verwijzingen


Ga terug naar het themaportaal 'Sanering van de Benedenstad'
Meer verhalen over de sanering: Meer verhalen over 'Arm & Rijk':
Commissie Saneering-Oude Stad (S.O.S.) Een Benedenstadsicoon: weeskind, dichter, vakbondsman Cees Hamet
Het Besiendershuis gered Interview Wim Janssen
Woontoestanden
Sloop en behoud
Overlast en ongepast gedrag
Buurtcomité Benedenstad 1970 - 1986