header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ysselsteyn, G.T. van

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Ysselsteyn, G.T. van
Andere naam (namen):
  • Gerardina Tjaberta van Ysselsteyn
  • IJsselsteyn, Mej. van

Geboortedatum: 12/09/1892
Overlijdensdatum: 1975
Persoonsarchief
Het archief/de collectie van deze persoon is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Ter gelegenheid van de aanstaande onderhandelingen voor de Vrede van Nijmegen (1678-1679) schafte het stadsbestuur van Nijmegen – op kosten van Gelderland – drie series wandtapijten of gobelins aan in Antwerpen: een serie Verdures, Metamorphosentapijten en Aeneastapijten. Deze bleven na de onderhandelingen in het stadhuis hangen en raakten in de loop der volgende eeuwen beschadigd, mede door onzorgvuldig uitgevoerde restauraties. Eind jaren 1930 besloot de gemeente in samenspraak met de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de wandtapijten te laten beoordelen. De Rijkscommissie beval daarvoor dr. Van Ysselsteyn aan.

Levensloop

De dochter van ingenieur en latere minister van Landbouw en Economische Zaken H.A. van IJsselsteyn werd geboren in Rotterdam. Ze volgde een opleiding tot kunsthistoricus, promoveerde en specialiseerde zich in de tapijtkunst en kunstnijverheid. Daarmee was ze – naar eigen zeggen – in Nederland de enige wetenschappelijk geschoolde deskundige op dit gebied. Ze schreef meerdere boeken over de Nederlandse textielgeschiedenis.

In 1937 kreeg mevrouw Van Ysselsteyn de opdracht om de toestand van de Nijmeegse wandtapijten te beoordelen. Zij constateerde dat deze in erbarmelijke staat verkeerden. In verband met de toegenomen oorlogsdreiging werden in 1939-1940 alle wandtapijten uit het stadhuis gehaald. De meeste werden opgeslagen in de St. Pietersberg bij Maastricht, twee gobelins van de serie Metamorphosen gingen ter restauratie naar een in 1940 in gebruik genomen restauratieatelier van het Frans Halsmuseum in Haarlem. Onder leiding van mejuffrouw Van Ysselsteyn vond het omvangrijke restauratieproject hier plaats. Door oorlogsomstandigheden, maar ook door interne conflicten in het atelier, duurde de restauratie van 13 gobelins langer dan gepland: pas in 1963 werd het project voltooid.

Beroep en activiteiten

Restaurator, auteur

Woonplaats(en)

Den Haag

Bronnen

  • Archief van de Secretarie Gemeente Nijmegen 1810-1946, inventarisnummer 19-7861.
  • Heiden, H.G.M. de, De wandtapijten van het Nijmeegse stadhuis, in: Het stadhuis van Nijmegen, Nijmegen, 1982, p. 130-146.
  • Moormann, E.M. en B. Kruijsen, Museumstukken 12: Vergilius en Ovidius in Nijmegen. Wandtapijten voor de Vrede van Nijmegen (1678-1679), Nijmegen, 2011.
  • Rapport betreffende mijn bezoek aan Haarlem, in verband met de restauratie van de Nijmeegsche gobelins, z.n., z.j.
  • Ysselsteyn, G.T. van, Restauratie van wandtapijten : een kunstzinnig ambacht herleefde ... een merkwaardig bedrijf ontstond, Nijmegen, 1937.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden