Documentatiecommissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 3 aug 2023 om 22:53 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Documentatiecommissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1945 - Eindjaar::1946
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483381%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483381%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483381%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: Een commissie, welke was ingesteld voor het uitbrengen van advies ten aanzien van de te nemen voorlopige maatregelen inzake de zuivering van het gemeentepersoneel bracht op 29 september 1944 haar eerste advies uit aan de fungerend commissaris van het militair gezag te Nijmegen.
Zij was samengesteld uit de volgende personen:

 • Mr. P. I. J. M. van der Velden, fungerend burgemeester,
 • Mr. J. I. M. Meddens, hoofdcommies ter secretarie,
 • Mr. Haitsma-Mulier, waarnemend ambtenaar van het openbaar ministerie,
 • J. T. Veltman, commissaris van politie,*
 • H. Bennink, opzichter bij de gasfabriek en waterleiding,
 • P. den Dekker, adjunct-commies bij de electriciteitswerken,
 • T. van Dijkhuizen, ambtenaar bij de distributiedienst,
 • P. Rijpkema, commies ter secretarie.

Op 13 oktober 1944 bracht zij een aanvullend advies uit, dat evenals het eerste het verzoek aan de fungerend commissaris van het militair gezag inhield om een aantal personen in gemeentedienst te schorsen of te staken. Meer sporen van haar werkzaamheid heeft deze commissie in het archief niet nagelaten.
Op 9 maart 1945 installeerde burgemeester Hustinx de 'Adviescommissie zuivering gemeentepersoneel Nijmegen' in de volgende samenstelling:

 • Prof. H. H. Janssen, hoogleraar aan de r.k. universiteit, voorzitter
 • Notaris M. J. H. Schreurs, lid, plaatsvervangend voorzitter
 • A. H. Arendsen, lid, vertegenwoordiger plaatselijke raad van arbeiders vakcentralen
 • C. Kleywegt, lid, vertegenwoordiger gemeenschap oud-illegale werkers district Nijmegen
 • L. H. H. R. van Wensen, ambtshalve lid als hoofd der afdeling financiën en personeel der gemeente Nijmegen
 • Mr. L. Keyzer, secretaris.

In de vergadering van 16 april 1945 deed de heer J. A. Theunissen, door burgemeester en wethouders aangewezen als adjunct-secretaris, zijn entree.

Gebruikte afkortingen:
Documentatiecommissie: documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen
Centraal orgaan: Centraal orgaan op de zuivering van het overheidspersoneel
N.A.F.: Nederlandsch Arbeids Front
N.V.D.: Nederlandsche Volksdienst
S.S.: Schutzstaffel (Beveiligingsgelid/een paramilitaire organisatie van het Naziregime)

Bij beschikking van 21 april 1945 van de minister van Binnenlandse Zaken werd een documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen ingesteld. De gemeentelijke adviescommissie werd daardoor een op wettelijke basis berustende documentatiecommissie.
Na 1 mei 1945 nam de heer P. Rijpkema de plaats in van de heer van Wensen.
In de vergadering van 18 juni 1945 werd de nieuw-benoemde adjunct-secretaris, de heer H. Hoeneveld, welkom geheten.
Mr. N.L.J. Bruinsma werd in de vergadering van 19 juli 1945 als lid geïnstalleerd.
Vanaf 1 Augustus 1945 maakte de heer Rijpkema geen deel meer uit van de commissie.
Na deze datum kwam er geen wijziging meer in de samenstelling van de commissie .
Op 8 juli 1946 bracht de commissie schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden, twee dagen later kwam zij voor de laatste maal bijeen.
Op 25 september 1946 deelde commissie het afwikkelingsbureau van het centraal orgaan op de zuivering van het overheidspersoneel mede, dat zij haar werkzaamheden per 1 september 1946 als geëindigd beschouwde.
Bij besluit van de minister van binnenlandse zaken van 1/6 november 1946 werd aan de voorzitter, de secretaris en de leden van de documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen als zodanig eervol ontslag verleend, onder dankzegging voor de bewezen diensten.|

Geschiedenis

Een commissie, welke was ingesteld voor het uitbrengen van advies ten aanzien van de te nemen voorlopige maatregelen inzake de zuivering van het gemeentepersoneel bracht op 29 september 1944 haar eerste advies uit aan de fungerend commissaris van het militair gezag te Nijmegen.
Zij was samengesteld uit de volgende personen:

 • Mr. P. I. J. M. van der Velden, fungerend burgemeester,
 • Mr. J. I. M. Meddens, hoofdcommies ter secretarie,
 • Mr. Haitsma-Mulier, waarnemend ambtenaar van het openbaar ministerie,
 • J. T. Veltman, commissaris van politie,*
 • H. Bennink, opzichter bij de gasfabriek en waterleiding,
 • P. den Dekker, adjunct-commies bij de electriciteitswerken,
 • T. van Dijkhuizen, ambtenaar bij de distributiedienst,
 • P. Rijpkema, commies ter secretarie.

Op 13 oktober 1944 bracht zij een aanvullend advies uit, dat evenals het eerste het verzoek aan de fungerend commissaris van het militair gezag inhield om een aantal personen in gemeentedienst te schorsen of te staken. Meer sporen van haar werkzaamheid heeft deze commissie in het archief niet nagelaten.
Op 9 maart 1945 installeerde burgemeester Hustinx de 'Adviescommissie zuivering gemeentepersoneel Nijmegen' in de volgende samenstelling:

 • Prof. H. H. Janssen, hoogleraar aan de r.k. universiteit, voorzitter
 • Notaris M. J. H. Schreurs, lid, plaatsvervangend voorzitter
 • A. H. Arendsen, lid, vertegenwoordiger plaatselijke raad van arbeiders vakcentralen
 • C. Kleywegt, lid, vertegenwoordiger gemeenschap oud-illegale werkers district Nijmegen
 • L. H. H. R. van Wensen, ambtshalve lid als hoofd der afdeling financiën en personeel der gemeente Nijmegen
 • Mr. L. Keyzer, secretaris.

In de vergadering van 16 april 1945 deed de heer J. A. Theunissen, door burgemeester en wethouders aangewezen als adjunct-secretaris, zijn entree.

Gebruikte afkortingen:
Documentatiecommissie: documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen
Centraal orgaan: Centraal orgaan op de zuivering van het overheidspersoneel
N.A.F.: Nederlandsch Arbeids Front
N.V.D.: Nederlandsche Volksdienst
S.S.: Schutzstaffel (Beveiligingsgelid/een paramilitaire organisatie van het Naziregime)

Bij beschikking van 21 april 1945 van de minister van Binnenlandse Zaken werd een documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen ingesteld. De gemeentelijke adviescommissie werd daardoor een op wettelijke basis berustende documentatiecommissie.
Na 1 mei 1945 nam de heer P. Rijpkema de plaats in van de heer van Wensen.
In de vergadering van 18 juni 1945 werd de nieuw-benoemde adjunct-secretaris, de heer H. Hoeneveld, welkom geheten.
Mr. N.L.J. Bruinsma werd in de vergadering van 19 juli 1945 als lid geïnstalleerd.
Vanaf 1 Augustus 1945 maakte de heer Rijpkema geen deel meer uit van de commissie.
Na deze datum kwam er geen wijziging meer in de samenstelling van de commissie .
Op 8 juli 1946 bracht de commissie schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden, twee dagen later kwam zij voor de laatste maal bijeen.
Op 25 september 1946 deelde commissie het afwikkelingsbureau van het centraal orgaan op de zuivering van het overheidspersoneel mede, dat zij haar werkzaamheden per 1 september 1946 als geëindigd beschouwde.
Bij besluit van de minister van binnenlandse zaken van 1/6 november 1946 werd aan de voorzitter, de secretaris en de leden van de documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen als zodanig eervol ontslag verleend, onder dankzegging voor de bewezen diensten. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: |

Taken en activiteiten

|}}

{{#if: |

Organisatie

|}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Een commissie, welke was ingesteld voor het uitbrengen van advies ten aanzien van de te nemen voorlopige maatregelen inzake de zuivering van het gemeentepersoneel bracht op 29 september 1944 haar eerste advies uit aan de fungerend commissaris van het militair gezag te Nijmegen.
Zij was samengesteld uit de volgende personen:

 • Mr. P. I. J. M. van der Velden, fungerend burgemeester,
 • Mr. J. I. M. Meddens, hoofdcommies ter secretarie,
 • Mr. Haitsma-Mulier, waarnemend ambtenaar van het openbaar ministerie,
 • J. T. Veltman, commissaris van politie,*
 • H. Bennink, opzichter bij de gasfabriek en waterleiding,
 • P. den Dekker, adjunct-commies bij de electriciteitswerken,
 • T. van Dijkhuizen, ambtenaar bij de distributiedienst,
 • P. Rijpkema, commies ter secretarie.

Op 13 oktober 1944 bracht zij een aanvullend advies uit, dat evenals het eerste het verzoek aan de fungerend commissaris van het militair gezag inhield om een aantal personen in gemeentedienst te schorsen of te staken. Meer sporen van haar werkzaamheid heeft deze commissie in het archief niet nagelaten.
Op 9 maart 1945 installeerde burgemeester Hustinx de 'Adviescommissie zuivering gemeentepersoneel Nijmegen' in de volgende samenstelling:

 • Prof. H. H. Janssen, hoogleraar aan de r.k. universiteit, voorzitter
 • Notaris M. J. H. Schreurs, lid, plaatsvervangend voorzitter
 • A. H. Arendsen, lid, vertegenwoordiger plaatselijke raad van arbeiders vakcentralen
 • C. Kleywegt, lid, vertegenwoordiger gemeenschap oud-illegale werkers district Nijmegen
 • L. H. H. R. van Wensen, ambtshalve lid als hoofd der afdeling financiën en personeel der gemeente Nijmegen
 • Mr. L. Keyzer, secretaris.

In de vergadering van 16 april 1945 deed de heer J. A. Theunissen, door burgemeester en wethouders aangewezen als adjunct-secretaris, zijn entree.

Gebruikte afkortingen:
Documentatiecommissie: documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen
Centraal orgaan: Centraal orgaan op de zuivering van het overheidspersoneel
N.A.F.: Nederlandsch Arbeids Front
N.V.D.: Nederlandsche Volksdienst
S.S.: Schutzstaffel (Beveiligingsgelid/een paramilitaire organisatie van het Naziregime)

Bij beschikking van 21 april 1945 van de minister van Binnenlandse Zaken werd een documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen ingesteld. De gemeentelijke adviescommissie werd daardoor een op wettelijke basis berustende documentatiecommissie.
Na 1 mei 1945 nam de heer P. Rijpkema de plaats in van de heer van Wensen.
In de vergadering van 18 juni 1945 werd de nieuw-benoemde adjunct-secretaris, de heer H. Hoeneveld, welkom geheten.
Mr. N.L.J. Bruinsma werd in de vergadering van 19 juli 1945 als lid geïnstalleerd.
Vanaf 1 Augustus 1945 maakte de heer Rijpkema geen deel meer uit van de commissie.
Na deze datum kwam er geen wijziging meer in de samenstelling van de commissie .
Op 8 juli 1946 bracht de commissie schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden, twee dagen later kwam zij voor de laatste maal bijeen.
Op 25 september 1946 deelde commissie het afwikkelingsbureau van het centraal orgaan op de zuivering van het overheidspersoneel mede, dat zij haar werkzaamheden per 1 september 1946 als geëindigd beschouwde.
Bij besluit van de minister van binnenlandse zaken van 1/6 november 1946 werd aan de voorzitter, de secretaris en de leden van de documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen als zodanig eervol ontslag verleend, onder dankzegging voor de bewezen diensten.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Een commissie, welke was ingesteld voor het uitbrengen van advies ten aanzien van de te nemen voorlopige maatregelen inzake de zuivering van het gemeentepersoneel bracht op 29 september 1944 haar eerste advies uit aan de fungerend commissaris van het militair gezag te Nijmegen.
Zij was samengesteld uit de volgende personen:

 • Mr. P. I. J. M. van der Velden, fungerend burgemeester,
 • Mr. J. I. M. Meddens, hoofdcommies ter secretarie,
 • Mr. Haitsma-Mulier, waarnemend ambtenaar van het openbaar ministerie,
 • J. T. Veltman, commissaris van politie,*
 • H. Bennink, opzichter bij de gasfabriek en waterleiding,
 • P. den Dekker, adjunct-commies bij de electriciteitswerken,
 • T. van Dijkhuizen, ambtenaar bij de distributiedienst,
 • P. Rijpkema, commies ter secretarie.

Op 13 oktober 1944 bracht zij een aanvullend advies uit, dat evenals het eerste het verzoek aan de fungerend commissaris van het militair gezag inhield om een aantal personen in gemeentedienst te schorsen of te staken. Meer sporen van haar werkzaamheid heeft deze commissie in het archief niet nagelaten.
Op 9 maart 1945 installeerde burgemeester Hustinx de 'Adviescommissie zuivering gemeentepersoneel Nijmegen' in de volgende samenstelling:

 • Prof. H. H. Janssen, hoogleraar aan de r.k. universiteit, voorzitter
 • Notaris M. J. H. Schreurs, lid, plaatsvervangend voorzitter
 • A. H. Arendsen, lid, vertegenwoordiger plaatselijke raad van arbeiders vakcentralen
 • C. Kleywegt, lid, vertegenwoordiger gemeenschap oud-illegale werkers district Nijmegen
 • L. H. H. R. van Wensen, ambtshalve lid als hoofd der afdeling financiën en personeel der gemeente Nijmegen
 • Mr. L. Keyzer, secretaris.

In de vergadering van 16 april 1945 deed de heer J. A. Theunissen, door burgemeester en wethouders aangewezen als adjunct-secretaris, zijn entree.

Gebruikte afkortingen:
Documentatiecommissie: documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen
Centraal orgaan: Centraal orgaan op de zuivering van het overheidspersoneel
N.A.F.: Nederlandsch Arbeids Front
N.V.D.: Nederlandsche Volksdienst
S.S.: Schutzstaffel (Beveiligingsgelid/een paramilitaire organisatie van het Naziregime)

Bij beschikking van 21 april 1945 van de minister van Binnenlandse Zaken werd een documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen ingesteld. De gemeentelijke adviescommissie werd daardoor een op wettelijke basis berustende documentatiecommissie.
Na 1 mei 1945 nam de heer P. Rijpkema de plaats in van de heer van Wensen.
In de vergadering van 18 juni 1945 werd de nieuw-benoemde adjunct-secretaris, de heer H. Hoeneveld, welkom geheten.
Mr. N.L.J. Bruinsma werd in de vergadering van 19 juli 1945 als lid geïnstalleerd.
Vanaf 1 Augustus 1945 maakte de heer Rijpkema geen deel meer uit van de commissie.
Na deze datum kwam er geen wijziging meer in de samenstelling van de commissie .
Op 8 juli 1946 bracht de commissie schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden, twee dagen later kwam zij voor de laatste maal bijeen.
Op 25 september 1946 deelde commissie het afwikkelingsbureau van het centraal orgaan op de zuivering van het overheidspersoneel mede, dat zij haar werkzaamheden per 1 september 1946 als geëindigd beschouwde.
Bij besluit van de minister van binnenlandse zaken van 1/6 november 1946 werd aan de voorzitter, de secretaris en de leden van de documentatiecommissie voor de zuivering van het overheidspersoneel in het district Nijmegen als zodanig eervol ontslag verleend, onder dankzegging voor de bewezen diensten.|

Verantwoording

{{#if: P.B.M. Sliepenbeek|Inleiding van de toegang op het archief door P.B.M. Sliepenbeek.|}} {{#if:1959|(1959)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: 1.3 Overheidspersoneel| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:113| |}}