Gemeente Heumen (1980-)

Uit Het Digitale Huis
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 2 aug 2023 om 17:31 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Gemeente Heumen (1980-)
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1980 - Eindjaar::
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Gemeente
Voorganger(s):

{{#if: Gemeente Heumen (1810-1980)| * opvolger van::Gemeente Heumen (1810-1980)|}} {{#if: Gemeente Overasselt (1923-1980)| * opvolger van::Gemeente Overasselt (1923-1980)|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: | Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if:
Naar archief gemeente Heumen(1980-)

Naar het bouwarchief van de gemeente Heumen (1934-1989)| Vindplaats archief:|}}

{{#if: |
|}}{{#if: |[ Naar beschrijving archief]|}}{{#if:
Naar archief gemeente Heumen(1980-)Naar het bouwarchief van de gemeente Heumen (1934-1989)|
Naar archief gemeente Heumen(1980-)

Naar het bouwarchief van de gemeente Heumen (1934-1989)|}}

{{#if: Om het gemeentelijk bestuur efficiënter te maken drongen het Rijk en de provincie aan op het samengaan van gemeenten. In 1980 vond er een gemeentelijk herindeling plaats in het gebied ten zuiden van Nijmegen. Het bestuur van elke gemeente telde, sinds de invoering van de Gemeentewet in 1851, drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Hiervan was de gemeenteraad het belangrijkste orgaan, waaraan alle bevoegdheden met betrekking tot de regeling en het bestuur van de huishouding van de gemeente toekwam die niet wettelijk aan één van de beide andere bestuursorganen waren opgedragen. De raadsleden werden direct gekozen door stembevoegde inwoners, de gemeenteraad koos uit zijn midden de wethouders en de burgemeester werd benoemd door de koning. Verder schreef de Gemeentewet iedere gemeente een gemeentesecretaris voor, de hoogste gemeentelijke ambtenaar, die als taak had de drie bestuursorganen te ondersteunen.

In essentie handhaaft de Gemeentewet van 1851, die het gemeentebestuur in handen legde van drie bestuursorganen (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester), zich tot op de dag van vandaag. In 1992 is weliswaar een nieuwe Gemeentewet opgesteld, die in 1994 is doorgevoerd, maar deze is nog grotendeels op de oude geënt. De belangrijkste wijziging vond plaats in 2002, met de doorvoering van de Dualiseringswet, die beoogde raad en college strikter van elkaar te scheiden, onder andere door de gemeentesecretaris te vervangen door een griffier ter ondersteuning van de raad en een secretaris ter ondersteuning van het college. De hoop was dat op deze manier het gemeentebestuur meer het aanzien kreeg van het landsbestuur met een controlerend parlement (de gemeenteraad) en een uitvoerend kabinet van ministers (het college van burgemeester en wethouders). Volledige dualisering werd overigens niet bereikt: zo is de burgemeester, volgens de Grondwet, de voorzitter van de gemeenteraad, hoewel hij geen raadslid mag zijn.|

Algemene context

Om het gemeentelijk bestuur efficiënter te maken drongen het Rijk en de provincie aan op het samengaan van gemeenten. In 1980 vond er een gemeentelijk herindeling plaats in het gebied ten zuiden van Nijmegen. Het bestuur van elke gemeente telde, sinds de invoering van de Gemeentewet in 1851, drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Hiervan was de gemeenteraad het belangrijkste orgaan, waaraan alle bevoegdheden met betrekking tot de regeling en het bestuur van de huishouding van de gemeente toekwam die niet wettelijk aan één van de beide andere bestuursorganen waren opgedragen. De raadsleden werden direct gekozen door stembevoegde inwoners, de gemeenteraad koos uit zijn midden de wethouders en de burgemeester werd benoemd door de koning. Verder schreef de Gemeentewet iedere gemeente een gemeentesecretaris voor, de hoogste gemeentelijke ambtenaar, die als taak had de drie bestuursorganen te ondersteunen.

In essentie handhaaft de Gemeentewet van 1851, die het gemeentebestuur in handen legde van drie bestuursorganen (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester), zich tot op de dag van vandaag. In 1992 is weliswaar een nieuwe Gemeentewet opgesteld, die in 1994 is doorgevoerd, maar deze is nog grotendeels op de oude geënt. De belangrijkste wijziging vond plaats in 2002, met de doorvoering van de Dualiseringswet, die beoogde raad en college strikter van elkaar te scheiden, onder andere door de gemeentesecretaris te vervangen door een griffier ter ondersteuning van de raad en een secretaris ter ondersteuning van het college. De hoop was dat op deze manier het gemeentebestuur meer het aanzien kreeg van het landsbestuur met een controlerend parlement (de gemeenteraad) en een uitvoerend kabinet van ministers (het college van burgemeester en wethouders). Volledige dualisering werd overigens niet bereikt: zo is de burgemeester, volgens de Grondwet, de voorzitter van de gemeenteraad, hoewel hij geen raadslid mag zijn. |}}

{{#if: De gemeente ontstond op 1 juli 1980 door samenvoeging van de gemeenten Heumen en Overasselt. Het aantal inwoners liep van 11.570 in 1980 op tot 16.421 in 2017.|

Geschiedenis

De gemeente ontstond op 1 juli 1980 door samenvoeging van de gemeenten Heumen en Overasselt. Het aantal inwoners liep van 11.570 in 1980 op tot 16.421 in 2017. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De gemeente vervulde taken op het gebied van armenzorg, beheer van gemene middelen, belastinginning, bevolkingsregistratie, brandweer, burgerlijke stand, gezondheidszorg, jeugdzorg, milieubescherming, onderwijs, openbare orde, ruimtelijke ordening, sociale werkvoorziening, vuilophaal, welzijn. Zij voerde deze taken uit binnen het kader dat zij zelf stelde en dat van landelijk wet- en regelgeving. Een deel van deze taken voerde zij in samenwerking met buurgemeenten uit.|

Taken en activiteiten

De gemeente vervulde taken op het gebied van armenzorg, beheer van gemene middelen, belastinginning, bevolkingsregistratie, brandweer, burgerlijke stand, gezondheidszorg, jeugdzorg, milieubescherming, onderwijs, openbare orde, ruimtelijke ordening, sociale werkvoorziening, vuilophaal, welzijn. Zij voerde deze taken uit binnen het kader dat zij zelf stelde en dat van landelijk wet- en regelgeving. Een deel van deze taken voerde zij in samenwerking met buurgemeenten uit. |}}

{{#if: De ambtelijke organisatie telde aanvankelijk zes afdelingen: Technische zaken, Algemene zaken, Sociale zaken, Interne zaken, Financiën en Accommodaties. In 1987/1988 ging de gemeente over op een model met vier sectoren: Ontwikkeling, Maatschappelijke aangelegenheden, Bestuurszaken en Financiën.|

Organisatie

De ambtelijke organisatie telde aanvankelijk zes afdelingen: Technische zaken, Algemene zaken, Sociale zaken, Interne zaken, Financiën en Accommodaties. In 1987/1988 ging de gemeente over op een model met vier sectoren: Ontwikkeling, Maatschappelijke aangelegenheden, Bestuurszaken en Financiën. |}}

{{#if: {{#if:1980-1999|locatie periode::1980-1999:|}}plaatsnaam::Malden adres::Rijksweg 112 {{#if:51.783724,5.851111|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1999-|locatie periode::1999-:|}}plaatsnaam::Malden adres::Kerkplein 6 {{#if:51.781029,5.851998|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1980-1999|locatie periode::1980-1999:|}}plaatsnaam::Malden adres::Rijksweg 112 {{#if:51.783724,5.851111|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1999-|locatie periode::1999-:|}}plaatsnaam::Malden adres::Kerkplein 6 {{#if:51.781029,5.851998|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De gemeente ontstond op 1 juli 1980 door samenvoeging van de gemeenten Heumen en Overasselt. Het aantal inwoners liep van 11.570 in 1980 op tot 16.421 in 2017.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: De gemeente ontstond op 1 juli 1980 door samenvoeging van de gemeenten Heumen en Overasselt. Het aantal inwoners liep van 11.570 in 1980 op tot 16.421 in 2017.|

Verantwoording

{{#if: Andreas Caspers|Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers.|}} {{#if:2017|(2017)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:2574| |}}