Kroniek 1995

Uit Het Digitale Huis
Versie door Tico (overleg | bijdragen) op 20 mrt 2024 om 15:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 1995', in: Jaarboek Numaga XLIII (1996), p. 129-148. (n.b. samengesteld door de redactie)


Januari

 • 1 Nijmegen heeft 147.379 inwoners.

- Invoering van de verplichte groene huisvuilzak ter vervanging van de grijze. De zak kost ƒ 1,- en is bestemd voor 'restafval'. Door de hoge prijs van de groene zak wil de gemeente de hoeveelheid aangeboden afval reduceren.

 • 2 Op de nieuwjaarsreceptie oordeelt burgemeester E. d'Hondt dat 1994 niet zo'n best jaar is geweest voor de stad, onder meer wegens de beperkte toename van de bevolking (296) en het geringe aantal nieuwe woningen (400). Bovendien had niet meer dan 42% van de bevolking betaalde arbeid. Positief was hij over de afname van het aantal verkeersongevallen, de toename van het aantal studenten en over het bezoek aan schouwburg, Vereeniging en bibliotheek.
 • 3 De Groenen gaan van start met een meidlijn in verband met een verdacht hoog aantal kankergevallen in de wij ken rond de ARN- en de EPONcentrales.
 • 5 Het college van bestuur, de directie Welzijn en Gezondheidszorg en de algemene diensten van de Hogeschool Nijmegen nemen deze week hun intrek in het Bisschop Hamerhuis aan de Verlengde Groenestraat.
 • 8 Het dekenaat Nijmegen viert zijn 25-jarig jubileum.
 • 9 Via een spoedprocedure bij de Raad van State poogt de Stichting Nijmegen Meubelstad de bouw van een meubelboulevard in de Brabantse Poort tegen te houden.
 • 10 Deze week gaat op de eerste verdieping van het Waaggebouw een soort stadstheater draaien. Het cabaretgezelschap Snering en Inslag zal de spits afbijten.
 • 11 De gemeente bereikt een akkoord met beleggingsmaatschappij Wibeco over een beperkte bebouwing van de tuin van het klooster Albertinum.
 • 13 De gemeente kondigt aan te gaan onderzoeken of het mogelijk is verdere bebouwing van het Kops Plateau te voorkomen en het gebied in zijn totaliteit tot archeologisch monument uit te roepen.
 • 14 Uit onderzoek blijkt dat het niet lukt om de naar schatting 300 volwassen Somaliërs in de stad, die als vluchteling erkend zijn, in de Nijmeegse samenleving te integreren.
 • 17 De buurtwinkelcentra maken kenbaar er niets voor te voelen om in navolging van winkelcentrum Dukenburg de koopavond naar vrijdag te verplaatsen.
 • 22 Twee pas gevormde samenwerkingsverbanden van scholen, de Canisius-Mavo en het Canisius-Mater Dei College enerzijds en Poels Roncalli, de Kronenburg en de Pius XII-Mavo anderzijds, besluiten samen met de Michael-Mavo uit Beek binnen een jaar te fuseren tot één grote scholengemeenschap, die de naam Canisius College zal dragen.
 • 25 De legertop besluit uit bezuinigingsoverwegingen om de medewerking aan de Vierdaagse op een nieuwe leest te schoeien.
 • 26 De bodem op de hoek van de Vredestraat en de Kronenburgersingel blijkt te zijn verontreinigd door olie van een voormalig tankstation en garagebedrijf.
 • 27 Het water van de Waal is stijgende. Om 13.00 uur wordt op de Waalkade een waterstand van 12,50 m gemeten.
 • 28 In het Nijmeegse crisiscentrum vergadert de rampenstaf voor de regio Nijmegen onder leiding van burgemeester E. d'Hondt over de dreigende watersnoodramp.
 • 30 De Nijmeegse rampenstaf besluit uit voorzorg tot evacuatie van de Ooijpolder en het Land van Maas en Waal. De Jan Massinkhal wordt gebruikt als opvangcentrum.

- De architecten Carel Weebers en Sjoerd Soeters, ontwerper van Centrum 2000, debatteren in O42 over de toekomst van de binnenstad. Daarbij stelt eerstgenoemde: 'De binnenstad leefbaar maken is geen architectonisch, maar een sociologisch probleem'.

 • 31 Het Waalwater bereikt in Lobith met 16,55 m NAP zijn hoogste peil.

Februari

 • 1 A. de Hingh treedt terug als commandant van het brandweerkorps wegens een vertrouwensbreuk met de overige leden van het managementteam.
 • 2 Televisieploegen uit binnen- en buitenland bivakkeren aan de Waalkade in verband met de dreigende watersnood. Beelden van Nijmegen gaan over de hele wereld. De Voerweg die in het water verdwijnt is het achtergronddecor voor menige rampenreportage. Burgemeester E. d'Hondt is herhaalde lijk het middelpunt van een zorgvuldig geregisseerd mediaspektakel. Voor journalisten wordt per CVD-bus een persreisje over de Ooijse dijken georganiseerd. Veel Nijmegenaren krijgen telefoontjes van hun buitenlandse familie en vrienden, die bezorgd informeren of Nijmegen al onder water staat.
 • 3 Het Waalwater begint te dalen.

- De gemeente wint de 'Award for Local Government 1994', omdat de invoering van de stadspeiling vorig jaar als het meest vernieuwende onderzoek binnen de lokale overheid wordt beschouwd.

 • 4 De bewoners van de Ooijpolder en het Land van Maas en Waal mogen naar huis terugkeren.
 • 6 De marechaussee blijft in tegenstelling tot eerdere plannen toch voor Nijmegen behouden. Als nieuwe taak krijgt de brigade het controleren van vreemdelingen in het grensgebied.
 • 7 De Japanse stad Higashimatsuyama schenkt Nijmegen 2,3 miljoen yen (f 38.000) voor de reconstructie van de stad na de overstroming.
 • 8 Theo Camps wordt de nieuwe voorzitter van de (herrijzende?) stadsomroep.

- Het hoog water blijkt de gemeente zeven ton te hebben gekost. Veel van dit bedrag is aan publiciteit besteed. - Het Patersbosje achter het vroegere Canisiuscollege wordt aangewezen als Nijmeegs project voor het Europees Natuurbeschermingsjaar 1995.

 • 9 De ministeries van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen de gemeente tot en met 1997 jaarlijks een bedrag van bijna vier ton uitkeren voor het bestrijden van de drugsoverlast in de stad.
 • 10 In het Open Huis wordt een tentoonstelling geopend onder de titel 'Poco sabemos de ellos' met foto's van jongeren tussen de twaalf en achttien jaar uit Nijmegen en Masaya.

- Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei krijgt van de Werkgroep Integratie Gehandicapten de Mispoes 1995 uitgereikt, omdat de expositietrein die in het Nijmeegse station staat, niet toegankelijk is voor mensen met een handicap. De reizende expositie '1 voor allen' stelt racisme en discriminatie aan de kaak.

 • 14 De CVD wordt opgesplitst in twee zelfstandige divisies: openbaar vervoer en de reinigingsdienst.
 • 15 W. Smids volgt Fr. Derks op als gemeentesecretaris.

- Wethouder R. Migo wordt door B en W aangewezen als kandidaat voor het dagelijks bestuur van het KAN.

 • 16 In Neerbosch-Oost wordt de derde locatie voor dagopvang van ouderen, De Schalmei, geopend.

- De Nijmeegse Anneke Assen volgt Eelco Brinkman op als lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

 • 20 Buurtbewoners en de eigenaar van een omstreden pizza-afhaalcentrum aan de St. Agnetenweg gaan akkoord met een afkoelingsperiode van twee maanden.

- Commissaris van de Koningin J. Terlouw blijkt het niet eens te zijn met de kritiek van de Nijmeegse burgemeester en de minister van Binnenlandse Zaken op zijn optreden tijdens de evacuatie wegens het hoogwater.

 • 21 De Kreis Wesel besluit bij de Europese Unie een subsidie-aanvraag in te dienen voor een haalbaarheidsonderzoek naar het weer in gebruik nemen van de spoorlijn Duisburg-Xanten-Kleef-Nijmegen.

- Het KAN kiest voor Nijmegen als plaats van vestiging.

 • 22 In het Schipperscentrum wordt een klachtenbus geplaatst om de overlast die tippelaarsters en hun klanten in de Waalhaven veroorzaken, in kaart te brengen.

- De Raad van State laat weten dat de Nijmeegse reclamezuilen (mupi's) in strijd met de wet geplaatst zijn. - Op een inspraakavond worden aan B en W 1033 handtekeningen aangeboden tot behoud van het Albertinum.

 • 23 Premier Wim Kok, minister De Boer (Milieu) en staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) brengen een bezoek aan de stad.

Maart

 • 1 Johanna Stolk-Molenaar viert haar honderdste verjaardag. Eigenlijk had dat gisteren moeten gebeuren, want de eeuweling is op 29 februari 1895 in Rhoon (Z.H.) geboren. Sinds 1913 woont ze in Nijmegen.
 • 2 Omdat Digital Nijmegen er zelf niet meer uitkomt, gaat de top van het Amerikaanse computerbedrijf een reorganisatieplan voor de Nijmeegse vestiging maken met het doel 30 tot 50 arbeidsplaatsen te besparen.
 • 3 Bekend wordt dat het dievengilde het de afgelopen tijd vooral op de kelder boxen van de wijk Zwanenveld heeft gemunt. Tientallen worden er per maand opengebroken.
 • 5 Langzaam maar zeker verandert het uiterlijk van de elektrische centrales aan de Waal van uiterlijk. Momenteel worden de centrales 11 en 12 gesloopt. Dat betekent dat het aantal schoorstenen gereduceerd wordt, want er komt niets voor in de plaats.
 • 6 Het televisieprogramma Opsporing Verzocht vraagt het publiek om informatie in het kader van het onderzoek naar de moord op een 48-jarige Nijmegenaar die langs de snelweg bij het Duitse plaatsje Alpen is gevonden. Er komen vijftien deels bruikbare tips binnen.
 • 7 De krant meldt vandaag dat het aloude restaurant De Laeckenhal, na verschil lende malen van eigenaar en exploitant te zijn veranderd, nu omgetoverd gaat worden in een 'jong' café met een nieuwe naam. - Zo'n zestig politieagenten doen in een zorgvuldig geheim gehouden actie invallen in een vijftal drugspanden rond de Koninginnelaan. Onder steunbetuigingen van het publiek worden de dealers geboeid afgevoerd.
 • 8 Statenverkiezingen. De opkomst in Nijmegen ligt rond de 45,5%. Uiteraard krijgen de verkiesbare Nijmegenaren weer veel voorkeurstemmen.
 • 9 Wethouder Henk Janssen van D'66 ijvert voor de aanleg van een vorm van milieuvriendelijk personenvervoer: een kabelbaan tussen het centrum en de nieuw te bouwen stadswijk aan de overkant van de Waal.
 • 10 Harry Burgers vraagt vandaag via de krant of er Nijmegenaren zijn die met hem een herdenking van het februaribombardement willen organiseren, en wel samen met de Amerikanen die destijds hun bommenlast op de stad dropten. Het zou de laatste kans zijn met hen in het reine te komen.
 • 14 Het kabinet ziet niets in de vorming van zeven stadsprovincies, alleen de stedelijke knooppunten Rotterdam, Amsterdam en Haaglanden komen daarvoor in aanmerking. Dat is de boodschap die minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken vandaag in een toelichting op een gisteren verschenen notitie verkondigt. Daaruit blijkt dat de regio Arnhem/Nijmegen vooralsnog niet voor een bijzondere status in aanmerking komt.
 • 16 Vandaag wordt de klok uit de toren van de voormalige Christus-Koningkerk getakeld. Ze krijgt een nieuwe bestemming in de kerktoren van Nu land. Het complex van woningen en bedrijfsruimten, dat op de plaats van de voormalige kerk is gebouwd, vindt letterlijk zijn hoogtepunt in de kerktoren, die in de nieuwbouw is opgenomen.
 • 17 Heropening van het fors uitgebreide winkelcentrum Dukenburg door wet houder R. Migo.
 • 18 Bekend wordt dat het ministerie van Justitie overweegt in de LIMOS-kazerne, die in oktober leeg zal komen, een asielzoekerscentrum te vestigen. De gemeente staat daar niet afwijzend tegenover, maar denkt toch eerder aan een maximum van 400 personen dan aan 1000, zoals Justitie voor ogen heeft.
 • 20 In een persbericht maakt de gemeente bekend dat ze in samenwerking met politie en Nederlandse Spoorwegen weer eens een grote schoonmaakactie gaat houden op het Stationsplein. Wie niet de moeite neemt zijn fiets in een van de 1100 daarvoor bestemde klemmen te plaatsen, loopt het risico dat hij zijn karretje bij de politie moet ophalen, tegen betaling uiteraard.
 • 23 Staatssecretaris E. Schmitz van Justitie (her)opent de penitentiaire inrichting De Hunerberg, die bij deze gelegenheid in 'De Hunnerberg' wordt omgedoopt. Dat sluit meer aan bij het heersende spraakgebruik, zo meent men.
 • 25 De gemeente Bemmel blijkt allerlei bezwaren te hebben tegen de uitwerking van de Nijmeegse Waalsprongplannen. Zo wil Bemmel dat de cultuurhistorisch waardevolle kern van Ressen beschermd wordt. Ook vreest men dat grote nieuwe winkels vlakbij Bemmel de kleinere winkels in het dorp zullen bedreigen. En het geplande Betuwekanaal kan maar beter van de kaart, zo vindt men.
 • 29 Twee olifanten verorberen kratten vol brood bij de heropening van een bakkerswinkel in het stadscentrum. Ze zijn afkomstig van Circus Royal, dat deze week op de Wedren resideert. - Oprichtingsvergadering van de vereniging 'Vrienden van het spoor Nijmegen-Kleef. De vereniging stelt zich ten doel de in 1991 opgeheven railverbinding nieuw leven in te blazen.
 • 30 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om voor ondernemers in de binnenstad baatbelasting in te voeren. Hierdoor zouden bepaalde noodzakelijke verbeteringen in het centrum (straatmeubilair, reconstructie van straten) sneller uitgevoerd kunnen worden.
 • 31 De 73-jarige Louis de Wijze biedt het eerste exemplaar van zijn boek Ontsnapping uit de dodenmars aan burgemeester D'hondt en drie van diens collega's uit de regio aan. Vijftig jaar geleden behoorde hij tot de 26 Nijmeegse joden die levend terugkeerden uit de vernietigingskampen van de nazi's.

April

 • 1 Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van een vlindertuin tussen Broerdijk en Van 't Santstraat. Anton Kuhlmann, verantwoordelijk voor het gemeentelijk groen, spreekt de hoop uit dat nu ook de Nijmeegse kapel de weg naar Hengstdal zal vinden.
 • 2 Nauwelijks is het Verdrag van Schengen in werking getreden, of de Nijmeegse politie maakt er gebruik van. Na een wilde achtervolging over de landsgrens kan een gestolen auto met twee dieven in Kranenburg worden klemgereden. Een week eerder nog zouden de Nijmeegse agenten dit aan hun Kleefse collega's hebben moeten overlaten.
 • 3 Het actiecomité 'Het Goffertbad moet blijven' is een actie begonnen om het sportbassin open te houden. Het dreigt te worden gesloten, omdat het geld ontbreekt om het aan te passen aan de wettelijke eisen voor hygiëne en veiligheid.
 • 4 De huisvesting van O42 en Cinemariënburg in een 'cultureel kwartier' op Mariënburg lijkt van de baan. B en W vinden het onbetaalbaar.
 • 5 De gemeentelijke Monumentencommissie vergadert over de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek naar het voormalig R.K. Weeshuis op de Hessenberg, dat de gemeente wil laten slopen. Het blijkt dat delen van het gebouw uit de veertiende eeuw dateren.
 • 6 Door een korting op de rijkssubsidie zal de Instelling voor Volwassenen onderwijs Rijk van Nijmegen moge lijk 400 cursusplaatsen en 15 docenten verliezen. Hiervan dreigen onder anderen allochtonen die Nederlands willen leren het slachtoffer te worden.
 • 7 De wederopbouw van de drie gekantelde blokken van Peter Struyken is in volle gang. Ze moesten in het verleden plaats maken voor de reconstructie van het Takenhofplein en verhuizen nu naar de rotonde aan het begin van de snelweg naar Den Bosch.
 • 11 Onder druk van een meerderheid van de raadsfracties en van acties vanuit de bevolking besluiten B en W toch niet te laten bouwen in de kloostertuin van het leegstaande Albertinum.
 • 12 Opnames voor een film in het kader van een schoolproject leiden in Neerbosch tot een flinke politie-inzet. Omdat ooggetuigen gewapende en gemaskerde mannen in de omgeving van een bank zien, slaan ze direct alarm. De verklaring van de aanwezige docent dat het hier een filmopname betreft, mag niet baten: alle verdachten moeten na 'ontwapend' te zijn mee naar het bureau.
 • 13 Vijf architecten van naam gaan zich meten in de strijd om het ontwerp voor een nieuw museum op het Kelfkensbos. het gaat om Hans Kollhoff, Aldo van Eyck, Bentum & Crouwel, Van Berkel & Bos, Stephane Beel en Arjan Karssenberg. Zij leveren over enkele maanden een ontwerp, dat anoniem zal worden voorgelegd aan een jury van vakgenoten. De PvdA-fractie in de raad is boos, omdat er geen Nijmeegse architect tussen zit.
 • 14 De Jacobstoren in het Kronenburgerpark wordt opengesteld voor culturele doeleinden. De stichting Onderwijs en Milieu neemt het voortouw en nodigt niet-commerciële instellingen uit om hier iets te organiseren.
 • 17 Tweede Paasdag is hard op weg een traditionele marktdag te worden. Behalve de gebruikelijke maandagse marktkooplui komen er ook heel wat andere handelaren en standwerkers af op de Negende Paasmarkt.
 • 18 Nijmegen is een bijzonder religieus en spiritueel centrum rijker. Het Jozefcentrum, dat de St. Jozefkerk aan het Keizer Karelplein, de pastorie en het parochiehuis omvat, is een initiatief van de Nederlandse Karmelieten, de parochie, het Titus Brandsma-instituut en de Stichting Titus Brandsmakapel. De zijbeuken van de kerk zullen worden ingericht als devotiecentrum rond Titus Brandsma en museumruimte voor moderne religieuze kunst.
 • 20 De gemeentelijke en provinciale autoriteiten uiten hun bezorgdheid over de mogelijkheid dat in de toekomst in de EPON-centrale vervuild hout gestookt gaat worden in plaats van steenkool. Woordvoerders van de centrale menen dat maximaal één procent vervuild hout is toegestaan. De provincie zegt dat een dergelijk percentage niet controleerbaar is en dat al het hout dus schoon moet zijn.
 • 21 Wethouder Henk Janssen en enkele bestuurders uit de regio geven NUON Zuid-Gelderland de opdracht na te gaan of er sneller een glasvezelnet kan worden aangelegd. Daarmee zouden de mogelijkheden van tv en pc aan merkelijk vergroot worden.
 • 22 De Waalhaven wordt vanmiddag aangedaan door het gigantische roll-on/roll-off-schip Dynamica. Door het hoge water was het laden van een trailer in Druten onmogelijk geworden.
 • 23 Tijdens het nationale museumweekeinde trekken de Nijmeegse musea veel belangstelling.
 • 25 De Raad van State blijkt het bestemmingsplan Broersveld-Kwakkenberg te hebben verworpen. Daardoor mogen er definitief geen luxe villa's gebouwd worden in de strook gemengd bos langs de Postweg, zoals de gemeente en de paters Maristen hadden gewild.
 • 26 Voor Controls International BV valt het doek. Het bedrijf is al tientallen jaren in Nijmegen gevestigd en produceert als enige in Nederland oliedrukregelaars en drukniveauschakelaars.
 • 28 Bij graafwerkzaamheden op het pleintje aan de Daalseweg nabij café Jos komt onverwachts een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn. De gemeente was hem vergeten, maar buurtbewoners weten zich nog te herinneren dat hij in 1947 of 1948 dichtgegooid is.
 • 30 Opening van het Goffertbad inclusief het sportbassin. Voor het ontbrekende geld voor de renovatie moet het komende seizoen een oplossing gevonden worden.

Mei

 • 1 Alternatieve 1 mei-manifestatie op Plein 1944. De bijeenkomst is bedoeld als alternatief voor de traditionele discussieavond van de vakbonden. De directeur van de Sociale Dienst Hanneke Berben krijgt een bosje asperges aangeboden als protest tegen het plan van de minister van Sociale Zaken om werklozen te werk te stellen bij het asperge steken.
 • 2 Dankzij een uitspraak van de belastingkamer van het gerechtshof Arnhem kan de gemeente nu 20 miljoen gulden aan achterstallige onroerend-zaakbelasting van het energiebedrijf EPON innen. Veel plaatselijke politici komen met mooie plannen voor de besteding van het geld, dat echter nog lang niet binnen is. - De Market Garden Veterans Association (MGVA) draagt in de Trêveszaal van het stadhuis haar vaandels symbolisch over aan de burgemeester. De vlaggen gaan voorlopig nog terug naar Engeland, maar na de te verwachten opheffing van de regionale afdelingen zullen ze stuk voor stuk definitief naar Nijmegen terugkeren om in de Trêveszaal te worden opgehangen.
 • 3 Publikatie van het evaluatierapport 'Hoog Water 1995' van de rampen regio Nijmegen. Opmerkelijk is de gesignaleerde onenigheid tussen burgemeester E. d'Hondt en Commissaris van de Koningin J. Terlouw. De onenigheid betrof het bezoek van de koningin aan het geëvacueerde gebied en de bekendmaking van het tijdstip waar de evacués naar huis mochten terugkeren.
 • 4 Herdenkingsplechtigheid bij het verzetsmonument op het Trajanusplein. Opmerkelijk gastspreekster is de Guatemalteekse Nobelprijswinnares Rigoberta Mechù.
 • 5 Dag van het Levenslied op het Valkhof, georganiseerd door het Steiger theater.
 • 6 Bal van het Eenzame Hart, eveneens op het Valkhof en georganiseerd door het Steigertheater. - Opening van de Stratemakerstoren door wethouder W. Hompe. De Stichting Stratemakerstoren wil het complex gaan gebruiken voor archeologische presentaties, tentoonstellingen en theateractiviteiten.
 • 7 Groenmarkt op de Waalkade. Tientallen kooplieden verkopen hier hun bloemen en planten.
 • 9 Op last van de burgemeester wordt een koffieshop aan de Dr. Jan Berendsstraat voor drie maanden gesloten. De reden is dat hier een Nijmegenaar werd vastgehouden en mishandeld, nadat hij uit het Goffertpark ontvoerd was. - Grote opkomst in het gemeentehuis bij de inspraakavond over de Centrum-2000 plannen. Onder de binnenstadondernemers blijkt veel onzekerheid over de gemeentelijke plannen te heersen.
 • 10 De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met de RABO-bank ten behoeve van het financieren van renovaties van vooroorlogse woningen en monumenten.
 • 11 Presentatie van de brochure 'Nijmegen, een Rijk aan keizers'. Het Nijmeegse verleden moet meer zichtbaar worden gemaakt, zo stelt de VVV. Voorgesteld wordt onder andere de Waalkade om te dopen tot 'Forum Romanum' en de sokkel van het beeld van Karel de Grote op het Keizer Karelplein te verhogen. - De raadsfractie van de VVD is kwaad, omdat de minister van Milieu M. de Boer niet toestaat dat in de nieuwe oven van Afvalverwerking Regio Nijmegen afval uit Duitsland en Zuid-Holland wordt verbrand. Wethouder Hompe is het eens met de kritiek: het is van de gekke dat de extra milieu investeringen die het ministerie eiste niet mogen worden terugverdiend door het aantrekken van afval van buiten de regio.
 • 12 Bewoners van de Oude Heselaan en omgeving verlaten voortijdig het tippeloverleg met de burgemeester. Zij willen geen lapwerk, maar opheffing van de gedoogzone. - In De Goffert houden oud-spelers van NEC een reünie.
 • 15 Om financiële redenen moet de Stichting Waalconcerten haar aanvankelijk plan om dit jaar op en rond de Waal kade drie klassieke concerten te organiseren, laten varen. Alleen de uitvoering van Wagners Götterddmmemng op 12 juli door het Nationaal Jeugdorkest zal nog doorgaan. - De gemeente krijgt van minister Melkert van Sociale Zaken toestemming om de komende drie jaar 200 banen voor langdurig werklozen te creëren.
 • 16 Ondertunneling van de Oranjesingel en de St. Canisiussingel is op de lange termijn de enige oplossing voor de nog steeds wassende verkeersstroom op de singels, zo blijkt uit een rapport van het adviesbureau Grontmij. Een derde Waalbrug zal deze problematiek slechts gedeeltelijk oplossen.
 • 17 Met een rondrit op een driewieler opent wethouder A.F. Buitenhuis speelotheek De Bolleboos, die in het kader van de sociale vernieuwing is gevestigd in het wijkcentrum Willemskwartier.
 • 19 Minder heksen dan verwacht, nemen delen aan de heksennacht, een internationale protestnacht tegen seksueel geweld.
 • 20 Uit een krantebericht blijkt dat de bewoners van de Nijmeegse studentenflats tot nu toe niet verplicht waren om de gemeentelijke groene vuilniszak à 1 gulden te gebruiken. Bij nieuwe onderhandelingen tussen de reinigingsdienst en de Stichting Studentenhuisvesting is overeengekomen dat ook studenten vanaf 1 juli de groene zak moeten gaan gebruiken.
 • 23 Een fietser komt 's nachts ten val en raakt ernstig gewond, doordat hij de kettingen tussen de paaltjes op de Grote Markt over het hoofd ziet. Hij is niet de eerste wie dit overkomt en B en W besluiten daarom de kettingen wit te laten schilderen.
 • 24 Het bestuur van het KAN presenteert in Den Haag een haalbaarheidsstudie waarin wordt gepleit voor de opening van NS-stations in Nijmegen-Noord en Arnhem-Zuid.
 • 26 Een rapport van een verkeersadviesbureau adviseert aan de gemeente om het doorgaande fietsverkeer, evenals de bussen, uit de binnenstad te weren. Het rapport pleit voor een ringfietspad rond het stadshart met bewaakte fietsenstallingen. Volgens de voorzitter van de binnenstadondernemers David Mul der is dit de 'tol' die fietsers moeten betalen voor de face-lift van het winkelcentrum.
 • 27 Politici en bestuurders komen kijken naar de nieuwe opstelling van de marktkramen in de Augustijnenstraat en Burchtstraat, waar de bussen verdwenen zijn. Enkele marktkooplui en winkeliers geven uiting aan hun ongenoegen
 • 28 Optreden van de popgroep Bon Jovi op de Goffertweide.

Juni

 • 1 In De Vereeniging wordt in aanwezigheid van de bisschop van Den Bosch J. Ter Schure en zijn voorganger J. Bluyssen het zilveren jubileum van de Week van de Nederlandse Missionaris gevierd. Het is vooral een dag van mijmeringen over vroeger, want het beroep van missionaris is duidelijk aan het uitsterven.
 • 2 Met een muzikale taptoe van de Koninklijke Luchtmachtkapel worden de militaire activiteiten op de LIMOS-kazerne aan de Groesbeekseweg officieel afgesloten. Kolonel J. Roelofs biedt het gemeentebestuur het antieke bureau aan waaraan hij en zijn voor gangers gewerkt hebben. Daarmee komt een einde aan de militaire aan wezigheid op het terrein sinds 1880.
 • 3 Vandaag vindt er aan de Waalkade ten behoeve van het Canisius-Wilhelminaziekenhuis een zogenaamde duck-race plaats. Op de Waalstroom 'strijden' 20.000 plastic eendjes, enigszins geholpen door een ferme straal van de blusboot, om de eerste plaats. Het sponsorgeld van ongeveer twee ton gaat naar extra patiëntenvoorzieningen.
 • 7 B en W bepalen dat de bus voorlopig in de binnenstad blijft rijden, maar niet op zaterdag.
 • 10 De zomerkermis staat deze week op een nieuwe locatie: de Waalkade. Helaas is er bij de opening vanwege het regenweer veel minder publiek dan anders.
 • 11 Ook een andere traditie trekt veel minder belangstelling: de jaarlijkse Maria-omgang, die van het Kelfkensbos naar de Molenstraatskerk trekt. Sinds de processie in 1987 nieuw leven ingeblazen is, daalde het aantal deelnemers van aanvankelijk enkele honderden tot ruim honderd dit jaar. 13-*14 De Rolling Stones concerteren op de Goffertweide. Ongetwijfeld het beroemdste gezelschap heren dat Nijmegen dit jaar met een bezoek vereert. Het meegebrachte podium valt op door een 30 meter hoge 'cobra'.
 • 15 Sluiting van Veith's Boutique de Musique aan de Koningstraat, speciaalzaak voor klassieke cd's. Het carrillon in de voorgevel zal voorlopig blijven spelen.
 • 16 Start van het zevende Multicultureel Festival Nijmegen in De Lindenberg. Een dansgezelschap uit Uruguay bijt het spits af.
 • 18 Marsleider Chris Bos is door de bocht. Na jarenlang touwtrekken staat hij toe dat er, bij wijze van experiment, twaalf rolstoelers mee gaan doen aan de komende Vierdaagse. Toch is Bos niet enthousiast. Hij is bang dat de Vierdaagse overspoeld gaat worden met rolstoelers, en straks ook met fietsers, snelwandelaars en hardlopers.
 • 19 Deze week wordt een nieuwe drinkwaterbron aangeboord in het Kronenburger Park. De nieuwe bron moet een met zand dichtgeslibde put vervangen.
 • 21 Vandaag wordt bekend dat de Gelderse Archeologische Stichting ca. 8000 vondsten zal overdragen aan Museum Kam. - Reünie van bouwvakkers die tussen 1947 en 1969 aan de restauratie van de St. Stevenskerk hebben gewerkt.
 • 23 Een uitslaande brand legt timmerfabriek Gerritzen aan de Hogelandseweg in de as. - Ontknoping in een moordzaak die Nijmegen een halfjaar lang heeft beziggehouden. Voor het opsporen van de dader was kort na de ontdekking van het lijk een Nijmeegs/Duits rechercheteam opgericht, het zogenaamde 'Alpenteam', vernoemd naar het gelijknamige Duitse plaatsje aan de snelweg A 57, waar het ontzielde lichaam was aangetroffen. De stiefzoon blijkt de van oorsprong Groesbeekse tegelzetter thuis in koelen bloede te hebben doodgeschoten.
 • 24 Meer dan 270 kinderen bezoeken de derde Nijmeegse roefeldag, een dag waarop kinderen snuffelen aan de grote mensenwereld. Ze nemen onder andere een kijkje in de studio van Radboud-TV en bij slager Coenen die hamburgers maakt.
 • 26 Hoewel de LIMOS-kazerne is opgeheven, blijft de schietbaan op Heumensoord in gebruik. De Stichting Schietaccommodatie Nijmegen toont interesse voor overname, maar het provinciaal militair commando laat weten de schietbaan voorlopig niet te kunnen missen, omdat hier onder andere de Luchtmobiele Brigade oefent.
 • 27 Presentatie van de nieuwe bedrijfskleding van het AZN St. Radboud. Rond de jaarwisseling zal ieder personeelslid in het nieuw gestoken zijn. Vanaf dat moment zal iedereen in een oogopslag kunnen zien of men te maken heeft met een verplegende, een laborant, een huishoudelijk of paramedisch medewerker dan wel een arts. Iedere categorie krijgt namelijk een eigen kleuraccent op de overigens witte kleding.
 • 28 De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad verzoekt B en W zich te distantiëren van een uitspraak van VVD-leider Fr. Bolkestein, waarin hij verklaarde er spijt van te hebben dat hij destijds de koninklijke onderscheiding voor Joris Ivens niet tegengehouden had wegens diens communistische verleden.
 • 29 De wasserij van Rentex, die meer dan dertig jaar de was voor de samenwerkende Nijmeegse ziekenhuizen deed, moet sluiten. Een concurrent uit Tiel die goedkoper blijkt te zijn, krijgt het begeerde contract voor de komende jaren.
 • 30 Dezer dagen is de sloop van de Rosa de Lima-school aan de Sperwerstraat begonnen. Op de plaats waar generaties meisjes huishoudonderwijs genoten, zullen woningen worden gebouwd.

Juni

 • 1 Ad van der Wal, alias 'Adje Patatje', vertrekt uit de binnenstad. Meer dan dertig jaar heeft hij met zijn vrouw in de Lange Hezelstraat zijn befaamde snackbar gehad, die wel de 'huuskamer van de Benedenstad' werd genoemd.
 • 11 Het College van B en W reserveert extra gelden om het archeologisch onderzoek meer armslag te kunnen geven. Behalve dat er in Nijmegen zelf op korte termijn nog veel vind plaatsen onderzocht moeten worden, komt er in het Waalspronggebied nog een onderzoeksterrein van 50 ha bij. Men hoopt op rijkssteun. - Vanavond opent het seniorencafé 'Burgerlust' zijn deuren. Vijftig vrijwilligers hebben de Borgerzaal van het Oud Burgeren Gasthuis, die 's avonds toch altijd leegstaat, daarvoor omgebouwd. Het wordt een buurtcafé voor een doelgroep die in de binnenstad eigenlijk nergens meer terecht kan.
 • 12 Een openluchtconcert van het Nationaal Jeugdorkest op het Valkhof trekt een groot aantal muziekliefhebbers.
 • 15-21 Zomerfeesten. Ze worden geopend door prof. J. Giesbers als tijdelijk voorzitter van het Actief Comité Binnenstad Nijmegen. Het is dit jaar tijdens deze grootste braderie van Europa warmer en drukker dan ooit tevoren, soms zelfs beangstigend druk. Op elke straathoek is wel wat te beleven, want er zijn honderden artiesten in de stad. Er zijn straattheaters en een heus circus in de Burchtstraat, de muziek van dweilorkesten vermengt zich met de klanken van klassieke werken, er wordt aan karaoke gedaan, de salsa wordt gedanst en een heel repertoire aan smartlappen wordt dagelijks met overgave afgewerkt. De Bungy Jump staat er ook weer en 'De Valkhofaffaire' presenteert voor de achtste keer een cultureel verantwoord programma. Hoogtepunt voor velen is echter het optreden van André Rieu met zijn Johan Straussorkest op Plein 1944. Feestgangers en Actief Comité kijken terug op zeer geslaagde Zomerfeesten, die weer op rolletjes zijn verlopen.
 • 16 De 'Vierdaagsemis' is van de Molenstraatskerk naar de St. Stevenskerk overgeplaatst en veranderd in de 'Kerkdienst Vierdaagse'. De Molenstraatskerk bleek al jaren te klein, maar ook de Stevenskerk blijkt niet groot genoeg.
 • 17 Goed nieuws voor de fietsliefhebbers. De gemeente besluit 2,3 miljoen uit te trekken voor uitbreiding en verbetering van de fietspaden in de stad.
 • 18-21 De 79ste Vierdaagse. Na zestien jaar soebatten nemen dit jaar voor het eerst elf rolstoelers deel, zij het bij wijze van experiment. De KNBLO is tegen hun deelname, maar is voor een keer gezwicht na sterke aandrang van de staatssecretaris voor Sportzaken E. Terpstra. Het wandelfestijn begint met miezerig weer, maar eindigt in een tropische hitte. Op de Via Gladiola is het 's middags zeker 34 graden. Tientallen wandelaars en toeschouwers worden door de hitte bevangen. Niettemin halen 31.706 deelnemers de eindstreep, onder wie zes die dit jaar voor de vijftigste keer meelopen.
 • 25 Opening van het kuuroord Sanadome aan de Weg door het Jonkerbos. Het gezondheidsinstituut heeft zowel een therapeutische als een recreatieve functie. Het bronwater voor de thermale baden wordt opgepompt van een diepte van zo'n 700 meter.
 • 26 Uit de publikatie van landelijke onder zoeksgegevens over gemeentelijke belastingtarieven blijkt dat Nijmegen de twijfelachtige eer geniet de duurste Gelderse gemeente te zijn. Ook landelijk gooit de gemeente in dit opzicht hoge ogen. - De Vereniging Dorpsbelang Hees weet via de rechter gedaan te krijgen dat de gemeente de bouw van een asfaltproduktie-installatie door wegenbouwer Boesewinkel laat stilleggen.

Augustus

 • 1 Vanaf vandaag gaan de Scholengemeenschap Nijmegen-West en het Dominicuscollege samen onder de naam 'Dominicus College Nijmegen-West'. De nieuwe schoolgigant telt 1200 leerlingen. Er zijn plannen voor nieuwbouw aan de Energieweg.
 • 1-5 De 22ste Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen. De hitte heeft ervoor gezorgd dat er minder deelnemers zijn dan vorig jaar.
 • 5 Berichten over een spectaculaire miljoenen-transactie in de Nijmeegse horeca. De Groningse cafémagnaat Sjoerd Kooistra blijkt in één klap de cafés De Stoof, De Deut en De Opera aan het zogenoemde Koningsplein te hebben gekocht en daarbij ook nog eens bakkerij Pulles en restaurant Kota Radja aan de Molenstraat.
 • 8 De restauratie van de St. Jozefkerk aan het Keizer Karelplein kan deze maand van start gaan, zo bericht de krant. Voor het herstel van de glas-in-loodramen van Jan Toorop moeten nog extra fondsen gevonden worden.
 • 10 De Nijmeegse chipsfabriek van Philips is in Amerika uitgeroepen tot 'Fab of the year 1995'. De bijbehorende plaquette wordt vandaag in Nijmegen gepresenteerd.
 • 11 Smulpapen kunnen weer genieten tijdens de manifestatie 'Waalkade a la carte'. Nijmeegse restaurateurs presenteren er het fijnste uit hun keukens.
 • 13 Op klaarlichte dag ontsnappen twee jongens uit de onlangs vernieuwde rijksinrichting De Hunnerberg door over het vijf meter hoge hek te klimmen. In vier maanden tijd zijn er nu al veertien jongens ontvlucht. De bewoners van het nabij gelegen Rode Dorp tonen zich uiterst verontrust. Een week later wordt hun extra beveiliging van de inrichting toegezegd. - Koen Morshuis van café De Stoof wint de jaarlijkse oberrace en mag zich de snelste ober van Nijmegen noemen. Voor een zeer vlotte bediening kan men ook terecht bij café Daen aan de Grotestraat, dat het snelste bedieningsteam heeft.
 • 14 De kermisexploitanten breken de wijkkermis in Heseveld voortijdig op. Zij houden het voor gezien, nu de kermissfeer grondig wordt bedorven door een grote groep bier drinkende jongeren, die er provocerend rondhangt.
 • 17 De bewoners van de straten tussen de Groesbeekseweg en St. Annastraat la ten een massaal protest horen tegen de wijze waarop de gemeente is gekomen met plannen voor betaald parkeren in hun buurt.
 • 18 Vandaag lekt uit dat minister Dijkstal en staatssecretaris Van de Vondervoort aan de ministerraad hebben voorge steld een aantal regiobesturen, waar onder Arnhem-Nijmegen, over enige jaren op te heffen. Geen uitzicht dus op een miniprovincie. Het nieuws valt slecht bij de bestuurders in het KAN-gebied.
 • 21-25 Laatste vakantieweek en dus weer tijd voor de kinderdorpen. De kinderen gaan in zes Nijmeegse wijken aan de slag.
 • 22 De gemeente voert regels voor houseparty's in.
 • 30 De architect Ben van Berkel krijgt de opdracht voor het ontwerp van het museum op het Kelfkensbos. De eerste keus van de jury was evenwel het ontwerp van het architectenbureau Benthem & Crouwel, maar dit vond de gemeente te duur. In de Nederlandse architectenwereld steekt een storm van verontwaardiging op over de opmerkelijke stap van het gemeentebestuur.
 • 31 In de voormalige pastorie van de Molenstraatskerk wordt vandaag een winkel in herenmode geopend.

September

 • 1 Nijmeegse Popronde: in de binnenstad treden, verspreid over diverse locaties, 27 popbands op.
 • 3 Vrij-Uit-festival. Mede dankzij het onverwacht goede weer is het gezellig druk. In de St. Stevenskerk lezen bij de presentatie van het themanummer 'Nieuwe Psalmen' van het Nijmeegse literaire tijdschrift Parmentier vijf dichters hun eigen psalmen voor.
 • 4 In het Kronenburgerpark worden de laatste van de veertig iepen gekapt die hier honderd jaar geleden zijn geplant. De bomen lijden aan de gevreesde iepziekte en leveren gevaar voor hun omgeving op.
 • 5-10 Circus Krone bezoekt de stad. Het circus, bestaande uit een gezelschap van 400 mensen met 250 dieren, heeft zijn tent, die plaats biedt aan meer dan 5000 personen, opgezet op de Goffertweide.
 • 7 De Waalsprong maakt een oude kwestie actueel: eventuele mogelijke opname van vrijwilligers in het Nijmeegse brandweerkorps. In Lent en Valburg functioneren vrijwilligerskorpsen en de Nijmeegse brandweer staat in het licht van de komende stadsuitbreiding niet (meer) geheel afwijzend tegenover de gedachte van een gecombineerd korps.
 • 9 Open Monumentendag. Dit jaar is het thema 'Parken uit de tijd van de stadsuitleg'. Al dan niet onder begeleiding te bezichtigen zijn onder meer diverse begraafplaatsen en het Kronenburgerpark.
 • 11 De golven van opwinding over Franse kernproeven bij Mururoa reiken tot in Nijmegen. Het Franse consulaat, gevestigd in de wijnhandel van honorair consul Pieter de Bruijn, wordt gedurende enige tijd door actievoerders bezet.
 • 13 De CVD blijkt jarenlang oliën en vetten in het riool te hebben geloosd, zo moeten B en W erkennen. Het gaat om afvalstoffen uit de horeca en het slagerijwezen, die tegen hoge kosten voor de ondernemers gescheiden zijn ingezameld. In de nasleep van deze kwestie zullen nog andere onregelmatigheden bij de CVD aan het licht komen.
 • 14-15 Op uitnodiging van de jarige 'Tuna de Nimega' musiceren op diverse plaatsen in de stad Spaanse en Portugese tunagroepen, de studentikoze opvolgers van middeleeuwse troubadours.
 • 15 Uit de presentatie van de kabinetsplannen voor bestuurlijke vernieuwing blijkt dat pas eind 1996 een definitief besluit over de vorming van een stadsprovincie Arnhem/Nijmegen te verwachten valt. Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een vraagteken bij de noodzaak van deze stadsprovincie gezet. Het alternatief is een grootschalige gemeentelijke herindeling.
 • 17 Open dag op de asielboten Global Bay en Villa Mare in de Waalhaven. De bewoners presenteren zich met hapjes en klederdrachten, maar ook met informatie over de reden van hun vlucht en de procedure die zij in Nederland moeten doorlopen.
 • 18 Wethouder R. Migo slaat in de Brabantse Poort de eerste paal voor een meubelboulevard met de welluidende naam 'Wonen Novium'. De Nijmeegse meubelhandelaren, die voortaan verplicht worden zich hier te vestigen, hebben grote bezwaren tegen het project. Hun stichting 'Nijmegen Meubelstad' meet deze breed uit in een grote advertentie in de kranten en onderneemt ook juridische stappen tegen de gemeente.
 • 19 Het verkeer op de Oranjesingel wordt even stilgelegd voor de plaatsing van een gedenksteen in een vluchtheuvel op de kruising met de Van Schevichavenstraat. Hiermee wordt een bijzonder gruwelijk verkeersongeluk herdacht dat hier op 1 juli plaatsvond en dat aan in totaal zes personen het leven kostte.
 • 22 Directeur R. de Jong van Stichting Werkenrode en de Groesbeekse Te huizen laat weten dat definitief moet worden afgezien van het plan om een door gehandicapten geëxploiteerd eetcafé in de Van Broeckhuijsenstraat te beginnen. Oorzaak: de krakers in het beoogde pand (De Grote Broek) liggen dwars.
 • 23 Gemeentedag. In het Open Huis wordt een presentatie verzorgd rond het thema 'verkeer en vervoer'. - Tijdens een door Vluchtelingenwerk Nijmegen georganiseerde manifestatie onder de naam 'Boulevard of Broken Homes' wordt meer dan ƒ 14.000,- opgehaald voor humanitaire hulp aan ex-Joegoslavië.
 • 25 Voor de parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethoden verklaart de criminoloog prof. F. Bovenkerk onder meer dat in Nijmegen 272 van 1270 Turkse mannen (21%) op de een of andere wijze bij de drugshandel betrokken zijn.
 • 27 Start van de tweede editie van het alternatieve circusspektakel Circus Colourfull Nijmegen. In een tent op de Wedren treden meer dan honderd artiesten uit alle werelddelen op.
 • 28 De nachtelijke explosie van een mof in het stroomnet in de St. Agnetenweg zorgt niet alleen voor een gat in de weg, maar ook voor een stroomstoring in grote delen van Nijmegen-West en -Zuid. Voornaamste slachtoffers zijn de politie, die met afgaande alarmen geconfronteerd wordt, en restaurant Orient Plaza, waar het tropisch aquarium overloopt.
 • 30 Begin van de najaarskermis, die met ruim tachtig attracties weer iets groter is dan vorig jaar. De kermis staat als vanouds verspreid over diverse locaties in de stad.
 • 30-31 Muziekvereniging St. Anna viert haar 65-jarig bestaan met een muziekfestival.

Oktober

 • 1 Formele termijn voor de oplevering van de lege LIMOS-kazerne door de Dienst Domeinen, nadat begin vorige week al de oude F104-straaljager is weggehaald, die sinds 1989 langs de Gelderselaan had gestaan, en nadat afgelopen vrijdag militairen voor het laatst de vlag hebben gestreken. De gemeente Nijmegen huurt het complex en wil er asielzoekers, een dependance van basisschool De Muze en buitenlandse studenten in onderbrengen. Over andere, aanvullende bestemmingen wordt nog nagedacht. - Het Canisius-Wilhelminaziekenhuis krijgt vandaag een schilderij, gemaakt door popster en beeldend kunstenaar Herman Brood. Het kunstwerk wordt ter plekke in bijzijn van het publiek in tien minuten gemaakt.
 • 2 Na jaren van relatieve rust aan het Nijmeegse krakersfront wordt vandaag een pand aan de Lange Hezelstraat gekraakt.
 • 5 Het jonge Nijmeegse bedrijf Meteor Burst Communications Europe krijgt van minister H. Wijers van Economische Zaken een krediet van 6,5 miljoen gulden voor het ontwikkelen van een ultra-modern telecommunicatie systeem. Boodschappen zullen in dit systeem via meteorieten worden weer kaatst in plaats van via dure satellieten te worden doorgeseind.
 • 6 Een rib van de heilige Albertus de Grote wordt vanuit de kapel van het Albertinum, dat weldra door de dominicanen verlaten zal worden, overgebracht naar de Nederlands-Hervormde St. Stevenskerk. Deze oecumenische 'translatie' van de reliek heeft in zekere zin het karakter van een terugkeer, want de kerk is in 1272 door Albertus ingewijd. - Het Sportfondsenbad-Oost kent vanaf vandaag een wekelijks 'Rubens-zwemuur' bedoeld voor dames die wegens 'een pondje meer' het zwembad liever niet tijdens de normale openingstijden bezoeken.
 • 7 De Valkhofvereniging, die sinds 1978 herbouw van de Valkhofburcht nastreeft, blijkt niet langer de allerhoogste prioriteit te geven aan de historische exactheid van de kopie. In het belang van de haalbaarheid van het hele project wordt bekeken of met enkele wijzigingen in het ontwerp een economische functie aan de burcht kan worden gegeven. De vereniging denkt het gebouw commercieel te kunnen exploiteren door middel van vergaderingen, congressen, beurzen, voorstellingen, hotelaccommodatie enz.
 • 7-8 Nijmegen beleeft een onrustige nacht. Een grote brand in de Lange Hezelstraat en vechtpartijen elders in de stad nopen de Nijmeegse politie tot het inroepen van hulp uit de regio.
 • 10 In het kader van een landelijke num merwijziging krijgen ook de inwoners van Nijmegen en omstreken een lan ger, tiencijferig telefoonnummer. Het nieuwe Nijmeegse netnummer (024) gaat bovendien gelden voor een veel groter gebied dan tot nu toe. Vanaf vandaag vallen bijvoorbeeld ook Wijchen, Groesbeek en Mook daaronder.
 • 11 Nu de Waalsprong steeds concretere vormen gaat aannemen, groeit bij veel raadsfracties de zorg om de financie ring. Vooral de berichten over de kosten van de noodzakelijke archeologische opgravingen (32 miljoen gulden) hebben bij de politici voor enige onrust gezorgd. B en W krijgen de opdracht spoedig met een gedegen begroting te komen.
 • 15 De velden van sportpark De Dennen vormen, naast terreinen in Bergharen en de Ooijpolder, het strijdtoneel voor het Nederlands Individueel Africhtingskampioenschap. Bijna vijftig deel nemers laten hun Duitse Herder op commando snuffelen, happen en apporteren. Kampioen wordt P. Rootlieb uit Purmerend, die hond Nico en zijn eigen zenuwen het best de baas is.
 • 16 De nieuwe stichting Winter City Nijmegen treedt in de openbaarheid met een vijfjarenplan ter verlevendiging van de stad in de donkerstemaanden van het jaar. De stichting, voorgezeten door W. Winters, wil Nijmegen onder meer tot residentie van Sinterklaas maken en hier een kerstmarkt van internationale allure organiseren. - De jaarlijkse sportweek van de KUN begint spectaculair. Het hoofd van het universitair sportcomplex en diverse studenten suizen via een kabelbaan vanaf het dak van het 85 meter hoge Erasmusgebouw de diepte in.
 • 18 De gemeenteraad stemt in met het voorstel van B en W om extra geld vrij te maken voor het behoud van zowel het Goffertbad als het 50-meterbassin van het Sportfondsenbad-West. Sluiting van het Goffertbad of het 50-meterbassin heeft lang gedreigd. - Het definitieve bewijs dat de zomer van 1995 goed was, wordt geleverd door Peter Hopman. Hij kan in de Wellenkamp zijn eigen vijgen oogsten.
 • 21 In een door de radio uitgezonden discussieprogramma laat minister J. Ritzen van Onderwijs weten dat hij opheffing van de Nijmeegse universitaire studierichting politicologie overweegt. De Nijmeegse politicologen, die ondermaatse kwaliteit zouden leveren, dreigt daarmee de twijfelachtige eer te beurt te vallen, als eersten in Nederland door een dergelijke ministeriële maatregel te worden getroffen.
 • 21-22 Fototentoonstelling gewijd aan het Willemskwartier in de basisschool aan de Tollensstraat. De expositie vormt de omlijsting van de presentatie van het boek over de wijk getiteld 'Heb je het al gehoord?' van oud-onderwijzeres Angeline van der Donk.
 • 23 De vereniging Numaga en de Bond Heemschut sturen het gemeentebestuur een brandbrief over de monumentale boerderij De Driehuizen, die de gemeente een jaar geleden omwille van het behoud voor vele tonnen heeft gekocht, maar die nog steeds geen definitieve bestemming heeft gekregen. Inmiddels dreigt het gebouw door verwaarlozing en vandalisme in een bouwval te veranderen en komt sloop als 'oplossing' vanzelf dichterbij.
 • 24 Uit een onderzoek van het projectbureau KAN blijkt dat het met de regering overeengekomen aantal te bouwen huizen (29.120 in de periode 1995-2005) te laag is om aan de verwachte behoefte (36.120) te kunnen voldoen. Factoren die bijdragen tot de grotere behoefte zijn de kleiner wordende huishoudens, overloop uit de Randstad, immigratie en achterstand uit de voorbije jaren.
 • 27 Uit het jaarverslag van de Gemeente lijke Kredietbank over 1994 blijkt dat vorig jaar veel meer mensen met financiële problemen een beroep op de bank hebben moeten doen dan in het voorgaande jaar (1993: 350; 1994: ruim 450). De bank heeft daarvoor zelf ook meer geld nodig en wil om die reden de commerciële markt op, onder de pakkende kreet 'Lenen bij de GKB, dat is oké'.
 • 28 Een initiatief van de Stichting Restauratiefonds R.K. Kerkgebouwen waar mee niet iedereen gelukkig is. Commerciële sponsors van kerkrestauraties in Nijmegen mogen vanaf heden a raison van 1250 gulden een maand lang hun naam op de kerk in de Molenstraat laten prijken. Kennelijk vanuit de gedachte: het doel heiligt de middelen.

November

 • 1 De voorbereidingen voor de vlucht om de wereld van de UNICEF Flyer zijn zo ver gevorderd dat deze ballon nu ieder moment de lucht in kan. De propagandamachine begint te draaien. Het wachten is op gunstig weer, maar uiteindelijk blijkt dat in 1995 niet te komen.
 • 8 Het vetschandaal van november krijgt een staartje. Het Zuiveringschap Rivierenland wil de gemeente een naheffing en boete van 3,5 miljoen gulden opleggen. Het stadsbestuur kondigt aan zich hiertegen te zullen verzetten. Voorts schijnt met medeweten van B en W jaren lang te zijn gerommeld met het vervoer en opslaan van verontreinigde grond.
 • 9 De burgemeester verzoekt de recht bank in Arnhem om opheffing van de schorsing van zijn beslissing tot sluiting van koffieshop De Break. Later in de maand legt hij deze zaak voor aan de gemeenteraad, die zijn beleid steunt. - Tijdens acties voor een nieuwe CAO worden door Nijmeegse politiemensen folders uitgedeeld om het publiek bij hun strijd te betrekken.
 • 10 De renovatieplannen voor het Rode Dorp krijgen vast vorm. Ze zijn ontworpen door de Nijmeegse architect Van Hontem en worden uitgevoerd door Wilma Bouw uit Weert. - De Sociale Dienst kent grote problemen. Het personeelsbudget dreigt dit jaar met 2,5 miljoen te worden overschreden. Een gedeelte van de ambtenaren kan niet met het nieuwe beleid overweg, en de veranderde wetgeving heeft tot verhoging van de werkdruk geleid; bovendien zorgt de invoering van een nieuw automatiseringssysteem voor vertraging. Desondanks is directeur H. Berben van oordeel dat het in 1994 gestelde doel is gehaald.
 • 14 Ter voorbereiding van de grenswijziging tussen Valburg en Nijmegen wordt er in Oosterhout een informatieavond georganiseerd, waarbij de burgemeester van Oosterhout Van der Vliet en de Nijmeegse wethouder Migo toelichting geven op de gang van zaken.
 • 15 Justitie is bezig met een onderzoek inzake het afvoeren van verontreinigde grond in Nijmegen en eventuele corruptie bij de afdeling Milieuzaken.
 • 16 In verband met de gewijzigde bouw plannen voor het Flash-Gordonproject dreigen de huizen in de Kroonstraat te moeten worden gesloopt. Deze zijn betrekkelijk kort geleden nog gerenoveerd. De bewoners protesteren. - Er wordt een experiment gestart met gemeentelijke informatie op Internet. Onder andere gemeentelijke persberichten, teksten van belangrijke raadsdebatten en adressen worden erin op genomen. - De monumentale boerderij De Driehuizen in Brakkenstein, die door de gemeente is aangekocht en al geruime tijd leegstaat, is gekraakt. Vanwege de onveilige bouwkundige staat wordt zij door de politie ontruimd. Later biedt de gemeente het monument te koop aan.
 • 20 Bezorgdheid over de kern van de wijk Brakkenstein leidt tot een pleidooi van de werkgroep Stedelijke Kwaliteit voor het behoud van de daar gelegen markante gebouwen.
 • 21 Het Openbaar Ministerie legt de gemeente Nijmegen bij wijze van schikking een boete van ƒ 120.000,- op wegens het vetschandaal. B en W gaan hiermee akkoord in de hoop dat daar mee een boete van het Zuiveringschap van de baan is. - De gemeenteraad van Valburg gaat akkoord met de grenscorrectie met Nijmegen.
 • 30 Het project 'Nijmegen in kaart gebracht' wordt tijdens een plechtige bijeenkomst in het raadhuis door wethouder Alofs afgesloten. De werkzaamheden van ongeveer vijftien vrijwilligers onder leiding van H. Giesbertz en W. Niessen hebben een zeventiendelige publikatie opgeleverd, waarin het huizenbezit in Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw is geïnventariseerd.

December

 • 1 De eerste steen wordt gelegd voor een nieuw Philipslaboratorium op de hoek van de Neerbosscheweg en de Nieuwe Dukenburgseweg. Met de bouw hier van is een investering van enkele tientallen miljoenen guldens gemoeid. 'De kathedraal' zal worden ingericht voor de produktie van een nieuwe generatie chips.
 • 2 Aangezien de doorstroming binnen het Nijmeegse ambtelijke apparaat van ruim 2000 werknemers minimaal is, streeft het stadsbestuur naar een kleinere, breed inzetbare kernbezetting met daaromheen een schil van personeel met tijdelijke arbeidscontracten. Om de snelle vergrijzing (67% van de medewerkers is tussen de 35 en 55 jaar oud) tegen te gaan, wordt hoge prioriteit gegeven aan flexibele contracten voor alle functieniveau's, flexibele beloning en 'uitstroombegeleiding'.
 • 5 De gemeentelijke subsidie aan het Natuurmuseum in de Gerard Noodtstraat wordt verhoogd tot drie ton. Dit als blijk van waardering voor de goede wijze waarop het museum - naast het organiseren van exposities en projecten - de functie van bevordering van natuur- en milieuvriendelijk gedrag bij de Nijmeegse bevolking vervult.
 • 6 Door middel van een straatenquête kunnen Nijmegenaren hun voorkeur kenbaar maken voor een van de zes verschillende bestratingen die in de Molenstraat zijn aangelegd als staalkaart voor de toekomstige stoffering van het Centrum 2000.
 • 7 De kansen voor Nijmegen op een Europese subsidie voor een kabeltram over de Waal zijn toegenomen, nu concurrent Arnhem is afgehaakt. Het financieel en stedebouwkundig haalbaarheidsonderzoek moet voorjaar 1996 het startsignaal geven voor het besluitvormingstraject.
 • 8 De 35 vrijwilligers van Het Kasteel, de particuliere instelling die de dagopvang van thuislozen verzorgt, krijgen erkenning voor hun inzet. Zij ontvangen de Nijmeegse Vrijwilligersprijs 1995, bestaande uit een bedrag van ƒ 1000,- en een kunstwerk. In totaal waren er dit jaar 26 inzendingen voor het thema 'grenzeloos vrijwilligerswerk'.
 • 9 Voor het eerst kan de gemeente met harde cijfers aantonen dat Nijmegen inderdaad een smeltkroes van culturen is. Ruim 21% van de bevolking heeft (recente) wortels in het buitenland. Europa en de VS: 32%; Turkije: 23%; Suriname en de Antillen: 17%; Marokko: 13%. Bij deze hoge percentages steekt het lage aantal Nijmegenaren uit typische asiellanden zoals Somalië, Irak, Iran, Bosnië en Vietnam opvallend af. Het gaat in het laatste geval om ca. 800 mensen oftewel 0,5% van de totale bevolking.
 • 12 Het nieuwe Nijmeegse museum op het Kelfkensbos, dat over drie jaar geopend moet worden, krijgt de naam 'Museum Het Valkhof. Het dagblad De Gelderlander had een prijsvraag uitgeschreven, die een kleine 700 inzendingen met ca. 1500 namen opleverde. De winnares Mirande van de Goor uit Beuningen krijgt een museumreis naar New York aangeboden.
 • 13 Vandaag wordt het bestemmingsplan dat de bouw van ca. 650 woningen op de sportvelden bij Grootstal regelt definitief. Op de milieuschaal, die loopt van 1 tot 10, heeft het project een 7 gekregen. Op Grootstal komt een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en huishoudelijk afvalwater. Op acht plekken worden er centrale inzamelpunten voor huishoudelijk afval aangelegd; alle woningen zijn energiezuinig; 36 huizen worden bij wijze van experiment uitgerust met een warmtepomp die de warmte uit het grondwater haalt.
 • 14 Een Nijmeegse restauranthouder roept zijn collega's op om ieder een zwerver te adopteren, die elke avond het over gebleven eten, dat anders toch maar in de vuilnisbak verdwijnt, kan komen ophalen. De wijze raad die hij daarbij geeft, luidt: 'Volg je hart en maak goede afspraken. Als je ze behandelt als gewone mensen, wat ze natuurlijk zijn, is er geen vuiltje aan de lucht'.
 • 17 De historische vereniging Numaga organiseert voor het eerst en met veel succes een fietstocht langs waardevolle (natuur)monumenten in een Nijmeegse wijk. Brakkenstein heeft de primeur. De voorlichting met betrekking tot markante objecten zoals het land goed Brakkesteyn, de Tarcisiusschool en het verenigingsgebouw Roomsch Leven valt in de smaak bij de ca.25 deelnemers.
 • 18 In de Trêveszaal van het stadhuis wordt het eerste nummer van het Arnhems/Nijmeegse straatmagazine Impuls gepresenteerd, waarvoor de gemeente een subsidie van ƒ 4000,- heeft toegekend. Het is de bedoeling dat daklozen dit blad gaan verkopen, terwijl twee banenpoolers als respectie velijk hoofdredacteur en bureaumede werker zijn aangesteld.
 • 19 Dr. Th. Stoelinga, voorzitter van het college van bestuur van de KUN, deelt de universiteitsraad mee dat de fusie van de Nijmeegse en Tilburgse universiteit tot een instelling met twee locaties op korte termijn niet haalbaar is. Bij zijn aftreden als rector magnificus had prof. J. Giesbers in 1987 reeds de hoop uitgesproken dat deze fusie voor het jaar 2000 een feit zou zijn. In 1995 blijkt het draagvlak hiervoor nog steeds onvoldoende breed.
 • 20 De gemeenteraad besluit om het politiek-cultureel centrum O42 en het filmhuis Cinemariënburg gezamenlijk te huisvesten in het geplande poortgebouw aan het Mariënburg. Hopelijk geeft dit besluit een extra stimulans aan de traag lopende planvorming rond Centrum 2000, het herinrichtingsplan van de Nijmeegse binnenstad.
 • 21 De bouw van het ijspaleis annex congrescentrum in de Brabantse Poort blijkt bijna 3 miljoen gulden duurder uit te vallen dan de 32 miljoen die begroot was. Voor de helft van de overschrijding is een gemeentekrediet nodig; de andere helft wordt gedekt door sponsors en andere subsidiebronnen.
 • 22 Besloten wordt tot vestiging van een dag-en-nachtmeldpunt voor vandalisme in Metterswane tegenover het station. De Nijmeegse burger kan rekenen op telefonische afhandeling dan wel huisbezoek. De bedoeling is dat er binnen een week actie wordt ondernomen en de vernieling hersteld wordt.
 • 27 Henk Budel ontvangt van de binnenstadondernemers het Blauwe Steentje, omdat hij zich, zoals dat heet, aanwijsbaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nijmeegse binnenstad. Hij wordt onder andere geprezen als 'sfeermaker', wat verwijst naar Budels inspanningen voor het in de schijnwerpers zetten van karakteristieke gebouwen en plekken in de binnenstad.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011