Kroniek 1996

Uit Het Digitale Huis
Versie door Tico (overleg | bijdragen) op 20 mrt 2024 om 15:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 1996', in: Jaarboek Numaga XLIV (1997), p. 127-152. (n.b. samengesteld door de redactie)


Januari

 • 1 Nijmegen telt op 1 januari 147.556 inwoners. Dat zijn er slechts 177 meer dan in 1995. De oppervlakte van de gemeente wordt bij Oosterhout op de noordelijke oever van de Waal uitgebreid met 400 ha.- Cinemariënburg was met 75.826 bezoekers in 1995 voor het tweede jaar achtereen het best bezochte filmtheater van Nederland.- Wegens de benoeming van deken W. van Meijgaarden tot vicaris van het bisdom 's-Hertogenbosch wordt G. Küppers, deken van Ravenstein-Uden, waarnemend deken. Later in het jaar zal hij definitief worden benoemd.
 • 2 Burgemeester E. d'Hondt hekelt in zijn nieuwjaarstoespraak een onderzoek van De Volkskrant, waarin Nijmegen van de Nederlandse steden met 100.000 tot 200.000 inwoners als slechtste scoort wat het woonimago betreft.
 • 4 Blijkens een publicatie in het Algemeen Dagblad, waarin 25 grote steden met elkaar vergeleken worden, zijn het drinkwater en het ophalen van huisvuil in Nijmegen het goedkoopst en de waterzuiveringsheffing het duurst.- Na de bomaanslag op het Franse consulaat in Arnhem wordt extra politiesurveillance bij het Franse consulaat aan de Bijleveldsingel ingesteld.
 • 7 Jan Pierik kiest na tien jaar raadslid maatschap van de Partij van de Arbeid voor een managementfunctie bij de afdeling Tandheelkunde van de Katholieke Universiteit.
 • 8 Ouders boycotten de kindercrèche De Waterspetters in het Waterkwartier wegens het vertrek van tijdelijk hoofd leidster Carla Harm.
 • 9 De noodzakelijke uitdieping van de kanaalhavens, inclusief de vernieuwing van stukken damwand, gaat 10 tot 20 miljoen gulden kosten. Daarbij komt nog hoognodig baggerwerk in de Waalhaven bij het slachthuis.
 • 15 De gemeente Nijmegen overweegt als vijfde stad van Nederland toe te treden tot de organisatie van de 'European Cities on Drug Policy', een organisatie die een liberalere aanpak van het druggebruik bepleit.
 • 16 Burgemeester en wethouders kiezen voor meer openbaar vervoer, extra fietsvoorzieningen en een derde Waal brug; het groen van de singels moet wijken voor een vrije busbaan.
 • 17 Een groep van zes krakers bezet de drie bovenste etages van een woonwinkelpand aan de Scheidemakershof.
 • 18 In Nijmegen-West wordt relatief meer kanker geconstateerd dan in de rest van Nederland, maar de relatie tussen het hoge aantal sterfgevallen in Nijmegen-West en Weurt en de nabijheid van het Nijmeegse industriegebied kan niet worden aangetoond. Dat blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van het voorkomen van kanker in Weurt.
 • 21 Het dekenaat Nijmegen krijgt van de gemeente nog eenmaal een lijst met de geregistreerde katholieke inwoners van de stad.
 • 22 De ruim duizend leerlingen van het Lindenholtcollege staken vandaag tegen kabinetsplannen voor het hoger onderwijs. Andere scholen volgen.
 • 24 De gemeente schenkt bijna ƒ 30.000,- aan het eiland Sint-Maarten als steun voor de slachtoffers van de orkaan ramp.- Ongeveer honderd inwoners van Oosterhout worden op een feestelijke bijeenkomst in Het Dorpshuis verwelkomd als inwoners van de gemeente Nijmegen.
 • 25 Na 37 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, neemt zuster Régine Boll van basisschool Het Carillon in Neerbosch-Oost afscheid als adjunct directrice en als laatste actieve leer kracht van de Zusters Dominicanessen van de H. Familie.
 • 26 Op de Waalkade wordt een kunstwerk van de Zeeuwse kunstenaar Arie Berkulin onthuld. Afhankelijk van het gezichtspunt van de beschouwer vertoont het werk zes verschillende getallen in Romeinse cijfers. Uitzendbureau Start en de Dienst Sociale Zaken sluiten een contract over een arbeidsproject voor allochtone jongeren van 16 tot 28 jaar. Elektriciteitsbedrijf EPON is voor de tweede keer binnen een week in opspraak, nu wegens een laagje kolengruis dat Weurt bedekt.
 • 27 Voetbalvereniging SCH bestaat 75 jaar.
 • 30 De wijkraad Brakkenstein zegt unaniem het vertrouwen op in het stadsbestuur, dat de afgelopen jaren stelselmatig alle verzoeken voor een goed overleg over wijkinitiatieven heeft genegeerd.
 • 31 De gemeente trekt bijna een kwart miljoen gulden uit om het sloop- en verbouwingsplan van wijkcentrum Willemskwartier mogelijk te maken.

Februari

 • 1 De Educatieve Faculteit van de Hoge school Nijmegen wordt door studenten bezet.
 • 2 Met een blokkade van het Keizer Karelplein zetten scholieren vanmiddag het verkeer in en rond Nijmegen muurvast. Het is het massale slot van een bezettingsestafette.
 • 5 De gemeente biedt via een advertentie de monumentale boerderij De Driehuizen in Brakkenstein te koop aan.
 • 6 Het Aloysiusgebouw aan de Groenestraat wordt gekraakt door een pact van zwervers en krakers, waarna zij het als nachtverblijf in gebruik nemen.
 • 8 Een oud matrassenfabriekje in de Bottelstraat wordt gerestaureerd en inwendig verbouwd tot 9 woningen. Het pand dateert uit de zeventiende tot de negentiende eeuw en is een karakteristiek voorbeeld van de klooster- kazerne- en bedrijfsgebouwen waaraan dit stadsdeel eens zo rijk was.
 • 12 De gemeente heeft sinds vandaag een site op Internet.
 • 17 De burgemeester overhandigt de stadssleutels aan Prins Peter I. Daarmee kan het jaarlijkse carnaval weer losbarsten.
 • 19 De UNICEF-Flyer, de luchtballon waarmee Henk Brink en Willem Hageman vanuit Nijmegen een non-stopvlucht rond de wereld wilden maken, vertrekt vanwege de ongunstige weersomstandigheden definitief niet. De gemeente heeft een kwart tot een half miljoen gulden uitgegeven om de UNICEF-Flyer vanaf de Goffertweide te laten opstijgen.
 • 20 Het Juliana Welzijn Fonds kent aan de stichting Hobbywerkplaats Nijmegen-Oost een bedrag van ƒ 5000,- toe.
 • 23 In een reünie van buurt en oud-krakers wordt herdacht dat vijftien jaar geleden de Piersonrellen begonnen.
 • 27 Na overleg met de wijkraad kiest de gemeente in plaats van nieuwbouw voor renovatie van 'Roomsch Leven' als wijkcentrum in Brakkenstein.
 • 28 Na een reeks tegenvallende financiële resultaten besluit de directie van Smit Trafo aan de Groenestraat, fabrikant van transformatoren, ingrijpend te reorganiseren. In enkele fasen zullen 77 banen worden geschrapt. Het totale personeelsbestand zal daardoor krimpen tot ongeveer 280 arbeidsplaatsen.

Maart

 • 2 De krant maakt melding van het voor stel om het doodlopend gasje naast de uitgebrande Marthabar (daarvoor Trosbar) aan de Lange Hezelstraat, dat vroeger onder de naam 'De Vergulde Wagen' bekend stond, maar officieel naamloos was, Geertrudisgas te gaan noemen. De naam 'Halve Gas', eerder voorgesteld door de commissie straatnaamgeving, viel bij de omwonenden niet goed. Achteraf is gebleken dat ook de naam Geertrudisgas niet klop te, vandaar dat het gewoon 'Vergulde Wagengas' geworden is.- De VARA houdt zijn regionale jaarvergadering in Nijmegen. Voor de gelegenheid is het radio-praat-programma 'Spijkers met koppen' live met vele Nijmeegse gasten te horen vanuit de Waag op de Grote Markt.
 • 3 Het weekeinde wordt ook gebruikt om het zogenaamde Patersbosje, de voormalige kloostertuin van het Canisiuscollege, nieuw leven in te blazen. Buurtbewoners gaan aan het werk met snoeimes, hark en kruiwagen om de overwoekerde tuin tot een buurtparkje om te toveren.
 • 6 In een open brief aan de raadsfracties leggen burgemeester en wethouders uit waarom zij financiële steun hebben verleend aan Philips Nijmegen. Zij stellen dat deze bijdrage bedoeld was voor de verbetering van de infrastructuur, en dat is niet tegen de Europese regels.- De opening van het nieuwe ijspaleis Triavium wordt wederom uitgesteld. Debet daaraan is, ironisch genoeg, de lange vorstperiode.
 • 7 De eerste steen wordt gelegd voor de uitbreiding van het Max-Planck-Institut für Psycholinguistik op Heijendaal nabij de hoek Houtlaan/St. Annastraat.
 • 8 De stichting 'In Paradisum', die belanghebbenden en belangstellenden met betrekking tot de R.K. Begraafplaats aan de Daalseweg representeert, maakt bekend dat zij gaat procederen tegen de Dekenale Stichting R.K. Begraafplaatsen. 'In Paradisum' vindt dat de eigenaar niet goed omspringt met de grafrechten.
 • 9 De Afvalverbranding Regio Nijmegen (ARN) in Weurt mag van de rijks overheid geen Duits afval meer verbranden. De ARN voert dit afval illegaal in, omdat er te weinig afval beschikbaar is voor de enorme capaciteit van de moderne oven. Door het te kort aan afval lijdt de afvalverwerker een verlies van een miljoen gulden per maand.
 • 10 Het voltallige college van burgemeester en wethouders woont de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse bij. Het mag niet baten: de eindstand wordt 0-1.
 • 11 Wethouder R. Migo reikt op het stadhuis de prijzen uit van de ballonnenwedstrijd die gehouden is tijdens de najaarskermis 1995. Van de kaartjes aan de ruim 600 opgelaten ballonnen zijn er 22 teruggestuurd. De meeste kwamen uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland. De ballon van de tweejarige Hanneke Horn uit de Van Oldenbarneveltstraat kwam het verst, maar liefst tot in Raiso (Finland).
 • 12 In de Trèveszaal van het stadhuis wordt het contract tussen de gemeente en een projectontwikkelaar getekend, waardoor ze samen de V.O.F. Mariënburg vormen. Daarmee krijgen de grootscheepse vernieuwingsplannen van de binnenstad onder de naam 'Centrum 2000' vastere vorm.
 • 13 Een enquête over bestralingsmateriaal, gehouden onder 575 binnenstadbezoekers, geeft aan dat een meerderheid kiest voor een hardgebakken rode klinker van Duitse makelij. Dat deze steen het duurst is, zal wel geen toeval zijn.
 • 14 Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in het wijkcentrum aan de Papengas is de Werkgroep Hessenberg geformeerd. Het is een bundeling van buurtbewoners en belangenorganisaties die samen de uitvoering van het plan Flash Gordon aan de Hessenberg willen voorkomen. Daarvoor moeten de Titus Brandsma-kapel, het voormalig R.K. Weeshuis en een huizenblok aan de Kroonstraat/Parkweg/Doddendaal het veld ruimen.
 • 15 Stadsarchitect P. Hoeke ontvangt van het bestuur van de N.V. Mensec de opdracht de vermaarde Kleine Zaal in het Concertgebouw 'De Vereeniging' in oude luister te herstellen. Ook is hem gevraagd plannen te maken voor een nieuwe foyer daarbij. Hoeke's gedachten gaan uit naar een aanbouw tussen de torens op het huidige caférestaurant.
 • 16 Op Plein 1944 opent wethouder A. Buitenhuis de 'multiculturele week' officieel. De eerste festiviteit is een basketbaltoernooi waarin de spelers gekleed gaan in een shirt met de op druk 'no races, just people'.
 • 17 In het kader van de 'multiculturele week' vindt deze zondag in de Stevenskerk een bijeenkomst van de Raad van Kerken plaats. Het thema van de dag is 'anders denken ... samen leven'.
 • 18 Ondanks het opengaan van de grenzen blijft het voor de politiekorpsen van naburige landen lastig om samen te werken. Dat komt omdat er teveel bureaucratische en juridische obstakels zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat de universiteit heeft gedaan naar de samenwerking tussen de politie, brandweer en ambulancediensten in Gelderland en Noordrijn-Westfalen.- Burgemeester E. d'Hondt wordt bij Koninklijk Besluit voor zes jaar herbenoemd als burgemeester van Nijmegen.
 • 19 De stadsraadpleging over de toekomst van het Valkhof gaat van start. Duizend representatief gekozen inwoners van de stad krijgen schriftelijk de vraag voorgelegd of ze voor het behoud van het Valkhofpark zijn of juist voor de herbouw van de burcht. De stadsraadpleging is een van de instrumenten die de gemeente inzet in het kader van de 'bestuurlijke vernieuwing'. Het is een soort referendum dat echter niet bindend is. De bedoeling is dat de gemeenteraad de uitkomst wel meeweegt in de besluitvorming.
 • 20 Vandaag is het Nationale Boomplantdag. Deze dag is door de Nijmeegse milieugroeperingen aangegrepen om te protesteren tegen de dreigende kap van 117 bomen langs de Oranjesingel. De gemeente wil hier een vrije busbaan aanleggen. Intussen plant wethouder H. Janssen wel een boom in het nieuwbouwproject aan de Kruisweg.
 • 21 De burgemeester opent op het Plein 1944 de Antiracismedag.
 • 22 De 81-jarige Willem van der Ham spoedt zich naar het gemeentearchief om daar de notariële acte te raadplegen die in 1926 is opgemaakt om de redding van de 'Boom van Lücker' mogelijk te maken. De gemeente heeft onlangs namelijk besloten deze markante tamme kastanje aan de Ubbergseveldweg/ Beekmansdalseweg na 70 jaar alsnog te kappen. Volgens de plantsoendienst is ze zo rot als een mispel.
 • 23 Er ontstaat landelijke commotie, als burgemeester E. d'Hondt als voorzitter van het beraad van korpsbeheerders laat weten dat de politie de naleving van de verscherpte regelgeving op het gebied van de drugsverkoop niet zal controleren. De nieuwe regel is in de praktijk niet te hanteren, meent hij. Die uitspraak wordt hem door de verantwoordelijke ministers niet in dank afgenomen.
 • 24 De gemeentelijke monumentencommissie wil de komende maanden honderden panden extra aanwijzen als beschermd monument. Het betreft dan vooral panden uit het begin van deze eeuw, die in de zogenaamde 'schil' rond de binnenstad gelegen zijn.
 • 25 In 'De Vereniging' in Elst probeert wethouder R. Migo als bestuurder van het 'Knooppunt Amhem-Nijmegen' het publiek te overtuigen van de voordelen die de komende ontwikkelingen in de Overbetuwe brengen. De aanwezigen zien echter vooral dat daar door hun leefmilieu erop achteruitgaat.
 • 27 Bij de eerste steenlegging voor een uitbreiding van de Philipsfabriek maakt de directie bekend dat er nog eens voor 800 miljoen gulden in de zogenaamde chipsfabriek geïnvesteerd zal worden. Dat levert 1150 vacatures op en daarmee blijft de 'kathedraal' de grootste chipsfabriek van Europa.
 • 29 Zo'n vijftig asielzoekers protesteren met een tocht door de binnenstad tegen de extreem lange wachttijden waarmee ze bij hun asielaanvragen geconfronteerd worden. De wet schrijft maximaal zes maanden voor, maar een vrouw uit Zaïre verblijft nu al 23 maanden op een 'hotelboot' in de Waalhaven zonder ooit iets op haar aanvraag gehoord te hebben.

April

 • 1 De toekomst van het mensagebouw aan de Professor van Weliestraat (Galgenveld) is ongewis. De krant meldt vandaag dat er onvoldoende steun vanuit de gemeente bestaat om hier na het vertrek van de mensa naar Heijendaal de vestiging van een buurtwinkelcentrum mogelijk te maken.
 • 2 Op 77-jarige leeftijd overlijdt na een langdurige ziekte Ab Uijen. Hij was erelid van Numaga en begiftigd met de zilveren erepenning van de stad Nijmegen.- De gemeentebesturen van Elst en Nijmegen maken bekend dat zij het eens zijn geworden over de overdracht van Lent aan Nijmegen. Als compensatie betaalt de stad ƒ 14.250.000,- aan de gemeente Elst. Streefdatum voor de overdracht is 1 januari 1998.
 • 3 Het nieuwe kantoorgebouw van VGZ-Zorgverzekeraar aan de Wijchenseweg in de Brabantse Poort wordt in aanwezigheid van de burgemeester door minister dr. E. Borst-Eilers geopend.- Voor de zoveelste keer is het Goffertbad weer gered. Hoewel de fracties in de gemeenteraad eerst tegen waren, stemmen ze nu in met een investering van 2,4 miljoen gulden. Daardoor kan het zwembad voorlopig blijven bestaan.
 • 5 De Nederlandse Spoorwegen bereiden een verdere vernieuwing van het centraal station voor. Na een verbouwing van de hal in 1992 gaat nog voor het jaar 2000 ook de rest onder het mes. Zo worden de restauratie en de fietsenstalling verplaatst en komen er verschillende kleine winkeltjes bij. De perrons worden voorzien van liften. Opvallend detail is dat de oude muur van het stationsgebouw van 1894 weer helemaal in het zicht komt.
 • 8 Het wijkhuis De Schakel aan de Archimedesstraat bestaat twaalfeneenhalf jaar. Wethouder A.F. Buitenhuis komt feliciteren.
 • 9 De GGD houdt een aanvullend onderzoek naar de gezondheidstoestand van inwoners van Nijmegen-West en Weurt. Vorig jaar werd geconstateerd dat er daar meer kanker voorkomt dan elders in de stad.
 • 10 Voor De Driehuizen in Brakkenstein is eindelijk een koper gevonden die het monumentale pand wil restaureren. Maar ook de omgeving verdient aandacht. Een aantal cultuur-, natuur- en milieuorganisaties doet een beroep op de raadsfracties de bebouwings- en herinrichtingsplannen in de buurt eens goed tegen het licht te houden. Het gaat immers om een kwetsbaar gebied.
 • 11 Numaga-voorzitter prof.dr. J. Bosmans trekt zich terug uit het comité van aanbeveling voor de herbouw van de Valkhofburcht. 'De emoties tussen voor- en tegenstanders zijn te hoog opgelopen. Dat staat een zakelijke gedachtewisseling in de weg', verklaart hij vandaag tegenover de pers.
 • 12 Fractievoorzitter Astrid Keijl van de WD trekt in de krant fel van leer tegen het financieel beleid van de gemeente. 'Potverteren' noemt ze het, sinds W. Hompe wethouder van Financiën is.
 • 15 Nationale metselwedstrijd om de Zilveren Troffel in de werkplaats naast de Witte Molen aan de Looimolenweg.
 • 16 De uitslag van de stadsraadpleging over de toekomst van het Valkhof is bekend: 44% van de ondervraagden is voor herbouw, 47% is voor behoud van het park en dus tegen herbouw, terwijl een kleine 10% het niet weet. Dat is voor burgemeester en wethouders reden om vast te houden aan hun besluit het herbouwplan te steunen.
 • 17 In de Burgerzaal van het stadhuis vindt er een inspraakbijeenkomst plaats naar aanleiding van de plannen tot herinrichting van het Kelfkensbos. Er moeten hier de komende jaren een parkeergarage en een nieuw museum verrijzen.
 • 20 Wethouder H. Janssen wipt in de Piersonstraat en de Karrengas de eerste tegels uit het trottoir om zogenaamde geveltuintjes mogelijk te maken. Geveltuintjes zijn een nieuw middel in het gemeentelijk beleid om de straten groener te maken en graffiti op kale muren tegen te gaan.
 • 21 In café Het Haantje aan de Daalseweg vindt een schrijfestafette ten behoeve van Amnesty International plaats. De burgemeester schrijft de eerste brief om regeringsleiders ertoe te bewegen politieke gevangenen vrij te laten.
 • 22 De Vereniging Numaga organiseert in het voormalige Canisiuscollege een groot debat over de Valkhofkwestie. Onder leiding van een neutrale voor zitter, theoloog prof.dr. Bas van Iersel, discussiëren de tandheelkundige prof. dr. Fons Plasschaert en kunsthistoricus dr. WJ. Pantus over de plannen van de Valkhofvereniging om de burcht te herbouwen.
 • 23 David Mulder, de voorman van de Vereniging Binnenstad Ondernemers VBO, stopt ermee. Sinds de oprichting in 1983 heeft hij de voorzittershamer gehanteerd en was hij voor velen het gezicht bij uitstek van de winkeliers.
 • 24 Met ingang van deze week heeft de Nijmeegse elektriciteitscentrale EPON een 'milieutelefoon'. Deze klachtenlijn is ingesteld, omdat de centrale de laatste tijd regelmatig in opspraak was. De directie wil burgers nu een aanspreekpunt bieden.- Inwoners van Lent discussiëren in sporthal De Spil met de Nijmeegse wethouder R. Migo en de burgemeester van Elst over de gevolgen van de herindeling. Daardoor gaat Lent over van Elst naar Nijmegen. De inwoners van het 3000 zielen tellende Lent willen van Elst 'geen bruidsschat, maar een rechtmatig deel' om hun wensen ook onder Nijmeegs bestuur te kunnen verwezenlijken.
 • 25 De gemeente zet een extra woninginspecteur in bij de strijd tegen malafide kamerverhuurders. Er zijn nogal wat illegale kamerverhuurbedrijven in de stad. Vaak vragen die ook nog eens veel te hoge huren.
 • 26 In de Nijmeegse pers gaan stemmen op om iets te doen met de restanten van de Geertrudiskapel, half verscholen in de stadswal bij het Kelfkensbos. 'Het zou mooi zijn om straks vanuit het restaurant van het nieuwe museum uit te kijken op een gerestaureerde Geertrudiskapel', zegt stadsarcheoloog Jan Thijssen.
 • 27 Deze week is het nieuwste plan voor de bebouwing van de Hessenberg gepresenteerd. Er moeten nu zes woontorens met ca. 170 woningen komen, die geprojecteerd zijn op een rechthoekige ondergrondse parkeer garage met ca. 600 plaatsen. Daarvoor zullen, behalve de huidige parkeergarage, een blok woonhuizen, de Titus Brandsmakapel en het rijksmonument 'voormalig R.K. weeshuis' worden afgebroken. Tenminste, als de rechter daarvoor toestemming geeft.
 • 29 Topdrukte bij de ingang van het CVD-terrein. De extra vrije dag wordt blijkbaar door velen te baat genomen om het grof vuil weg te brengen. Automobilisten die hun afval komen brengen, vormen een file tot aan de Voorstadslaan. Van de andere zijde proberen automobilisten voor te dringen, en de politie gaat daarom over tot het aanbrengen van een wegafzetting. De invoering van de groene zak per 1 januari 1995 heeft geleid tot een gestage stijging van de hoeveelheid aangeboden grof vuil. Ook vele niet-Nijmegenaren komen (illegaal) hun afval aanbieden, want de drukte maakt het onmogelijk de 'klanten' op hun woonplaats te controleren.- Deze week prijkt de foto van huisvuil-belader Rini Weijers op alle mupi's in de gemeente om zijn stadgenoten kond te doen van het feit dat de CVD voortaan DAR (Dienst Afvalstoffen en Reiniging) heet.
 • 30 Wel Koninginnedag, maar deze keer geen lintjesregen in het stadhuis. Door vertraging in de afhandeling van aanvragen kan de burgemeester dit jaar niemand decoreren. Dat is een breuk met de traditie.

Mei

 • 1 1-Meiviering op Plein 1944, waar diverse Nïjmeegse alternatieve instellingen een informatiekraam hebben opgezet.
 • 3 Een persbericht van de gemeente meldt dat het Goffertbad dit seizoen gesloten zal blijven. De provincie geeft geen toestemming voor openstelling van het zwembad op grond van de Wet Hygiène en Veiligheid Zweminrichtingen. Sportfondsen Nijmegen N.V. heeft van burgemeester en wet houders opdracht gekregen een renovatieplan op te stellen.
 • 4 Met ruim duizend deelnemers is de belangstelling voor de jaarlijkse dodenherdenking niet minder dan vorig jaar bij de vijftigste herdenking. Hoewel niet meer in Nijmegen, maar in Soesterberg gevestigd, geeft de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht acte de présence.
 • 6 Door het afhaken van een belangrijke gegadigde wordt het steeds onwaarschijnlijker dat de gemeentelijke plannen voor de vestiging van een megabioscoop in de Brabantse Poort doorgang kunnen vinden.
 • 8 Wethouder A. Buitenhuis verklaart in de gemeenteraad dat de gemeente de plannen voor een fietsbrug over 't Meertje nieuw leven zal inblazen.- De gemeenteraad stemt in met de verkoop van De Driehuizen aan H. Nooteboom uit Winssen.
 • 10 Een aantal leden van de Tweede Kamer is te gast bij de regiopolitie Gelderland-Zuid en bezoekt enkele locaties van de Nijmeegse drugscène in de Vlaamse Gas, Koninginnelaan en Straalmanstraat.- Opening van de Bel & Herstellijn, een telefoonlijn waar burgers terecht kunnen met klachten over de openbare weg, vandalisme, hondenpoep enz. 'Bel 3292932 en binnen een week wordt uw klacht hersteld' luidt het motto.
 • 12 Speeltuin 'De Leemkuil' viert zijn vijftigjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het treintje een vernieuwd station gekregen en heeft Johan van der Pas de geschiedenis van de speeltuin beschreven onder de titel Spelend door de tijd.- In het tv-programma 'Brandpunt' verklaart Europees commissaris Karel van Miert dat hij een onderzoek gaat instellen naar de 2 miljoen gulden subsidie die de gemeente in 1994 aan Philips heeft toegezegd. Aanvankelijk was deze gift geheim gebleven, maar de SP heeft hierover onlangs uit de school geklapt.
 • 13 Overleg in de Tweede Kamer over een herverdeling van de gelden uit het Gemeentefonds maakt duidelijk dat de jaarlijkse uitkering aan Nijmegen met ingang van 1997 van 195 naar 214 miljoen gulden zal worden verhoogd.
 • 14 Deze week doet de GGD bij meer dan 400 personen in het Willemskwartier en bij voetbalclub Quick onderzoek naar eventuele besmetting met t.b.c, omdat bij een bewoner van genoemde wijk open tbc is geconstateerd.
 • 15 Het lot van de botanische tuin in Brakkenstein is onzeker, nu de universiteit heeft aangekondigd per 1 mei volgend jaar de huur op te zeggen. De tuin is aangelegd in een deel van Park Brakkenstein, dat eigendom van de gemeente is.
 • 16 Vannessa Eman wint op de Waalkade de jaarlijkse zangwedstrijd om de Zilveren Microfoon.
 • 17 Twee bedrijven aan de Microweg worden door een brand in de as gelegd, terwijl drie andere rook- en waterschade oplopen. De brand werd veroorzaakt door de chauffeur van een bestelwagen die in een van de bedrijven een binnenwand ramde.
 • 18 Platen- en CD-beurs op het Joris Ivensplein. De standhouders waren niet bijster enthousiast. Normaal is deze tweedehandsmarkt op Plein '44.
 • 19 Officiële opening van stadsbrouwerij De Hemel aan de Steenstraat. In dit 'levend museum' worden drie soorten bier gebrouwen.
 • 20 PTT-Post neemt aan de Van Rosenburgweg een nieuw distributiecentrum in gebruik. De post voor de regio Nijmegen wordt hier voorgesorteerd.
 • 24 De Werkgroep Integratie Gehandicapten kent de 'Gouden rolstoel' toe aan de Goffertboerderij. Deze prijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een ondernemer die zijn bedrijf optimaal toegankelijk heeft gemaakt voor rolstoelers.
 • 25 Door het regenachtige weer trekt de manifestatie van de Potten- en Flikkerdag op het zogenaamde Koningsplein weinig publiek. De avondmanifestatie in het Kolpinghuis wordt aanzienlijk beter bezocht.
 • 28 De kleedkamers van de Nijmeegse Boys aan de Rivierstraat worden door een nachtelijke brand in de as gelegd.
 • 29 De burgemeester reikt de 'Nijmeegse Bliksem' uit aan de vertrekkend voorzitter van de binnenstadondernemers David Mulder, volgens de burgemeester een 'bliksemse man' die veel voor de stad heeft betekend. De Nijmeegse bliksem is een bronzen afgietsel van een Romeins reliëf dat enige jaren geleden op het terrein achter het Canisiuscollege is opgegraven.- Bij de presentatie van het jaarverslag van de politieregio Gelderland-Zuid doet korpschef J. Stoutjesdijk een beroep op het rijk om meer geld beschikbaar te stellen. Anders zullen over twee jaar dertig van de ruim duizend agenten moeten verdwijnen, zo stelt de korpschef. Eerder onthulde hij in het Stadscafé dat de Nijmeegse gemeentepolitie door personeelsgebrek ongeveer 150 criminele zaken niet kan afhandelen.
 • 30 Wethouder M. Alofs onthult de toegangspoort van het hekwerk rond De Vereeniging. Voor de reconstructie van dit historische hekwerk zijn subsidies verleend door de Europese Commissie en de gemeente.

Juni

 • 1 Na 26 jaargangen rolt de laatste aflevering van De Bladwurm, wijkblad van het Willemskwartier, van de pers. Teruglopende gemeentelijke subsidies, dalende advertentie-inkomsten en stijgende drukprijzen zijn volgens de redactie de redenen om het blad niet meer te laten verschijnen.
 • 3 Wethouder W. Hompe maakt bekend dat de gemeente de Sociale Dienst met 86 arbeidsplaatsen wil inkrimpen. Redenen zijn het dalende aantal uitkeringen en de automatisering van de dienst. De vakbonden en de medezeggenschapscommissie zijn tegen, omdat de gemeente bij deze afslankingsoperatie wil afwijken van het principe 'last in - first out'. In de loop van de week wordt duidelijk dat de Sociale Dienst een proefballon is en dat het voorgestelde afvloeiingssysteem ook bij andere gemeentelijke diensten kan worden toegepast.- Het transformatorhuisje onderaan de Kruisweg wordt artistiek aangekleed met portretten van beeldend kunstenaar Joseph Beuys en de dichter Dylan Thomas.
 • 4 Burgemeester en wethouders besluiten dat de nog te bouwen wijken in de Over-Betuwe niet op het aardgasnet zullen worden aangesloten: de nieuwe bewoners moeten elektrisch gaan koken en verwarmen. Het Betuwse gasbedrijf GGR noemt dit besluit onwettig: het mag in de Over-Betuwe gas leveren aan iedereen die dat wil, en de gemeente Nijmegen kan dat niet verbieden.
 • 5 Wethouder R. Migo presenteert het project 'Kabeltram in Nijmegen'. Voor het stadhuis heeft een Oostenrijkse leverancier alvast een kabelcabine geplaatst, die plaats biedt aan twintig personen. De kabeltram moet Nijmegen-Noord via het stadscentrum met het Centraal Station gaan verbinden.
 • 7-9 Nijmeegs Dressuur Festival in Park Brakkenstein.
 • 9 De Groenen organiseren op het Valkhof een protestpicknick tegen de herbouw van het Valkhof. Spreker Leo Maas: 'De mensen die deze grond willen bebouwen zijn bandieten, schurken en vandalen'. Ook Loesje laat van zich horen: 'Klein, klein zakenmannetje wat doe je in mijn hof. Je kapt er al mijn bomenen maakt het veel te grof.
 • 10 Het behoud van het monumentale weeshuis op de Hessenberg zal het bouwproject Flash Gordon minstens zeven miljoen duurder maken, zo blijkt uit een rapport van ingenieursbureau Haskoning. Voor wethouder J. Thielen is deze uitkomst reden om aan te sturen op sloop van het monumentale pand.
 • 12 In een overvolle raadzaal besluit de gemeenteraad met 21 stemmen voor en 18 tegen dat voorbereidingsprocedures voor de herbouw van de Valkhofburcht door een particuliere projectontwikkelaar in gang kunnen worden gezet. De fracties van VVD en CDA zijn voor, PvdA en D'66 stemmen verdeeld, de overige fracties zijn tegen. Wethouder R. Migo spreekt van een 'historisch besluit'. De herbouw zal de gemeente geen cent mogen kosten, de beide kapellen en het park zullen publiek toegankelijk moeten blijven. Peter Leenders wordt door de burgemeester geïnstalleerd als commandant van de Brandweer Nijmegen en de Regionale Brandweer Nijmegen en Omstreken.
 • 13 Tegenstanders van de herbouw van de Valkhofburcht schilderen op bomen in het Valkhofpark huilende gezichtjes en besmeuren twee informatieborden met verf.
 • 13-16 Op Plein 1944 wordt het beachvolleybaltoernooi gehouden. Er waren dertig vrachtwagenladingen wit zand nodig om in de kuil zes speelvelden in te richten.
 • 15 Wethouder J. Thielen opent het nieuwe seniorencomplex van woningstichting Eigen Haard aan de Albanystraat, dat opvalt door zijn ovale vorm en de wintertuin. De ook nieuwe Albanystraat is een afgesplitst deel van de Rapsodiestraat.
 • 15-23 Zomerkermis op de Waalkade.
 • 17 De Arnhemse rechtbank oordeelt dat de gemeente met recht een vergunning heeft geweigerd voor het bouwen van woningen en appartementen in het groengebied van het voormalige klooster Mariënbosch.- De hotelschepen Global Bay en Stella Mans in de Waalhaven worden deze week door de laatste asielzoekers verlaten, die hun intrek nemen in de Limos-kazerne.- Fractieleider van De Groenen René Danen maakt bekend dat hij de gemeenteraad zal verlaten om voorlichter bij Greenpeace te worden. Hij zal worden opgevolgd door Toine van Bergen.
 • 20 Tijdens de commissievergadering Educatie en Welzijn worden de renovatieplannen voor de drie Nijmeegse sportfondsenbaden gepresenteerd. Elk zwembad zal zijn eigen doelgroep krijgen: Oost wordt bestemd voor de minder-validen en ouderen, West voor de recreanten en Dukenburg voor de wijk en de verenigingen.
 • 22 In Sportpark De Winkelsteegh viert voetbalvereniging NDT haar 75-jarig bestaan.
 • 23 Na een aantal jaren in de kasteeltuin van Wijchen te zijn gehouden, vindt het Midzomer Bluesfestival thans weer plaats in Nijmegen, in het Valkhofpark.
 • 25 Tijdens de commissievergadering Stedelijke Instandhouding blijkt dat de meerderheid van de raadsfracties voorstander is van zo snel mogelijke realisatie van het Flash-Gordonproject en dat daarvoor het weeshuis op de Hessenberg, de woningen aan de Kroonstraat en de Titus Brandsmakapel gesloopt moeten worden. De tegenstanders hebben zich inmiddels verenigd in de 'Werkgroep Hessenberg'.
 • 25 A.F.Th. van der Heijden signeert bij boekhandel Dekker van de Vegt exemplaren van deel 3 van De Tandeloze Tijd, waarin de auteur onder andere zijn Nijmeegse studententijd beschrijft.
 • 28 De jaarlijkse Dag van de Architectuur staat in Nijmegen in het teken van 'Het beleg van de straat', waarmee gedoeld wordt op de nieuwe inrichting van de binnenstad.- Het Academisch Ziekenhuis Sint-Radboud opent zijn ondergrondse parkeergarage onder het Geert Groteplein.
 • 28 In het kader van 'Nijmegen goes classic' treedt de Belgische zanger Helmut Lotti op in het Valkhofpark.
 • 29 Wethouder A. Buitenhuis opent de sportkeet op het speelterrein aan de De Genestetlaan, die door jongeren onder leiding van kunstenaar Diederik Grootjans beschilderd is met afbeeldingen van Amerikaanse basketballers.
 • 30 Wethouder J. Thielen verricht de officiële opening van de Stichting DAK/Limosterrein aan de Gelderselaan, waar de afgelopen weken 55 kunstenaars atelierruimte hebben betrokken.

Juli

 • 1 Een huurverhoging van 6,5 procent brengt de huurders van ABP-woningen in de Weezenhof en Lankforst in opstand. Door deze verhoging schieten de huren door de huursubsidiegrens van/ 1017,40, waardoor veel huurders hun huursubsidie zullen kwijtraken. Affiches met het opschrift 'Onbetaalbaar verklaarde woning', moeten hun protest kracht bijzetten.
 • 2 De stad krijgt van de rivier af gezien een ander silhouet. Met een pneumatische schaar aan een hoge kraan worden namelijk de twee 100 meter hoge schoorstenen van de al gesloopte EPON-centrales 11 en 12 aan de Waal uiterst behoedzaam van boven naar beneden 'afgeknabbeld'. De schaar werkt met een snelheid van 10 meter per dag.
 • 3 Het stadsbestuur spreekt zich uit voor een snelle omvorming van de snelweg door Lent tot een stadsweg. De provincie denkt hier anders over en vindt dat daarmee gewacht moet worden tot de derde Waalbrug er is.
 • 4 Zoals elke zomer start de parkeerpolitie vandaag met extra avondcontroles in de binnenstad. Oplettend controleren brengt meteen de eerste week al ƒ 60.000,- aan boeten in het laatje.
 • 5 Grote tevredenheid in het stadhuis. Over de ontwikkeling van de Waalsprong is een akkoord bereikt tussen de gemeente, vijf projectontwikkelaars en twee woningbouwcorporaties. Met de realisering van de Waalsprong is zo'n vier miljard gulden gemoeid.
 • 6 Ondanks de regen vindt er toch een geslaagd Waalconcert plaats op het Valkhof. Dit jaar wordt het verzorgd door het Nijmeegs Mannenkoor en het Nijmeegs Kamerorkest.
 • 10 NEC presenteert de plannen voor verbouwing van het Goffertstadion. Men wil overdekte zitplaatsen en de wielerbaan en de sintelbaan zullen moeten verdwijnen. De verbouwing gaat 30 miljoen gulden kosten.
 • 11 De gemeenteraad gaat akkoord met een nieuwe interpretatie van het samenscholingsverbod in de Nijmeegse Algemene Politie Verordening. Het op bepaalde plaatsen 'rondhangen' van jongeren mag voortaan als samenscholing worden opgevat. De politie kan nu met een gerust hart de rondhangende en dealende jongeren in of bij de Vlaamsegas aanpakken.
 • 12 Opening van de Zomerfeesten-expositie in de Stevenskerk. Dit jaar is het thema 'gladiool'. Behalve met kunstwerken van onder andere Robert Terwindt, Ans Markus en Herman Brood is de kerk ook rijk versierd met echte gladiolen.
 • 13-19 Internationale Zomerfeesten, door de pers getypeerd als het grootste openluchtfeest van Europa. Honderdduizenden genieten ook dit jaar weer van dit Nijmeegse megafestijn. Voor wie daar niet zo van houdt biedt de Valkhof Afïaire traditiegetrouw, want inmiddels al voor de tiende keer, een alternatief programma met minder bekende (pop)muziek, dans en theater.
 • 14 Benefietwedstrijd tussen Masjinostroitel (de machinebouwer) uit Pskov en NEC in het sportpark De Dennen. Eindstand 3-3.
 • 16 De krant weet te melden dat het Taiwanese elektronica-concern Tatung de gemeente Nijmegen heeft uitgekozen als het Europese centrum voor distributie, service en assemblage van zijn producten. De verwachtingen voor de Nijmeegse werkgelegenheid zijn hooggespannen.
 • 16-19 De tachtigste Vierdaagse. De weergoden zijn in dit jubileumjaar de deelnemers aan de 'mars der marsen' buitengewoon welgezind. Ook op de vrijdag is het aangenaam wandelweer, maar over de feestvreugde bij de intocht ligt de schaduw van de vliegtuigramp op de vliegbasis Welschap van maandag 15 juli. De Nederlandse detachementen zien daarom af van de intocht. Elke deelnemer van 80 jaar, en dat zijn er 38, ontvangt van de KNBLO na de intocht een attentie. Een heel speciaal huldeblijk krijgt de 81-jarige Annie Berkhout, die dit jaar de Vierdaagse voor de zestigste maal uitloopt. Een absoluut record! De humanitaire organisatie 'Artsen zonder Grenzen' ontvangt een cheque van ƒ 140.000,-. Het geld is bijeengebracht door de Vierdaagse-lopers, sponsors en de jubilerende bond.
 • 21 Open Internationaal Damkampioenschap in de Jan Massinkhal. Wethouder R. Migo doet de openingszet.
 • 30 Eerste dag van de 23ste Internationale Fietsvierdaagse. Er zijn 4298 deelnemers, van wie er 3921 de finish halen. Het aantal deelnemers daalt de laatste jaren, het is daarom des te opmerkelijker dat het aantal 'Radfahrer' juist blijkt toe te nemen.

Augustus

 • 1 De krant meldt een meevaller voor het nieuwe Valkhofmuseum. Wegens vervuiling van de grond moet het Kelfkensbos veel dieper worden afgegraven dan aangenomen. Hierdoor kunnen zonder veel extra kosten enkele grote kelders onder het museum worden aangelegd.
 • 6 Dokter Wout Honig overlijdt op 78-jarige leeftijd. Hij was meer dan 30 jaar als chirurg verbonden aan het Canisius-Wilhelminaziekenhuis en stond bekend als 'de knietjesdokter'. Lange tijd was hij ook de clubarts van 'zijn' NEC.
 • 8-11 Voor de derde maal al weer 'Waalkade à la Carte'. Het muzikale eetfestijn heeft een vierdaags karakter gekregen, doordat nu ook de donderdag erbij is gekomen.
 • 9 Een tiental uitbaters van cafés in de binnenstad wil gezamenlijk gaan optreden tegen de overlast die drugshandelaars en -gebruikers in hun zaken veroorzaken, zo bericht de krant. Men denkt aan pasjessystemen, camera's en fouilleren. In vrijwel elk populair café in de binnenstad wordt gedeald.
 • 11 Nijmeegse Oberrace. De wisseltrofee gaat van café De Stoof over naar café De Deut.
 • 12 Vandaag starten de werkzaamheden voor de reconstructie van een belangrijke stadsweg. De Marialaan wordt voor vijf miljoen gulden fraaier, maar vooral veiliger gemaakt.
 • 13 De gemeente verdedigt voor de Raad van State twee besluiten tot vordering van woonruimte. De gemeente ziet zich tot vorderen gedwongen vanwege de grote woningnood en het gebrek aan goedkope woningen. Nijmegen is naast Amsterdam overigens de enige gemeente in ons land die dit paarden middel toepast.- Uit Augustijnen- en Burchtstraat worden vandaag de wachthokjes en slagbomen verwijderd, die schertsenderwijs Checkpoint Charlie genoemd werden. Het autoverkeer krijgt overigens geen vrij spel. In het najaar komt er een nieuw systeem voor de afsluiting van de binnenstad.
 • 14 De krant bericht dat de Verkehrsverband Rhein-Ruhr deze week een plan heeft gepresenteerd voor een treinverbinding Duisburg - Nijmegen, de zogeheten 'Niederrheinbahn'. Het moet een uurverbinding worden.
 • 15 Inzegening van het nieuwe Maria kapelletje aan de Looimolenweg. De bouw van dit kapelletje is een initiatief van buurtbewoners van de Wolfskuil, verenigd in de Stichting Florapark. De aanleg van het eigenlijke Florapark start op 19 augustus.
 • 17 Twee argeloze voetgangers op de Waalkade vallen plotseling in een diep gat. Eerst een week later ontdekken duikers dat een gat op vier meter diepte in de stalen dam langs de kade de oorzaak is van de verzakking in het wegdek.
 • 18 De tv-zender Eurosport wordt van de Nijmeegse kabel gehaald ten gunste van de nieuwe Nederlandse sportzender 'Sport 7'. Volgens het bestuur is dit besluit genomen, omdat Eurosport een financiële bijdrage vraagt. Maar 'Sport 7' heeft reeds aangekondigd na een gratis introductieperiode een bijdrage van ƒ 2,- per abonnee per maand te gaan vragen.
 • 22 Wethouder M. Alofs opent in de HEMA het project 'Beeldende Kunst in de etalage'. Zeventien winkels in de binnenstad doen mee.
 • 24 Het onkruid op de stoepen schiet hoog op. Groen Links wilde alle burgers een gratis krabbertje uitreiken, maar de gemeente pakt het liever zelf aan. Vandaag starten zes speciale borstelmachines (supervegers) het offensief tegen het stedelijk onkruid.
 • 27 Welzijnsorganisatie Tandem herdenkt dat de Stichting Volksjeugdzorg Don Bosco vijftig jaar geleden de basis legde voor het professionele welzijnswerk in de stad. Er is een boek, er is een tentoonstelling, en de Tandem-medewerkers voeren een zelfgeschreven toneelstuk op in diverse wijken van de stad.- De gemeenteraden van Elst en Nijmegen vergaderen elk in hun eigen raadzaal over de herindeling van Lent bij Nijmegen. De ondertekening van de raadsbesluiten gebeurt echter gezamenlijk midden op de Waal op de rondvaartboot De Brandaris. De raadsbesluiten moeten nog de goedkeuring krijgen van de Eerste en Tweede Kamer. Van de meeste Lentenaren zullen ze die nooit krijgen. Het is de bedoeling dat Lent per 1 januari 1998 Nijmeegs wordt.
 • 28 Bruidsparen zijn niet langer verplicht de trouwzaal in het stadhuis te gebruiken. Van deze nieuwe vrijheid wordt vandaag voor het eerst gebruik gemaakt. Een stelletje trouwt in Chalet Brakkenstein en een ander in de Goffertboerderij.
 • 30 Officiële start van de bouw van de eerste 309 woningen op het terrein van het voormalige sportpark Grootstal. In totaal komen er zo'n 600 huizen te staan in deze laatste Nijmeegse nieuwbouwwijk aan deze zijde van de Waal.- Start van het Vrij Uit-festival. Het jaarlijkse gratis culturele evenement wordt dit weekend voor de zesde maal gehouden. Regen en een kleinschaliger opzet dan in de voorbije jaren zorgen ditmaal voor een licht tegen vallende belangstelling.
 • 31 Wielerwedstrijd 'De Ronde van Nederland' doet de stad aan. Om 13.11 uur flitste het peloton met klinkende namen als Breukink en Ekimov over de Waalbrug.

September

 • 1 Deze maand opent het Nijmeegs Bridgehuis, gevestigd aan de Dobbelmannweg, zijn poorten. Het huis komt er dankzij particulier initiatief van bridgedocent Fred Grauwmans, die er ook les wil gaan geven, en het zal aan diverse clubs huisvesting bieden.
 • 2 De laatste dag van het zomerseizoen van de Nijmeegse buitenbaden eindigt met het inmiddels traditionele 'blafuur': honden mogen in bad Oost hun jaarlijkse duik in echt zwembadwater nemen.- Introductie van de 'knakenkaart': een buskaart die een rijksdaalder kost en waarmee men vanuit Nijmegen en omgeving naar het centrum en terug kan reizen. De goedkope kaart is geldig op zaterdag en maandag en is bedoeld om op de beide Nijmeegse marktdagen meer mensen de stad in te krijgen.
 • 4 Vandaag wordt een begin gemaakt met het bevestigen van oranje vlaggetjes aan de fietsen van 1300 Nijmeegse kinderen van groep 3 van de basis school. Het gaat om een actie van de Nijmeegse afdeling van Veilig Verkeer Nederland, bedoeld om de zichtbaarheid van de kinderen in het verkeer te vergroten.
 • 5 Prins Willem-Alexander opent de nieuwe Philips-fabriek voor chips. Bij deze gelegenheid treedt tevens Jan Timmer voor het laatst officieel op als president-directeur van het concern. De officiële naam van de zeer moderne fabriek (kosten: 1 miljard gulden) is MOS4. Deze is ondergebracht in de MOS3, die in de volksmond de Kathedraal heet. Dankzij de nieuwe fabriek zal het aantal werknemers in de Nijmeegse Philips-vestiging met 200 stijgen naar 4000.
 • 6 De stedenband Nijmegen-Masaya bestaat tien jaar. Aan wethouder M. Alofs wordt een jubileumboek aangeboden, en in het Open Huis is een tentoonstelling.- De chemicus drs. E. Olthof promoveert vandaag aan de Katholieke Universiteit. Het is in totaal de 4000ste promotie aan deze universiteit. De 3000ste vond plaats in 1991.- Derde Nijmeegse Popronde: in 31 kroegen treden popbands op.
 • 8 Werkzaamheden aan het nieuwe ijsstadion Triavium leiden tot een uren lange stroomstoring in Dukenburg. Zo'n 10.000 gebruikers worden hier door getroffen.
 • 9 Een luchtballon die vanaf de Goffertweide is opgestegen, moet door een plotselinge windstilte een noodlanding op de Sint-Jacobslaan maken. Een andere ballon nadert de pas voor veel geld gerestaureerde torenspits van de kerk aan de Groenestraat gevaarlijk dicht. Er zullen overigens later deze herfst nog noodlandingen op een schoolplein aan de Kronenburgersingel en in Neerbosch-Oost volgen.
 • 10 Tegenslag voor het Nijmeegse gemeentebestuur in zijn pogen paal en perk te stellen aan de uitbreiding van het aantal zogeheten coffeeshops in de stad. De president van de rechtbank in Arnhem keurt in een geding het gemeentelijke verbod van een nieuwe coffeeshop in de Van Welderenstraat af. Omdat er in de stad al diverse soortelijke zaken zijn, voert de gemeente naar het oordeel van de president feitelijk al een gedoogbeleid. Om dezelfde reden kan er van een vergroot gebruik van drugs door jongeren door de komst van deze nieuwe zaak geen sprake zijn.- Op 70-jarige leeftijd overlijdt prof. dr. J.A. Bogaers, de markante en befaamde oud-hoogleraar provinciaal-Romeinse archeologie aan de Katholieke Universiteit. Van zijn talrijke publicaties handelen er vele over Romeins Nijmegen.
 • 10-14 In het kader van het zestiende Orgelconcours Nijmegen, georganiseerd door de stichting Internationale Orgeldagen, strijden acht deelnemers in de Stevenskerk om prijzen van ƒ 500,- tot ƒ 4000,- en vooral natuurlijk om de eer.
 • 13 Wethouder W. Hompe opent vandaag De Sloep, een woongroep voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, gevestigd in het voormalig klooster- en schoolpand aan het Akkerpad.- Marja Alofs (D'66) stapt na zes jaar wethouderschap op, omdat zij geen verantwoordelijkheid wenst te dragen voor nieuwe bezuinigingen die gepland zijn voor het deel van het gemeentelijk beleid dat zij in haar portefeuille heeft: de cultuur. Het gaat om een bezuiniging van drie miljoen gulden, op een totaal voor de gemeentelijke begroting van acht miljoen.
 • 14 Open Monumentendag. Het centrale thema is dit jaar: Industrieel Erfgoed. Te bezichtigen zijn onder meer het Hollands-Duitse gemaal en de vroegere 'Polderkamer' in de Ooij. Maar ook de restauratie van de Sint-Jozefkerk was van zeer nabij te bekijken.- 'Festival of Broken Homes' op Plein 1944, ter afsluiting van een inzamelingsactie van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nijmegen voor de Afghaanse vluchtelingen in Pakistan.- Op bijna 77-jarige leeftijd overlijdt Wim Janssen, die bekendheid geniet vanwege zijn publicaties in het Nijmeegs plat. Hij is onder meer de auteur van het dialectwoordenboek Seg 't mar op z'n Nimweegs, heeft jaren een eigen rubriek in De Brug gehad en werkte ook mee aan de verhalenbundel Huus toe lillekerd.
 • 16 De voor het weekend van 28 en 29 september geplande grote popmanifestatie 'East Meets West' in het Goffertstadion wordt vanwege een ernstig tegenvallende kaartverkoop afgeblazen. Terwijl er op 80.000 bezoekers werd gerekend, zijn er slechts enkele honderden kaartjes verkocht. Door deze afgelasting blijft de Goffert voor het eerst sinds jaren verstoken van een groot popconcert.
 • 20 Bewoners van de Fretstraat, die bij de gemeente vergeefs hebben gepleit voor een extra verkeersdrempel in hun straat, grijpen zelf naar de troffel. Wethouder H. Janssen van verkeer en vervoer noemt de actie 'belachelijk'.
 • 21 De jaarlijkse gemeentedag staat ditmaal in het teken van de sport. Dit leidt ertoe dat in de vroege ochtenduren enkele Nijmeegse politici in de schepenhal van het stadhuis staan te BOMen (Bewegen Op Muziek).- Open Dag Neerbosch-Oost, met onder meer een wielerronde en een demonstratie vlottenbouwen op de vijver bij het winkelcentrum. De open dag is bedoeld om 'de oude glorie van de wijk te herstellen'.
 • 22 De inmiddels gebruikelijke open dag van het asielzoekerscentrum Nijmegen vindt voor het eerst plaats op het Limosterrein. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen in het nieuwe onderkomen.
 • 23 Enkele dagen nadat bewoners van de Fretstraat een drempel over de weg legden, schilderen in Lindenholt buurtbewoners zebrapaden over de Agnetenweg en Nieuwstadweg. Het zelf aangelegde zebrapad heeft rechtskracht, maar wordt door de gemeente spoedig verwijderd.
 • 25 Aantreden van Wil Wellen als wethouder van Cultuur. Wellen, sinds twee jaar raadslid voor D'66, volgt zijn afgetreden partijgenote Maria Alofs op. Met de gewraakte bezuinigingen heeft hij geen moeite.- Het college van burgemeester en wethouders wil de daklozen die afgelopen winter het Aloysiusgebouw achter de kerk aan de Groenestraat kraakten, onderbrengen in wooncontainers op het terrein van de gesloopte ijsbaan aan de Heijendaalseweg. Het gaat om een experiment waarmee daklozen en hulpverleners blij zijn, maar waartegen buurtbewoners zich verzetten. De gemeenteraad stemt met een krappe meerderheid voor.
 • 26 Met een symbolische eerste betonstorting door de burgemeester start de bouw van het nieuwe ING-gebouw aan de Oranjesingel, pal naast De Vereeniging. Het nieuwe bankgebouw, dat ruim tweemaal zo groot wordt als de huidige uit 1968 daterende behuizing aan het Mariënburg, moet over anderhalf jaar klaar zijn.
 • 28 Uit een deze week gepubliceerde schatting van het bureau Taxatie van de gemeente, gemaakt ten behoeve van de nieuwe onroerende zaakbelasting, blijkt dat de waarde van het totale bestand aan gebouwen in de gemeente sinds 1990 is gestegen van 10,5 naar 13,3 miljard gulden, waarvan ca. 8,2 miljard voor de 50.000 woningen. De gemiddelde woning wordt 33% hoger aangeslagen dan voorheen.
 • 28-29 Multiculturele dagen in Hatert, georganiseerd door stichting De Brug met financiële steun van het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum. Er wordt een rommelmarkt gehouden, omlijst met talrijke sportieve en muzikale activiteiten.
 • 30 Opening van Triavium, het nieuwe, geheel overdekte Nijmeegse ijspaleis, door directeur Mul. Voorlopig wordt alleen het ijshockeyveld in gebruik genomen, de baan volgt op 19 oktober.- In het voormalige Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg gaat minister J. Ritzen van Onderwijs met Nijmeegse scholieren in debat over de studiefinanciering en bestuurlijke medezeggenschap van studenten.

Oktober

 • 1 De Nijmeegse binnenstad is vanaf heden autovrij. Op alle straten die naar het hart van de stad leiden, is een automatisch blokkeringssysteem geïnstalleerd. Zogeheten roadbarriers laten na de dagelijkse tijd voor laden en lossen geen autoverkeer meer door, behalve autobussen en andere auto's met een geprogrammeerde chipkaart. Het systeem wordt vandaag om precies 12.00 uur in werking gesteld door wethouder Janssen van Verkeer en Vervoer. Het zal overigens nog even duren voor het geheel operationeel is.
 • 3 In het Lindenholtse wijkcentrum De Brack presenteert zich het actiecomité Frisse Lucht, dat de luchtkwaliteit in de wijk wil gaan bewaken. Men is vooral beducht voor een te grote uitstoot van afvalstoffen door bedrijven in Weurt en Beuningen.
 • 5 In de nasleep van het aftreden van wethouder Alofs in september kondigt Ben van Hees, haar echtgenoot, zijn vertrek als fractieleider van D'66 in de gemeenteraad aan.
 • 5-13 Najaarskermis met honderd attracties. De honderdste attractie is een speciale kermistrein die de zes pleinen waarop het kermisleven zich afspeelt, waaronder nu ook de Waalkade, met elkaar verbindt. De trein stopt onder meer bij de Kamper palingkraam van Sjaak Bottenberg in de Hertogstraat. De grootmoeder van de huidige eigenaar begon precies honderd jaar geleden met palingverkoop aan de kermisgangers.
 • 6 Opening van de gerenoveerde kinderboerderij in de Goffert door de burgemeester. De boerderij bestaat al sinds 1951, maar verkeerde de laatste jaren in een slechte toestand. Een jaar lang is gewerkt aan de (vrijwel) nieuwbouw. De boerderij is ook uitgebreid, met onder meer een konijnenknuffelhoek.- Wetenschapsdag, als opening van de landelijke Wetenschap en Techniek Week. Het thema is 'bewegen' en de Katholieke Universiteit, die vandaag in het centrum van de belangstelling staat, maakt er een sportief festijn van. Er is ook aandacht voor revalidatie (herieren bewegen) en voor beweging in filosofie en techniek.- In het Han Fortmanncentrum (Oud-Heyendael) kunnen kankerpatiënten en direkt betrokkenen elkaar vandaag voor het eerst ontmoeten in 'Gaia, spiritueel café kanker-plus'. Het initiatief van Jeanne Stehmann en Lia Kemerink beoogt een ontmoetingsplaats te bieden voor mensen die met kanker te maken hebben of hadden, teneinde elkaar te ondersteunen in het vinden van een 'positief verdiept levensgevoel'.
 • 7 Een dakloze bedelaar wordt bij het postkantoor aan de Van Schevichavenstraat door de politie opgepakt en krijgt een proces-verbaal. Het verbod op bedelen op openbare plaatsen wordt in dit geval bij wijze van uitzondering geëffectueerd, omdat de man in kwestie door zijn onverzorgde uiterlijk mensen angst inboezemt.
 • 8 In bejaardencentrum De Doekenborg viert mevrouw Westra, afkomstig uit Groningen, haar honderdste verjaardag. Met haar man, die werkzaam was bij de spoorwegen, kwam zij al vóór de Tweede Wereldoorlog naar Nijmegen.
 • 9 Bij een aangestoken brand in de volière van het Kronenburgerpark stikken enkele tientallen vogels door de sterke rookontwikkeling.- Ingebruikname van de eerste Nijmeegse broodautomaat bij bakkerij Maison Bulter aan de Groenestraat. Hier kan 24 uur per dag brood 'uit de muur' worden gehaald.
 • 10 De Groenen overhandigen wethouder R. Migo van Stedelijke Herinrichting 'Aqua Numaga': een plan voor de verfraaiing van de binnenstad, dat tegelijk de natuur naar de stad beoogt terug te brengen. Het voorziet in vijvers en fonteinen die via een stadsbeek, de 'Blauwe Draad', met elkaar verbonden zijn.- In het Kronenburgerpark wordt een 'krul' geplaatst: een urinoir naar Amsterdams model. Het moet de overlast van zwervers beperken.
 • 11 Vandaag, op de feestdag van Maria's moederschap, viert de Moedervereniging St. Anna haar vijftigjarig jubileum. De vereniging, waarvan ooit 900 vrouwen lid waren, telt thans 300 leden. Onder hen bevinden zich onder meer 'kerk-engelen', die de kerk regelmatig schoonmaken, een ziekensectie, voor bezoek aan zieken en gehandicapten, en de Emmaus Vrouwen Actief, die in gezellige atmosfeer informatie uitwisselt.- De kroegbaas van café De Mark wordt in de boeien geslagen, omdat hij bij gelegenheid van het aanslaan van het eerste fust bockbier diverse dieren in zijn café laat rondlopen, waaronder - uiteraard - een bok. De politie kan er de grap niet van inzien.- Tijdens het wekelijks kabinetsberaad beslist het kabinet dat Lent losgekoppeld wordt van Elst en onderdeel van de gemeente Nijmegen zal gaan uitmaken. Met deze gemeentelijke herindeling, die de realisering van Waalsprong moet vergemakkelijken, was de provincie al eerder akkoord gegaan.
 • 12 In de Waag wordt een feestelijk begin gemaakt met de festiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Nijmeegse afdeling van het COC. Bij deze gelegenheid vindt de uitreiking plaats van de Burgemeester Dales Prijs, genoemd naar de overleden burgemeester en minister Ien Dales en bedoeld ter onderscheiding van iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de emancipatie en/of voor de bestrijding van discriminatie van minderheden.
 • 14 De gemeente koopt voor één gulden de oudste boom van Nijmegen: de 'boom van Lücker'. Deze eeuwenoude kastanje was eigendom van de Nijmeegse Vereeniging voor Natuurschoon, die hem sinds 1924 voor kap had weten te behoeden. De verkoop maakt de weg vrij voor het vellen van de zieke boom. Met de boom verdwijnt ook de vereniging.
 • 14-15 Midden in de nacht brandt basisschool De Meiboom in Meijhorst af. Bijna tegelijkertijd legt een brand het gebouw van de stichting Overal aan de Bredestraat te Hees grotendeels in de as. Vanwege de gelijktijdigheid van beide calamiteiten moet het vrijwillige brandweerkorps van de gemeente Ubbergen assistentie verlenen. De school en de stichting zijn beide zwaar getroffen, onder meer door het verlies van computers en administratieve gegevens.
 • 16 De gemeenteraad stemt in met verkoop van het Nijmeegse kabelnet aan Telekabel, een dochter-onderneming van NUON. Deze verkoop levert Nijmegen 18 miljoen gulden op. Er zijn afspraken gemaakt die de algemene toegankelijkheid van een zogenaamd basispakket van publieke omroepen moeten garanderen, maar deskundigen in het mediarecht hebben hun twijfels over de deugdelijkheid van de gegeven garanties.
 • 18 Waar de voorstanders van de herbouw van de Valkhofburcht reeds goed georganiseerd waren en daarom effectief aan de weg konden timmeren, hebben de tegenstanders zich nu georganiseerd in het Platform tot Behoud van het Valkhofpark. Dit Platform overkoepelt een groot aantal plaatselijke en landelijke groeperingen die de plannen tot herbouw van de al 200 jaar geleden verdwenen burcht willen verijdelen. Liever zouden zij het park herstellen. Aan de aanwezige wethouders W. Wellen, R. Migo en J. Thielen worden in de Sint-Nicolaaskapel 5500 handtekeningen aangeboden.- Na de voetbalwedstrijd NEC - FC Utrecht komt het op een Goffertweide tot een kleine veldslag tussen supporters van beide clubs.
 • 19 Het Sint-Josephhof, gelegen achter de Hertogstraat, doet vanaf vandaag op zaterdag en maandag dienst als groentemarkt. De oude locatie op het Kelfkensbos is als gevolg van de werkzaamheden ten behoeve het nieuwe museum en de parkeergarage aldaar tijdelijk komen te vervallen.
 • 20-27 Aan de 14e straat in Zwanenveld heeft circus Aladdin zijn tenten opgeslagen.
 • 21 Op het voormalige Merkusterrein bereikt de roze flat die daar wordt gebouwd het hoogste punt. Voor elk van de vijftien verdiepingen heeft de aannemer zes dagen de tijd gehad. Het gebouw, dat plaats biedt voor 123 appartementen, gaat vermoedelijk Noviomerkus heten.- In de wijk Wolfskuil beginnen jongeren, begeleid door kunstenaar Diederik Grootjans, aan drie kleurrijke muurschilderingen die de wijk moeten opfleuren.
 • 22 Een 26-jarige man, in Nijmegen beter bekend als 'de eetpiraat', wordt bij verstek veroordeeld tot een boete van ƒ 750,- of vijftien dagen hechtenis. De veroordeling betreft veertien gevallen van voedsel- en drankgebruik in Nijmeegse restaurants zonder betaling. Inmiddels heeft hij alweer in enkele andere restaurants toegeslagen.
 • 22 Presentatie van het Mobiel Medisch Team van het Sint-Radboudziekenhuis. Twee artsen, een verpleegkundige en een brandweerman gaan als traumateam in Nijmegen en omgeving snelle hulp aan gewonden geven die het personeel van een ambulance niet kan bieden. Voorlopig gaat het om een experiment dat een jaar duurt.
 • 23 Er wordt deze week een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe hoofdbureau van politie aan de Stieltjesstraat. Het slaan van de eerste paal moet in dit geval vrij letterlijk worden genomen: er dient stevig te worden geheid.
 • 25 In Bussum overlijdt op 74-jarige leeftijd Hans Velu. In de periode 1960-1962 was hij te Nijmegen drie keer Prins Carnaval.
 • 28 De regiopolitie Gelderland-Zuid informeert tijdens drie bijeenkomsten belangstellenden over het werk bij de politie. Het doel is de werving van 30 vrijwilligers die het korps zullen gaan versterken. Deze vrijwilligers zullen ruimere bevoegdheden krijgen dan de leden van de aloude reservepolitie. De belangstelling voor dit werk is enorm: binnen de kortste keren melden zich 450 geïnteresseerden.
 • 29 De krant meldt dat alle ca. 14.000 studenten van de Katholieke Universiteit op termijn een eigen E-mailadres zullen krijgen. Het Universitair Informatie Centrum kan heel gul zijn dankzij een subsidie van ruim ƒ 140.000,- van de Stichting SURF, die het gebruik van nieuwe communicatietechnologie binnen het Nederlandse onderwijs poogt te bevorderen.- Beter te vroeg dan te laat, dachten de ondernemers in de Hezelstraat. Daar brandt sinds vandaag al de kerst-, pardon: feestverlichting.
 • 31 De namen van de architecten die zijn aangetrokken voor de vernieuwing van het Mariënburggebied worden bekend. Het gaat om Sjoerd Soeters en Jos van Eldonk, die de aanpak van het politiebureau en het Poortgebouw voor hun rekening nemen, Vera Yanovshtchinsky en Joris Molenaar, die zich gaan ontfermen over de nieuwe winkelstraat tussen Burcht- en Ziekerstraat, en Hubert-Jan Henket, verantwoordelijk voor het Arsenaal en de doorsteek naar de Ziekerstraat. De inrichting van de openbare ruimte wordt opgedragen aan de afdeling Stedelijke Inrichting van de gemeente.

November

 • 1 De tv-zender Rai-UNO verdwijnt van de kabel om plaats te maken voor de zender TV-Gelderland, die als nieuwe publieke omroep verplicht op de kabel moet.
 • 2 Zeven jaar is de Nijmeegse aannemer Henk van de Water bezig geweest met de afronding van de Waalkade. Vandaag presenteert hij zijn plan voor een op 60 palen staand complex waarin een klasse restaurant en een vijftal appartementen nabij de Oude Haven op de Waalmuur gehuisvest worden. Deze kroon op de kade moet eind 1997 gereed zijn.
 • 4 De gemeentelijke Publieksdienst (Belastingen, Burgerzaken, Open Huis, Sociale Raadslieden) scoort goed in een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening via persoonlijke, schriftelijke en telefonische contacten. Het Gemeentearchief deed nog niet mee aan het onderzoek, omdat het nog maar net bij de Publieksdienst ondergebracht was. Het onderzoek betrof openingstijden, wachttijden, vriendelijkheid en deskundigheid van de behandeling, klachtenhantering, het nummersysteem e.d. De gegeven cijfers bewogen zich tussen 7,5 en 8,5.
 • 8 Vandaag is de restauratie van het exterieur van de Sint-Jozefkerk officieel voltooid. Met het interieur, waaronder het beroemde 'Toorop-raam', wil het echter nog niet vlotten.
 • 13 Wethouder Marja Alofs neemt officieel afscheid van de Nijmeegse gemeentepolitiek. Zij kan zich niet verenigen met de bezuinigingen binnen cultuur, een van haar beleidsterreinen. Als afscheidscadeau vraagt ze geld voor projecten in Masaya en Pskov. De afscheidsreceptie wordt zeer druk bezocht, waarbij duidelijk wordt hoezeer men haar besluit betreurt.
 • 15 Na 250 jaar lang de heuvelrug gedomineerd te hebben, maakte de zaag korte metten met de 'boom van Lücker', de oude kastanjeboom aan de Ubbergseveldweg, die de Nijmeegse kunstenaar Eugène Lücker in 1925 door middel van een linoleumsnede vereeuwigde.
 • 18 De horecaondernemers van Grote Markt en Grotestraat betogen in een bezwarenzitting dat hun omzetdaling met 30 tot 40 procent het gevolg is van de elektronische afsluiting van de binnenstad sinds 1 oktober. Op deze manier wordt Nijmegen een slaapstad, aldus een van de horecavertegenwoordigers. Het is begrijpelijk dat de Bewonersraad Binnenstad hierover anders denkt.
 • 20 In München is het geestelijk testament ontdekt van de in 1521 in Nijmegen geboren eerste Nederlandse jezuïet Petrus Canisius. Het testament zal worden vertaald en opgenomen in een bloemlezing die Canisius' ordegenoot, de uit Nijmegen afkomstige Paul Begheyn, thans voorbereidt.
 • 23 Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad beschouwt de milieuaffaire, die zoveel stof heeft doen opwaaien, als afgedaan. Alleen de linkse oppositie vraagt nog om een 'parlementaire enquête' door de gemeenteraad.
 • 27 Van links tot rechts blijken de raadsfracties tijdens de commissievergadering Economische Zaken veel te voelen voor gedeeltelijke openstelling van de binnenstad na 19.00 uur. De situatie van binnenstadwinkeliers is zorgwekkend, als we die vergelijken met steden als Arnhem, Apeldoorn en Tilburg. Dat het niet goed gaat met de Nijmeegse binnenstad, heeft niet alleen te maken met de bereikbaarheid. Er is ook een imagoprobleem, reden waarom plannen gemaakt worden een imagocampagne te starten.
 • 29 Onder de naam CARS wordt een samenwerkingsverband gevormd tussen vier regionale ziekenhuizen te weten Sint-Radboud, Canisius-Wilhelmina, Sint-Maartenskliniek en Rijnstate. Samen willen ze uitgroeien tot een medisch bolwerk in het KAN door gebruikmaking van eikaars expertise en faciliteiten. In 1997 zal de definitieve overeenkomst getekend worden.

December

 • 3 'Yuppen nemen bezit van de Nijmeegse binnenstad' meldt een nationaal ochtendblad. Onze gerenoveerde benedenstad dreigt het slachtoffer te worden van haar eigen succes. De wijk is zo in trek dat de huurders in de rij staan, de huren de pan uit rijzen en de panden onbereikbaar worden voor de lagere inkomens. Het gemeentebestuur betreurt deze ontwikkeling, maar kan niet veel doen, om dat woningstichtingen die de panden bezitten en beheren zelf hun beleid bepalen.
 • 4 De Stichting Hulpdienst Nijmegen heeft de vrijwilligersprijs 1996 gewonnen. De dienst die hulpbehoevenden in de stad met raad en daad ter zijde staat, werd gekozen uit 41 voorgedragen personen en instanties. De vrijwilligersprijs wordt door de gemeente verleend voor uitzonderlijke prestaties op sociaal vlak.
 • 5 Als Sinterklaascadeautje wordt bekend gemaakt dat de Nijmegenaar in 1997 ƒ 10,- meer zal moeten betalen voor zijn water. De gasnota gaat met ƒ 100,- omhoog. De prijsverhogingen zijn het gevolg van investeringen in het Nijmeegse waterleidingnet, stijging van de gasprijs, verhoging van de milieubelasting etc.
 • 6 Drie wethouders, negen raadsleden, een handvol ambtenaren vertrekken naar Masaya om daar op 12 december de tienjarige stedenband te kunnen vieren. Onze burgemeester zal op de herdenkingsdag ook ter plaatse zijn. Het programma is verder goed gevuld met bezoeken aan projecten voor huizenbouw, waterzuivering, startende ondernemingen en duurzame ontwikkeling.
 • 7 Hatert is een saaie, wat kleurloze wijk, gekenmerkt door lage scholing, laaggeschoold werk, lage inkomens, vergrijzing, rondhangende jongeren die voor overlast zorgen, gevoelens van onveiligheid bij de bewoners, een afnemend winkelbestand. Deze verontrustende informatie verschaft het wijkplan Hatert dat de gemeente het licht heeft doen zien. Actie wordt ondernomen met betrekking tot verbetering van werkgelegenheid, scholing, inkomen, woningbestand, groenvoorziening, speelplekken en ontmoetingsruimten voor de jeugd, verkeersveiligheid en versterking van de sociale controle.
 • 12 De Nijmeegse Bel- en Herstellijn, een initiatief van de gemeentelijke dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, blijkt een groot succes te zijn. Van de klachten over achterstallig onderhoud, vernielingen en overlast weet de gemeente er 61% binnen een week te herstellen. De klachtentoppers zijn: bestrating, straatmeubilair, zwerfvuil en onverzorgd groen. Slechts 1 op de 10 Nijmegenaren belt over vandalisme. Het beeld is vertekend, omdat vooral scholen en politie daarvan te lijden hebben, terwijl 95% van de telefoontjes van particulieren komt.
 • 14 De DAR maakt zijn plan bekend om in het eerste kwartaal van 1997 per stadswijk panels te vormen die moeten aangeven hoe schoon de DAR de wijk moet houden. De panels kunnen daarbij gebruik maken van een door de Katholieke Universiteit ontwikkelde normeringmethode die al in een tiental steden met succes gebruikt wordt. Per wijk kan aldus het gewenste schoonheidsniveau bepaald worden met behulp waarvan de DAR de veegfrequentie kan bepalen. Daarnaast wil de DAR een veegkalender uitgeven, zodat iedereen kan zien waar en wanneer de veegdienst actief is en waar men met klachten en opmerkingen terecht kan.
 • 18 Het Actief Comité Binnenstad Nijmegen dat de jaarlijkse Internationale Zomerfeesten organiseert, heeft Huub Kortekaas' Gladiolenpoort aan de gemeente geschonken. Het zeven meter hoge kunstwerk werd gemaakt ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Vierdaagse. Nog dit jaar zal het worden geplaatst op de 'Via Gladiola' ter hoogte van de Erasmuslaan.
 • 20 ICE Ontwikkeling BV, de projectontwikkelaar die de herbouw van de Valkhofburcht voorbereidt, roept architecten op om zich aan te melden voor de openbare Europese voorselectie van architecten voor herbouw, restauratie en conservering van deze burcht. De architecten kunnen tot 1 februari 1997 een ontwerpschets indienen. Na beoordeling en selectie wordt het beste ontwerp aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • 28 Van de 260 geïnspecteerde woningen in Hees zijn er twee dusdanig beveiligd dat het inbrekers moeite zou kosten om binnen te komen. Dit rapporteert het inbraakpreventieteam dat, opererend vanuit een mobiele bus, de stad doortrekt om op verzoek gratis inspectieronden te houden. Wie het preventieadvies opvolgt dat het team uitbrengt, krijgt een certificaat dat recht geeft op korting op de inboedelverzekering.
 • 30 De Vereniging Binnenstad Ondernemers (VBO) reikt het jaarlijkse Blauwe Steentje uit aan Wim de Mul, die de Stratemakerstoren ombouwde tot een attractie die in 1996 zo'n tienduizend bezoekers trok. Deze onderscheiding, die voor de veertiende keer wordt verleend, is bedoeld voor een persoon die naar het oordeel van de VBO veel voor Nijmegen heeft gedaan. Het Blauwe Steentje wordt uitgereikt op de blauwe steen, op de kruising Grotestraat - Burchtstraat - Broerstraat.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011