Oktober 1997

Uit Het Digitale Huis
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 2 aug 2023 om 16:06 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in oktober 1997 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1997.


KRONIEK 1997
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Even lijkt het vandaag tot een confrontatie te komen tussen krakers in het voormalige spoorwegmuseum aan de Graafseweg en de politie. Maar de politie blijft op afstand en in het holst van de nacht verlaten de krakers heimelijk het pand.
 • 2 Congres in het Triavium over mensen die extreme maatschappelijke overlast veroorzaken, georganiseerd door de voor deze groep in het leven geroepen overleggroep De Bonte Hond. Het gaat in Nijmegen om zo'n 150 psychiatrisch zieke en verslaafde personen, die jaarlijks voor ongeveer drie miljoen gulden schade veroorzaken en op wie politie en hulpverlenende instanties nauwelijks vat weten te krijgen.- Een schriftelijke stemming over de nieuwe kandidatenlijst van D66 blijkt tot een omwenteling binnen de partij te hebben geleid: oude coryfeeën als wethouder H. Janssen en raadslid B. van Hees eindigen laag, de relatief onbekende Lentenaar R. Ulijn hoog, namelijk op de tweede plaats, pal achter fractievoorzitter F. Pingen.
 • 4 Voor het eerst sinds 1936 vaart er weer een veer tussen Nijmegen en Lent. Veerman Jan Lemmens zet de komende tijd elke zaterdag voetgangers en fietsers over. Het gaat om een experiment op initiatief van de Stichting Oude Stad (SOS), die de Lange Hezelstraat en omgeving een nieuwe impuls wil geven.- Najaarskermis. Aan de kermis wordt in het informatiecentrum Open Huis een expositie gewijd. De vraag of de kermis inderdaad 725 jaar oud is, zoals de organisatoren veronderstellen, wordt overigens onderwerp van discussie.
 • 6 Delegaties uit Nijmegen en Masaya tekenen een contract over de financiering van Nicaraguaanse huizen met geld uit het Waalspronggebied. Elke vierkante meter die hier wordt bebouwd, levert 50 cent voor Masaya op, zo is de bedoeling. De totale opbrengst van de actie wordt geschat op ruim een miljoen gulden, en daarvoor kunnen in Masaya 600 huizen worden gebouwd.
 • 9 De Euregio-raad, die wordt voorgezeten door de Nijmeegse burgemeester E. d'Hondt, besluit dat de secretaris van de Euregio Rhein Waal moet vertrekken. Hem worden onder meer onterechte declaraties en geldverkwisting verweten.- Het bedrijf Smit-Sinus zegt de 69 werknemers van de divisie industriële ovens ontslag aan. Later wordt de divisie overgenomen door Gemco, een bedrijf in Mill.
 • 11 Vertrek van een zware Nijmeegse delegatie (burgemeester, drie wethouders en vijftien raadsleden) naar Pskov bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van de onderlinge stedenband.- Nacht van de Wansmaak in het filmtheater Scala. Er wordt een bloemlezing van slechte films getoond, variërend van de Hulk tot Tiroler seksfilms.
 • 16 Uit een pot van 125 miljoen gulden extra rijkssubsidie voor de economische versterking van achterstandswijken in steden kent staatssecretaris J. Kohnstamm 665.000 gulden aan Nijmegen toe. De gemeente wil dit geld besteden aan de nieuwbouw van winkelcentra aan de Willemsweg en de Groenestraat.
 • 17 Chemisch afval in een perscontainer van het Nijmeegs centraal afvaldepot leidt tot een gifwolk, die vier medewerkers ademhalingsproblemen bezorgt.
 • 19 De maandelijkse openbare discussie 'Stadscafé' vindt ditmaal plaats op een oude zolder aan de Lange Hezelstraat. De aanleiding vormt een discussie tussen wethouder W. Hompe en W. Alferink van de Stichting Oude Stad over het gemeentelijk beheer van dit historisch waardevolle deel van de stad.
 • 20 Start van een ingrijpende verbouwing van het Nijmeegse stationsplein. Er zal een ondergrondse fietsenstalling worden aangelegd die plaats moet bieden aan 3500 fietsen.
 • 22 Commotie in de gemeenteraad over de gratis seizoenkaarten die Triavium aan de Nijmeegse raadsleden heeft toegestuurd. De fractie van GroenLinks knipt de kaarten demonstratief aan stukken, en ook de fracties van SP en Groenen winden zich op over dit in hun ogen ongepaste cadeau. CDA-fractievoorzitter J. Tetteroo pleit in de raad als eerste Nijmeegse politicus voor sloop van weinig geliefde flats in Dukenburg teneinde de groeiende leegstand van huurwoningen in Dukenburg en Lindenholt tegen te gaan. De flats zouden kunnen worden vervangen door koopwoningen.
 • 24 De winnaar van de prestigieuze Boy-Edgarprijs is dit jaar de uit Nijmegen afkomstige jazzcomponist en -pianist Michiel Braam.
 • 27 Nijmeegse Informatiedag in het Witte Huis aan de Pastoor van de Laakstraat te Lent. De inwoners van Lent die vanaf 1 januari komend jaar bij de gemeente Nijmegen zullen horen, kunnen hier te weten komen welke concrete veranderingen dit met zich meebrengt.
 • 28 Er zijn in Nijmegen de komende tijd honderd zogenaamde Melkertbanen te vergeven: banen voor werklozen die worden betaald door het ministerie van Sociale Zaken. Op een door de gemeentelijke Sociale Dienst en het Arbeidsbureau georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst in het Kolpinghuis komen ruim tweehonderd geïnteresseerden af.
 • 30 Tijdens een hoorzitting van Gedeputeerde Staten in het Nijmeegse stadhuis krijgen 119 tegenstanders van het project Flash Gordon de gelegenheid hun bezwaren toe te lichten.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...