Vierdaagse 1930

Uit Het Digitale Huis
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 2 aug 2023 om 17:00 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Geschiedenis Vierdaagse

startpagina
Alles over de geschiedenis van de Vierdaage in het Digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Lees verder>>>

{{#widget:imagewithlink|src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=1731046562%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=27830214"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Nederlandse militairen passeren een controlepost onderweg tijdens de 20e vierdaagse.
Algemene gegevens
Vertrekplaats : Vertrekplaats vierdaagse::Nijmegen
Periode (data) : Begindatum:: - Einddatum::
Afstanden :
Aantal inschrijvingen : Inschrijvingen::
Aantal aanmeldingen : Aanmeldingen::
Aantal starters: Starters::1.480
Uitvallers (dag 1, 2, 3, en 4) :
Uitvallers totaal: Uitvallers::57
Uitgelopen: Uitgelopen::1.423
Percentage uitvallers: Percentage uitvallers::3,9
Het weer: Weertype vierdaagse::goed wandelweer

Gemeentelijke subsidie

Het aantal deelnemende vrouwen neemt toe: dit jaar zijn er 58 van de partij. Onder de deelnemers bevinden zich 23 Engelsen, vier Duitsers, zes Fransen en 12 Noren. Minister mr. dr. L. Deckers overhandigt de buitenlanders hun beloning, terwijl de Nederlanders deze uit handen van de voorzitter van de Bond, Jhr. mr. G.C. von Weiler, ontvangen. Volgens de persberichten zijn het mooie wandeldagen met, behoudens wat buien, goed wandelweer. Er zijn geen incidenten, en de vlekkeloze organisatie wordt geprezen. De krant van zaterdag 19 juli wijst erop dat Nijmegen zich toch wel gelukkig mag prijzen dat de marsen in deze stad plaatsvinden. Maar, zo staat er: „Nijmegen blijft dit niet vanzelfsprekend vinden, want er zijn andere plaatsen die zich gaarne belangrijke opofferingen willen getroosten om de marschen tot zich te trekken". En in dit verband worden Amersfoort, Utrecht en 's-Hertogenbosch genoemd. De minimale subsidie van de gemeente zou de schaal wel eens naar de verkeerde, d.w.z. niet naar de Nijmeegse zijde kunnen doen overslaan. En om welke bedragen gaat het in feite? Wij citeren uit het verslag van de handelingen van de Raad der gemeente Nijmegen, waar punt XIX luidt:

„B. en W. stellen voor te besluiten: Aan den Nederlandschen Bond voor Lichamelijke Opvoeding te 's-Gravenhage ten behoeve van de in 1930 te houden internationale afstandsmarschen een subsidie uit de gemeentekas toe te kennen van f 250,-. De heer Gautzsch wijst er op, dat de afstandsmarschen elk jaar in beteekenis toenemen. Hoe meer deelnemers er zijn, hoe meer de goede naam van Nijmegen wijd en zijd wordt verspreid. Spreker meent dat men daarom dank verschuldigd is aan den Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor de gemaakte propaganda. Waar de gemeente gaarne gelden uitgeeft voor propaganda, meent spreker dat zij ook ten opzichte van de afstandsmarschen niet te veel moet beknibbelen. Wij moeten ons er voor hoeden dat ook hier de zuinigheid de wijsheid bedriegt. Toekenning van een behoorlijke subsidie acht spreker in het welbegrepen belang van de stad. Spreker weet wel dat er zijn, die die marschen als militaire beweging beschouwen, die dus niet hun sympathie kan hebben. Maar in de eerste plaats zijn er maar weinig beroepsmilitairen bij en is het overgroote deel eerzaam burger. Die marschen hebben allerminst een oorlogszuchtige strekking doch zullen door de internationale deelneming eerder de wederzijdse sympathie bevorderen. Maar afgezien van dit alles, zijn de marschen, en daar komt het bij de toekenning van de subsidie toch maar op aan, van groot belang voor Nijmegen, spreker stelt daarom voor het subsidiebedrag op f 400,- te brengen.

Het voorstel van den heer Gautzsch wordt in stemming gebracht en verworpen met 24 tegen 7 stemmen."

Wat dit jaar betreft mag één ding u niet worden onthouden, en dat is de schriftelijke instructie voor de deelnemende Rotterdamsche Burgerwachters. Zij dienen mee te nemen naar Nijmegen:

  1. minstens 1 verschoning
  2. 4 paar ongestopte sokken (gewasschen). Zoo dit niet mogelijk is, dan na gebruik wasschen
  3. 4 zakdoeken en 2 handdoeken
  4. 1 lepel, 1 vork en 1 zakmes
  5. 4 paar schoenveters
  6. 1 schoenborstel met doos schoensmeer
  7. haarkam en verdere toiletbenoodigdheden
  8. 1 potje zuivere witte vaseline.

Kennelijk werden schoenveters belangrijker gevonden dan schoon ondergoed!

Foto's, films en archieven

{{#if:

{{#widget:imagewithlink|src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=1731046562%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=27830214"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

|

{{#ifexpr: 1930 < 1970 | In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse opgenomen. Met deze link krijgt u meteen de foto's van de vierdaagse van 1930. | In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse en zomerfeesten opgenomen. Met deze link krijgt u meteen de foto's van de vierdaagse en van de zomerfeesten van 1930. }} |In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn uit de collecties van de KNBLO en het ACBN meer dan 8.000 foto's over de vierdaagse en zomerfeesten opgenomen. Het archief zoekt nog beeldmateriaal van de vierdaagse van 1930. Als u hier foto's van heeft dan kunt u contact opnemen met het archief.}}

Bij het Regionaal Archief Nijmegen is in de archieven van onder meer de KNBLO verder onderzoek te doen naar de geschiedenis van de Vierdaagse. Zie voor meer informatie: Archieven Vierdaagse .

{{#ifexpr: 1930 < 2010 | {{#ifexpr: 1930 < 1992 |

Verantwoording

De tekst van dit artikel is overgenomen uit het boek De Wereld wandelt uit 1991.

| 

Verantwoording

De tekst van dit artikel is geschreven door Marcel Claassen als aanvulling bij het boek De Wereld wandelt uit 1991.

}}

| }}Artikelen vierdaagsen op jaartal
1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

{{#if:1930||}}