St.-Nicolaaskapel (4)

De St Nicolaaskapel, ook wel Valkhofkapel genoemd, is een van de oudste stenen bouwwerken in Nederland en zeker het oudste gebouw van Nijmegen. De kapel is gewijd aan Sint-Nicolaas, de patroonheilige van zeelieden en binnenvaartschippers, maar is ook wel bekend onder de naam Karolingische kapel. Deze verkeerde benaming kreeg hij omdat lange tijd werd aangenomen dat hij uit de tijd van keizer Karel de Grote (742-814) stamde.

De Sint-Nicolaaskapel werd echter ‘pas’ omstreeks 1030 gebouwd en wel in Romaanse stijl en volgens het principe van de centraalbouw (enige nog bestaande Romaanse centraalbouw in Nederland). Dat houdt in dat de plattegrond van het gebouw zich voordoet als een rondom een middelpunt geordende figuur. De Sint-Nicolaaskapel heeft een achthoekige binnenruimte, terwijl de buitenmuren een zestienhoek vormen. Het gebouw is grotendeels uit tuf- en baksteen opgetrokken en in de muren zijn zelfs Romeinse dakpannen terug te vinden. Aan de westzijde is een kleine uitbouw, waar zich de ingang bevindt.

Tussen 1155 en 1796 was de kapel opgenomen binnen de muren van de Valkhofburcht, die vrijwel het gehele huidige park omvatte. Bij de sloop van de burcht in 1796-1797 zag men gelukkig de waarde van het bijzondere gebouwtje in en is het blijven staan.

Voor meer informatie:

https://www.openmonumentendag.nl/monument/nijmegen-sint-nicolaaskapel-en-barbarossaruine/

https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/31192

http://rijksmonumenten.nl/monument/31192/het-valkhof-sint-nicolaaskapel-barbarossa-ruane/nijmegen/

 

foto: http://rijksmonumenten.nl/monument/31192/het-valkhof-sint-nicolaaskapel-barbarossa-ruane/nijmegen/

Terug naar Index