Voormalige Hunnerpoort (8)

De Hunnerpoort wordt ook wel Ooypoort genoemd. Zij is tussen 1461 en 1466 gebouwd en was oorspronkelijk een dubbele poort. Met het stadsrecht kreeg Nijmegen in de middeleeuwen ook het recht om stadsmuren aan te leggen. Tot in de 19de eeuw werd Nijmegen beschermd door stadsmuren en -poorten maar dit beperkte de stad in haar groei. Achter de poort leidde de Voerweg omhoog naar de Valkhofburcht. Met de stadsuitbreiding in de tweede helft van de negentiende eeuw verdwenen de meeste poorten.

De foto geeft de Hunnerpoort weer, zoals zij in 1825 is verbouwd. Boven de poort woonde de poortwachter, naast de poort staat een houten gebouwtje waarin de commiezen zaten. Men moest belasting betalen over de artikelen die men de stad ‘invoerde’.

https://www.noviomagus.nl/OudNijmegen/Stadswallen/Hunnerpoort/Hunnerpoort.htm

Foto: https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=5705

Terug naar Index