Met wal versterkte stadsmuur (9)

In het Hunnerpark is een langgerekt gedeelte van de stadsmuur (Rijksmonument) bewaard uit de 14e of 15e eeuw. Bij de linkerboog zijn de verschillende fasen in de ontwikkeling van de vestingbouw goed te zien. De eigenlijke muur is vrij dik. Daarachter zijn een reeks bogen tegen de muur aangebouwd. Daaroverheen liep aan de bovenzijde de weergang van waaruit geschoten kon worden. Door de uitvinding van het buskruit en daarmee het gebruik van kanonnen was de stadsmuur kwetsbaar geworden. De muur moest aan de stadskant verstevigd worden met een aarden wal, die de muur versterkte en tevens diende voor het transport van de kanonnen op de wal. Bij de aanleg van het Hunnerpark is een klein deel van deze aarde wal afgegraven. Hierdoor kunnen we zien hoe de stadsmuur er oorspronkelijk uitzag.

De zelfstandige positie van een middeleeuwse stad wordt het duidelijkst zichtbaar door de muren of wallen. In Nijmegen is de oudste stedelijke omwalling waarschijnlijk kort na de verpanding van 1247 gezamenlijk door de graaf en de stad aangelegd.

De eerste ‘ommuring’ van Nijmegen werd nog grotendeels als aarden wal uitgevoerd. Ook de burcht kwam binnen deze wallen te liggen. De stad was toen nog een stuk kleiner dan de huidige binnenstad. Maar de bevolking groeide, zowel binnen als buiten de muren. Langs sommige uitvalswegen ontstond een aaneengesloten bebouwing, zoals aan de Molenstraat. Vanaf ongeveer 1450 werd een nieuwe, ruimere ommuring aangebracht, zodat deze bebouwing binnen de bescherming van de stadsmuur kwam te liggen. Verdere uitbreidingen vonden plaats tot ongeveer 1530, daarna zou de stad tot ver in de negentiende eeuw niet meer vergroot worden.

Vanaf de aanleg waren alle volwassen mannen verplicht de stadsmuren te bewaken en zo nodig tegen belegeraars te verdedigen. De poorten gingen elke avond op slot. In de veertiende eeuw werden voor het eerst de belangrijkste stadspoorten in de bronnen vermeld, zoals de Hezelpoort (1334) en de Burchtpoort (1348). Twee eeuwen later waren er bijna dertig grote en kleine poorten.

De muren en poorten vormden het grootste, duurste en indrukwekkendste complex dat door de stad werd gebouwd. Daarnaast waren er binnen de muren diverse openbare gebouwen.

 

https://www.noviomagus.nl/OudNijmegen/Stadswallen.htm

http://rijksmonumenten.nl/monument/31196/langgerekt-gedeelte-van-de-stadsmuur/nijmegen/

Foto: http://rijksmonumenten.nl/monument/31196/langgerekt-gedeelte-van-de-stadsmuur/nijmegen/

Terug naar Index