Reconstructie Hertogpoort (12)

De Hertogpoort was oorspronkelijk een 15de-eeuws poortgebouw, bestaande uit poorttoren en voorpoort. Omstreeks 1500 verbouwd in de vorm, die tot aan de afbraak gehandhaafd bleef. Aan de veldzijde was de poort geflankeerd door een rond bolwerk, welke even hoog was als de poort. In het houten gebouwtje werd de vracht gecontroleerd. Zo’n gebouwtje, dat lijkt op een ‘Peemankeetje’, staat bij elke poort.

In 2006 hebben archeologen de funderingen blootgelegd van de 15e eeuwse Hertsteegpoort, een rondeel, de stadsmuur en een kelder van een huis achter de poort. Bij de herinrichting van het Hertogplein zijn deze plekken weer zichtbaar gemaakt. Omdat er te weinig gegevens waren om delen van de vestingwerken exact na te bouwen, is ervoor gekozen om de plek en de grootte van de vestingwerken zichtbaar te maken. Het verloop van de stadsmuur, de aanzet tot de stadspoort en het rondeel worden getoond in zandsteen. Dit lijkt op mergel, het materiaal van de oude fundering, maar is minder kwetsbaar. De visualisatie oogt nu nog heel nieuw, maar door weersinvloeden krijgt zandsteen een ‘historisch’ uiterlijk. De muren van de kelder zijn opgebouwd met ‘oude’ stenen. Hier is een informatiepaneel geplaatst en in een nis in de muur is een 16e-17e eeuwse kanonskogel te zien die tijdens de archeologische opgraving gevonden is.

Om het publiek een goed beeld te kunnen geven van hoe de vestingwerken er hebben uitgezien, zijn twee granieten zuilen geplaatst met historische foto’s van de Hertsteegpoort. De foto’s zijn rond 1875 door fotograaf Gerard Korfmacher gemaakt. De zuilen staan op het Hertogplein en in de Hertogstraat, op dezelfde plek waar Korfmacher destijds stond. (Bron: Gemeente Nijmegen)

Foto: https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=OudNijmegen/Stadswallen/Hertogpoort/Hertogpoort.htm

Terug naar Index