Kruit- of Kronenburgertoren (16)

Kronenburgertoren ook wel Kruittoren, dertig meter hoge bakstenen toren uit 1425 maakt deel uit van de voormalige vestingwerken van Nijmegen. Zoals de naam doet vermoeden, werd in een gedeelte van de toren kruit bewaard.

De toren is zo hoog omdat hij een belangrijk onderdeel was van de tweede Middeleeuwse stadsmuur. Hier maakte de muur een hoek naar het oosten. De kruittoren was dus oorspronkelijk een hoektoren. Later werd de ommuring van de stad naar het zuiden uitgebreid in de richting van het verderop gelegen rondeel de Roomse Voet. Daardoor verschoof de functie van hoektoren naar muurtoren. Het is bijzonder dat de kruittoren de Late Middeleeuwen heeft overleefd. Door de introductie van het kanon in de vijftiende eeuw verloren hoge torens in de stadsmuur namelijk aan populariteit. Bij een beschieting konden deze gemakkelijk instorten. Veel hoge muurtorens zijn in die tijd om die reden afgebroken. Nu is de toren zonder enige twijfel de meest imposante muurtoren in ons land.

De toren bestaat uit twee geledingen, elk voorzien van een weergang met kantelen, uitgekraagd op een bakstenen boogfries. Van de vier boven elkaar gelegen vertrekken in de toren dragen de onderste twee gemetselde koepelgewelven. Alle vertrekken zijn voorzien van geschut en schutgaten. De waterspuwers op de onderste en bovenste verdieping zijn van hardsteen.

Voor meer informatie:

https://monumentenbezit.nl/kronenburgertoren-nijmegen/

https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/31189

Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Terug naar Index