Voormalige Hezelpoort (18)

De Hezelpoort is een zogenaamde dubbele poort, waarbij de voorpoort afwijkend van de as van de straat werd gebouwd. Op de voorpoort gerichte projectielen konden zo de hoofdpoort niet bereiken. De Hezelpoort was hierdoor de meest indrukwekkende toegangspoort van de stad. Op 26 januari 1876 begon men met de sloop van de stadswallen, door als eerste de Hezelpoort af te breken. Voor de Hezelpoort lag een brug over de St. Jacobsgracht, deel van de oude stadsgracht. Deze gracht, ook wel Halve Maan genoemd, werd in 1879 gedempt.

Vanaf de aanleg waren alle volwassen mannen verplicht de stadsmuren te bewaken en zo nodig tegen belegeraars te verdedigen. De poorten gingen elke avond op slot. In de veertiende eeuw werden voor het eerst de belangrijkste stadspoorten in de bronnen vermeld, zoals de Hezelpoort (1334) en de Burchtpoort (1348). Twee eeuwen later waren er bijna dertig grote en kleine poorten.

De muren en poorten vormden het grootste, duurste en indrukwekkendste complex dat door de stad werd gebouwd. Daarnaast waren er binnen de muren diverse openbare gebouwen.

Voor meer informatie:

https://www.noviomagus.nl/OudNijmegen/Stadswallen/Hezelpoort/Hezelpoort.htm

Foto: https://www.noviomagus.nl/OudNijmegen/Stadswallen/Hezelpoort/Hezelpoort.htm

Terug naar Index